1. Corona
  2. Besmetting Lycklama Stins

Besmetting Lycklama Stins

Op de locatie Lycklama Stins in Wolvega is één bewoner en één medewerker positief getest op het Coronavirus. De betreffende bewoner is overgeplaatst naar het Covid-huis in Heerenveen en de medewerker is thuis in quarantaine. Op Lycklama Stins zijn per direct een aantal maatregelen genomen ter voorkoming van verdere besmettingen.

Beperkte bezoekregeling
Er kan nog maar 1 bezoeker per dag door een bewoner(s) worden ontvangen en bewoners zullen op hun appartement verzorgd worden. Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met woensdag 11 november a.s. Deze week zullen alle 54 bewoners preventief getest worden om er alles aan te doen verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Bewoners en hun familie en/of naasten zijn afgelopen weekend op de hoogte gebracht van de besmetting en maatregelen.

Menu
Intranet login