Intranet login

Suggesties, niet tevreden?

Zorggroep Liante verhoogt graag de kwaliteit van de ervaren zorg in samenspraak met de client. Daarvoor is het belangrijk om te weten of wij op koers liggen. Feedback van u, voor wie de zorg bedoeld is, kan ons helpen om daar zicht op te krijgen.

Heeft u een suggestie voor een verandering of verbetering in de zorgverlening, of is het goed om bepaalde zaken vooral zo te houden. Wij horen het graag. Ook wanneer u een klacht heeft. Voor beide situaties treft u hieronder een mogelijkheid aan om het ons te laten weten. 

Suggesties

Wanneer u een suggestie heeft, kunt u deze via onderstaand formulier aan ons doorgeven. 


* Verplicht veld

Klachtenregeling

In goed overleg met betrokken zorgverleners zijn de meeste problemen en meningsverschillen op te lossen. Lukt dit niet, dan is er de klachtenregeling. Een klacht kan over meerdere zaken gaan. Over onze service. Of over de geleverde zorg. Ook een meningsverschil valt onder een klacht. Dit kan een verschil van mening zijn tussen cliënt en medewerkers of directie.

Wanneer u een klacht heeft, bespreekt u dan eerst het probleem met de betreffende persoon, of diens leidinggevende. Wanneer u er niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris, mevrouw Dineke Kronemeijer. Zij bemiddelt tussen u en de betreffende persoon over de klacht.

De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via  06-38045533. U kunt mevrouw Kronemeijer ook bereiken via  onderstaand formulier.  Uw klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 

Vul uw gegevens in om uw klacht in te dienen. Wij nemen binnen 1 week contact met u op.


* Verplicht veld

Wilt u meer informatie?

Als u wenst dat er naar aanleiding van een fout of tekortkoming contact met u wordt opgenomen, of meer informatie wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaat formulier.


* Verplicht veld

 download hier het klachtenreglement 

 download hier de folder over klachten

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante