1. Corona
  2. Besmettingen Lycklama Stins

Besmettingen Lycklama Stins

De locatie Lycklama Stins in Wolvega van Zorggroep Liante heeft momenteel te maken met het Coronavirus. Op dit moment zijn er vijf bewoners en twee medewerkers positief getest. Alle positief geteste bewoners verblijven inmiddels in het Covid-huis in Heerenveen. Op dit moment wordt er alles aan gedaan om gezamenlijk met personeel en bewoners het Coronavirus onder controle te krijgen.

Opnieuw testen bewoners
Voor de 2e keer binnen drie weken worden daarom alle bewoners uit voorzorg getest. In samenwerking met de GGD en onder begeleiding van zorgmedewerkers van Lycklama Stins zijn de bewoners woensdagochtend getest. Familieleden en bewoners begrijpen de maatregel en hebben allemaal meegewerkt. Ook is de (Centrale) Cliëntenraad nauw betrokken geweest bij dit besluit.

Deel medewerkers preventief testen
Zorggroep Liante heeft ook besloten een deel van de eigen medewerkers te laten testen. Uiteraard is de gezondheidsoverweging voor medewerkers en bewoners daarbij het belangrijkst. De groep geteste medewerkers betreft ca. 35 personen die in nauw contact met de besmette bewoners hebben gestaan. Uitgangspunt om personeel wel/niet te laten testen is het feit of er langer dan 10-15 minuten of binnen de 1,5 meter afstand verzorging of contact is geweest.

Door deze extra maatregelen, naast de reguliere bezoekbeperking en hygiënemaatregelen, doen we er alles aan om op onze locatie in Wolvega het Coronavirus onder controle te krijgen.

Menu
Intranet login