1. Corona
  2. Coronavaccinatie

Coronavaccinatie

De coronavaccinatie is een vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bepaalt op welke manier het vaccinatieprogramma wordt uitgevoerd. Het ministerie bepaalt wanneer wordt gestart met de vaccinatie en welke doelgroep het vaccin als eerste krijgt. VWS minister Hugo de Jonge heeft – tot nog toe- bepaald dat de zorgmedewerkers als eerste groep worden gevaccineerd.
In Friesland wordt op vrijdag 15 januari (was 18 januari) 2021 gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers. Deze vaccinatie wordt uitgevoerd door GGD Fryslân. In een later stadium, waarvan op dit moment nog geen exacte datums bekend zijn, zullen o.a. ouderen (onze bewoners) worden gevaccineerd. De vaccinatie van de  bewoners van Zorggroep Liante zal primair verlopen via de eigen huisarts.

Als Zorggroep Liante volgen wij de route die door het ministerie van VWS is uitgezet. Als zorgorganisatie zijn we zelf geen directe partij die invloed op, of eigen maatregelen (bijvoorbeeld volgorde van doelgroepen) kan nemen ten aanzien van het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid.

Menu
Intranet login