1. Corona
 2. De volgende afspraken zijn vandaag gemaakt

De volgende afspraken zijn vandaag gemaakt

 • M.i.v. heden zijn onze restaurants gesloten en wordt er niet meer gezamenlijk koffiegedronken.
 • Richtlijn bij verkoudheid bewoners: bij verkoudheid, hoesten, keelpijn, griepverschijnselen temperaturen en bij verhoging contact met huisarts opnemen.
 • Richtlijn bij kleinere groepsactiviteiten in buurt- en huiskamers: geen externen (dus geen vrijwilligers), geen deelname verkouden bewoners (op appartement blijven tot verkoudheid voorbij is), hygiënemaatregelen nemen. Verder is iedere activiteit maatwerk. Stel uit wat uitgesteld kan worden.
 • Samen eten in oudbouw Rikkingahof is niet toegestaan.
 • Desinfectie handen ook bij binnenkomst huis-/buurtkamers.
 • Frisse lucht is goed: stimuleer bewoners zo veel mogelijk naar buiten te gaan zonder contact met anderen. In rolstoel is toegestaan; gezichten zijn dan van elkaar af gericht.
 • ‘t Suderhiem neemt dezelfde maatregelen als Zorggroep Liante.
 • Werken in uniform is prima, maar geen regel.
 • Bewoners worden z.s.m. middels een brief geïnformeerd over de maatregelen.
 • Er komen z.s.m. affiches/posters met hygiëne regels etc. in de locaties te hangen.
 • Dagbesteding in Krommestede is een gecontroleerde groep en gaat gewoon door.
 • Er is vooralsnog geen reden voor een opnamestop.
 • BHV trainingen gaan tot nader order niet door.
 • Het algemene principe van sociale onthouding wordt gehanteerd. Alleen bij gegronde redenen, door manager te beoordelen en vast te stellen, mogen mensen lijflijk aanwezig zijn voor vergaderingen etc. Ook hier geldt dat er voldoende afstand gehouden moet worden.
 • Thuiswerken kantoorpersoneel: uitgangspunt is dat iedereen thuiswerkt tenzij de aanwezigheid van systemen en papieren op kantoor dat onmogelijk maakt.
 • Medewerkers vergaderen indien nodig zo veel mogelijk met conference call.
 • Schoonmaak locaties: het blijkt volgens onderzoek niet effectief te zijn om extra schoon te maken, maar toch is de opdracht verstrekt voor extra ontsmetten deurklinken, trapleuningen, liften etc. Zorggroep Liante sluit met het beleid aan bij andere zorgaanbieders of ActiZ en RIVM.
 • T.a.v. kapper, pedicure etc. binnen onze muren: niet zieke bewoners is in principe geen bezwaar, bezoekers van buiten worden tot nader order geweerd (uitstellen indien mogelijk)
 • Fysiotherapie in Sinnehiem: klanten van buiten via zijingang naar binnen.
 • Cliënten ZorgThuis wordt verzocht om bij klachten vooraf contact op te nemen. Zij ontvangen hierover z.s.m. een brief.
 • Vrijwilligers worden voorlopig afgezegd, maar bij een tekort aan personeel doen we mogelijk een beroep op deze vrijwilligers. Een noodplan is in voorbereiding.
 • Er wordt een portefeuille aangemaakt van aanbod van mensen die willen komen helpen omdat ze tijdelijk zonder werk zitten. Ook uw aanbod is welkom.
Menu
Intranet login