1. Corona
  2. Preventieve lock-down De Warrenhove en verruiming bezoek andere locaties

Preventieve lock-down De Warrenhove en verruiming bezoek andere locaties

Helaas zijn bij De Warrenhove positieve coronabesmettingen vastgesteld. Vandaar dat is besloten om 13.00 uur vanmiddag de deuren bij De Warrenhove preventief (tijdelijk) te sluiten. Bijna gelijktijdig is besloten om bij de andere locaties vanaf maandag 22 maart a.s. weer 2 bezoekers per dag toe te staan.

1. Coronabesmetting
Gisteren is vastgesteld dat een medewerker en bewoner positief zijn getest op het Coronavirus. Vandaag is daar een positief geteste bewoner bijgekomen. De uitbraak is op dit moment nog beperkt, maar gezien de ervaringen van vorig jaar heeft Zorggroep Liante besloten per direct maatregelen te nemen. Hoe vervelend ook.

De Warrenhove: preventief in lock-down vanaf vrijdag 12 maart 13.00 uur
We vinden het (gezien de ervaring vorig jaar) noodzakelijk per direct uit voorzorg de deuren voor bezoek te sluiten. Dit is ingegaan – na overleg met GGD Fryslân – op vrijdagmiddag 12 maart, 13.00 uur. Ook activiteiten, zoals gezamenlijk koffiedrinken worden per direct gestopt.
Op dit moment is Zorggroep Liante met GGD Fryslân in overleg om alle bewoners preventief te testen op COVID-19. Ook alle medewerkers worden, op basis van vrijwilligheid, uitgenodigd om zich te laten testen.

Reden besluit
Op dit moment kan niet worden vastgesteld waar de bron van de besmetting vandaan komt. Ook kan er geen volledige relatie worden gelegd tussen de positief geteste bewoners en medewerker. Met het oog op ieders veiligheid en gezondheid vinden we het niet verantwoord om af te wachten en is besloten tot deze maatregel. Bewoners en familieleden zijn inmiddels geïnformeerd.

2. Verruiming bezoek locaties per 22 maart a.s. (De Warrenhove uitgezonderd)
Tijdens de persconferentie van het kabinet, afgelopen maandag 8 maart, werd aangegeven dat verpleeghuizen met een hoge vaccinatiegraad, onder bepaalde voorwaarden de bezoekregeling per 15 maart weer kunnen verruimen. Het onderdeel uit de zin; “…met een hoge vaccinatiegraad” is erg belangrijk. Alleen als op onze locaties voldoende bewoners gevaccineerd zijn kunnen we op een veilige en verantwoorde manier twee bezoekers per dag ontvangen. Op dit moment zijn we nog niet zover. De situatie op De Warrenhove laat dit zien.

Communicatie rondom verruiming
Alle bewoners en familieleden (uitgezonderd De Warrenhove) zijn inmiddels over de versoepeling geïnformeerd. De reden dat Zorggroep Liante pas vanaf 22 maart kan versoepelen heeft te maken met afhankelijkheid van Dokterszorg Friesland, die de vaccinaties uitvoert. Hoe zit dat precies?

Wie bepaalt de planning van de vaccinatie en wie prikt?
Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de woonzorglocaties van Zorggroep Liante geen eigen instellingsarts hebben. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor vaccineren bij de eigen huisarts van een bewoner. Ten aanzien van de coronavaccinatie werkt dit als volgt:

1. Dokterszorg Friesland coördineert – namens de Friese huisartsen – de coronavaccinatie bij woonzorglocaties zonder eigen instellingsarts. Deze is op 4 maart jl. gestart bij de grote ouderenzorginstellingen in Friesland. Zorggroep Liante is een kleinere organisatie;

2. Dokterszorg Friesland is afhankelijk van het RIVM voor aanlevering van het aantal vaccins. Dit verloopt helaas niet altijd volgens schema. Ook Dokterszorg is dus weer afhankelijk van voldoende vaccins om te kunnen prikken.
De actuele stand van zaken is, sinds er op 3 maart jl. vaccins zijn geleverd bij Dokterszorg Friesland, dat er tot nu toe ca. 2.500 bewoners zijn gevaccineerd. Men gaat er van uit dat eind volgende week (vrijdag 19 maart) alle 6.000 bewoners, verspreid of ca. 400 locaties in Friesland zijn gevaccineerd.

3. Dokterszorg Friesland neemt 4 dagen voordat ze op een locatie van Zorggroep Liante komt vaccineren contact met ons op. We weten op dit moment nog geen exacte datum waarop iedere locatie aan de beurt is. Er is al op vier locaties (deels) gevaccineerd. We hebben er met dit tempo alle vertrouwen dat ook de andere locaties snel aan de beurt zijn en hebben veelvuldig contact met Dokterszorg Friesland.

Gevaccineerde locaties:
– Riemsoord
– Sinnehiem

– Sickenga-Oord (deels)
– Rikkingahof

Samen veilig verruimen op locaties (uitgezonderd De Warrenhove)
Sommige locaties zijn gevaccineerd en andere nog niet. We willen als Zorggroep Liante duidelijk zijn over versoepeling van de bezoekmogelijkheden voor onze locaties en doen dat gezamenlijk vanaf maandag 22 maart. Dit besluit hebben we in nauw overleg genomen met de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad. En is gebaseerd op de prognoses van Dokterszorg Friesland.

Menu
Intranet login