1. Corona
  2. Onderstaande aspraken zijn gemaakt:

Onderstaande aspraken zijn gemaakt:

  • Voorbereidingen voor een mogelijke lockdown worden getroffen. O.a. ook inventarisatie van familieleden die zelf kleding wassen.
  • Er wordt aan een isolatieprotocol gewerkt. Bij een besmetting van een bewoner op een locatie kan gebruik gemaakt worden van de speciale corona afdeling voor ouderen die in Heerenveen opgezet wordt.
  • Er wordt door afdeling HR een lijstje aangelegd van oud- medewerkers die benaderd kunnen worden voor extra inzet. Er volgt ook een oproep via web en socials.
  • Voor medewerkers met een 2e baan buiten de zorg geldt ook de regel dat er maar op 1 locatie gewerkt mag worden.
  • Als verwanten hun familielid thuis willen verplegen en dus uit onze locaties willen halen bij een verdenking of besmetting, dan kan overwogen om over te gaan tot MPT en VPT. Verantwoordelijkheden moeten doordacht worden en uitgewerkt.
  • Omgaan met overlijden, opbaren in appartement, bezoek etc. wordt opgenomen in richtlijnen bij isolatie.
  • Voor overleg bij twijfelgevallen kan de Specialist Ouderengeneeskunde van een collega-organisatie worden geraadpleegd.
  • Fa. Dokter en schoonmaakmedewerkers zijn nogmaals gewezen op strikte naleving hygiënemaatregelen. In geval van strikte isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
  • Het is toegestaan dat bewoners naar de interne kapsalon gaan.
Menu
Intranet login