1. Corona
 2. Aangescherpte maatregelen Zorggroep Liante

Aangescherpte maatregelen Zorggroep Liante

Naar aanleiding van het Kabinetsbesluit om vanwege COVID-19 strengere maatregelen te nemen heeft Zorggroep Liante bekeken waar dit binnen de eigen organisatie van toepassing is. In het algemeen heeft het Kabinetsbesluit niet geleid tot grote wijzigingen geleid binnen Zorggroep Liante. In het kader van preventie en vooruitlopend op het besluit om mondmaskers te dragen is dit al eerder doorgevoerd. De protocollen die in het voorjaar en de zomer zijn gehanteerd worden waar nodig aangescherpt en opnieuw gevolgd. Met het starten van een eigen teststraat in samenwerking met Alliade wordt alles gedaan om de zorgcontinuïteit te borgen. Zaken die op dit moment nieuw en van toepassing zijn n.a.v. de aanscherpingen van dinsdag 13 oktober jl. (persconferentie) zijn:

 1. Waar tot dinsdag 3 bezoekers per bezoekmoment naar binnen konden is dit nu beperkt tot 3 bezoekers per dag;
 2. Bezoekers wordt nog nadrukkelijker verzocht in het belang van bewoners, henzelf en medewerkers een mondmasker te dragen, vooruitlopend op een eventuele draagplicht in de nabije toekomst;
 3. Bewoners wordt extra gewezen op het dragen van mondmaskers als ze zelf buiten het gebouw een boodschap, winkelbezoek of bezoek aan de kapper brengen;
 4. Zorggroep Liante hanteert thuiswerken als norm voor medewerkers in functies waar dit kan. Dit ter voorkoming van onnodige reisbewegingen;
 5. Medewerkers van ZorgThuis zullen de reisbewegingen verder beperken op locaties van Zorggroep Liante;
 6. Op locaties waar een restaurant is kunnen alleen nog de eigen bewoners eten en/of bijvoorbeeld koffie drinken. Extern bezoek kan geen gebruik meer maken van het restaurant;
 7. Dagbesteding binnen de eigen locaties gaat voorlopig met inachtneming van de gehanteerde richtlijnen door;
 8. Activiteiten die worden georganiseerd kunnen doorgang vinden, maar er mogen geen externe bezoekers, gasten (bijv. muzikant, workshoporganisator, spreker e.d.) worden ontvangen;
 9. In lijn met punt 6 en 8 is besloten dat het niet langer mogelijk is dat externen boodschappen doen bij winkeltjes die binnen een locatie zijn gehuisvest;
 10. Onderhoudswerkzaamheden vinden alleen plaats als deze in het kader van de zorg noodzakelijk zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strikte voorwaarden en naleving van alle (hygiëne)maatregelen;
Menu
Intranet login