1. Corona
  2. Inschrijven verruiming bezoekregeling locaties van start

Inschrijven verruiming bezoekregeling locaties van start

Locaties van Zorggroep Liante gaan vanaf maandag 1 juni a.s. weer voorzichtig open. Eén vaste bezoeker per bewoner kan zich vanaf nu via de locatie waar zijn/haar familielid of naaste woont inschrijven voor een bezoek. Zorggroep Liante is blij dat er na een week van voorbereidingen, afstemming met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) weer bezoek naar binnen mag.


Per locatie maatwerk
Per locatie zijn maatwerkoplossingen voor bezoek ingericht. Alle contactpersonen van bewoners zijn per brief geïnformeerd door de locatie waar hun familielid of naaste woont. De bewoners zelf zijn door hun contactverzorgende geïnformeerd.

Er kunnen per locatie verschillen zijn in de lengte van bezoektijden en het aantal bezoekers dat maximaal binnen een bepaald vooraf vastgesteld tijdsblok aanwezig kan zijn. Zorggroep Liante heeft bewust niet gekozen om op iedere locatie exact dezelfde oplossing voor te schrijven. In gezamenlijk overleg, met onder andere de cliëntenraad, is afgestemd wat de beste oplossing en aanpak per locatie is. Dit betekent ook dat niet alles in beton is gegoten en tijdens de komende dagen en weken goed wordt bekeken hoe het gaat. Op dit moment wordt nog bekeken of het aanbieden van een bezoekmoment op een avond vanwege het werk van een vaste contactpersoon noodzakelijk is.

 

Strikte voorschriften blijven
Tijdens het bezoek gelden nog steeds hele strikte maatregelen en afspraken. Tijdens het bezoek houdt iedereen zich aan de geldende 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften. Hierdoor behoort elkaar omhelzen helaas nog niet tot de mogelijkheden. Bezoek is verder alleen mogelijk als er geen klachten zijn, zoals koorts, hoesten en/of benauwdheid.

Beheersbaarheid van de gecreëerde ruimte is heel belangrijk deze eerste weken. Veel mensen willen verruiming, maar er zijn ook familieleden en bewoners die meer voorzichtigheid aanhouden of zelfs angstig zijn. De verantwoordelijkheid van Zorggroep Liante ligt bij alle groepen. Bewoners, familieleden en naasten kunnen ondertussen gebruik blijven maken van andere contact-mogelijkheden, zoals die zijn gecreëerd op de locaties en via beeldbellen.

Menu
Intranet login