1. Contact
  2. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Zorggroep Liante werkt samen met een vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang. Deze is onafhankelijk en niet in dienst bij Zorggroep Liante. Dit borgt de onafhankelijkheid. Deze vertrouwenspersoon is er om u te helpen of te ondersteunen.

Vertrouwenspersonen kunnen worden geraadpleegd bij situaties die gevoelig liggen en mogelijk een emotionele lading hebben. Het kan ook zijn dat u uw klacht heeft aangegeven, maar dat er in uw ogen geen goede oplossing is gekomen. Daarom heeft Zorggroep Liante een vertrouwenspersoon benoemd. Deze is voor alle locaties beschikbaar en luistert graag naar uw verhaal. Ook uw familie is van harte welkom bij het gesprek.

De vertrouwenspersoon kan als klankbord fungeren en bemiddelen wanneer u wensen of klachten heeft en bieden ondersteuning in het zoeken naar een oplossing. U kunt oriënterend en informerend met de vertrouwenspersoon praten, voordat er eventueel verdere stappen worden genomen. De vertrouwenspersoon adviseert, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. De vertrouwenspersoon nemen geen enkele actie buiten u om en bespreekt met u de voor- en nadelen van eventuele vervolgstappen.

Neem contact op!

Als u wenst dat er naar aanleiding van tekortkoming, ongewenste situatie of vermeende fout contact met u wordt opgenomen, of meer informatie wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaand formulier. Dit formulier wordt dan door onze Kwaliteitsadviseur in behandeling genomen.

In contact komen met een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon probeert eens per maand aanwezig te zijn op de locatie. Op het informatiebord op de locatie wordt aangegeven wanneer de vertrouwenspersoon aanwezig is. Uiteraard kunt u ook gewoon contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Maarten Bloem
06 835 669 46
maartenbloem@quasir.nl
Specifiek voor Wet zorg en dwang (Wzd)

Suggesties of klachten?

Heeft u suggesties of klachten? Bekijk de pagina suggesties of klachten voor meer informatie of neem contact met ons op.

 

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login