1. Contact
  2. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Zorggroep Liante werkt samen met meerdere vertrouwenspersonen. Deze zijn allemaal onafhankelijk en niet in dienst bij Zorggroep Liante. Dit borgt hun onafhankelijkheid. Ze zijn er om u te helpen of te ondersteunen.

Vertrouwenspersonen kunnen worden geraadpleegd bij situaties die gevoelig liggen en mogelijk een emotionele lading hebben. Het kan ook zijn dat u uw klacht heeft aangegeven, maar dat er in uw ogen geen goede oplossing is gekomen. Daarom heeft Zorggroep Liante diverse vertrouwenspersonen benoemd. Ze zijn voor alle locaties beschikbaar en luisteren graag naar uw verhaal. Ook uw familie is van harte welkom bij het gesprek.

De vertrouwenspersonen kunnen als klankbord fungeren en bemiddelen wanneer u wensen of klachten heeft en bieden ondersteuning in het zoeken naar een oplossing. U kunt oriënterend en informerend met hen praten, voordat er eventueel verdere stappen worden genomen. Ze adviseren, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. De vertrouwenspersonen nemen geen enkele actie buiten u om en bespreken met u de voor- en nadelen van eventuele vervolgstappen.

Neem contact op!

Als u wenst dat er naar aanleiding van tekortkoming, ongewenste situatie of vermeende fout contact met u wordt opgenomen, of meer informatie wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaand formulier. Dit formulier wordt dan door onze Kwaliteitsadviseur in behandeling genomen.

In contact komen met een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen proberen eens per maand aanwezig te zijn op de locatie. Op het informatiebord op de locatie wordt aangegeven wanneer ze aanwezig zijn. Uiteraard kunt u ook gewoon contact met ze opnemen. De namen en contactgegevens staan in de folder die u hieronder kunt downloaden.

Siet Kuiper: 0516 521 144
sietkuiper@gmail.com

Els Zijlstra: 0512 521 153
e.zijlstra21@kpnplanet.nl

Nienke de Kreij: 06 825 011 91
(specifiek voor de Wet Zorg en Dwang)
Download de folder over de cliëntenvertrouwenspersoon hier.

Suggesties of klachten?

Heeft u suggesties of klachten? Bekijk de pagina suggesties of klachten voor meer informatie of neem contact met ons op.

 

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login