1. Corona
  2. Uit het coronaoverleg van 26 maart

Uit het coronaoverleg van 26 maart

Op 26 maart werden de volgende zaken besproken:

  1. Zolang situatie niet wijzigt wordt het reinigen van handcontactpunten niet gewijzigd.
  2. Procedure gebruik en reinigen telefoons en tablets: na ieder gebruik reinigen met reinigingsdoekjes en handenwassen. Zorgen voor voldoende voorraad, en opnemen in Covid-19 protocol
  3. Richtlijn reanimatie bij corona: geen mond op mondbeademing, alleen hartreanimatie.
  4. Brief voor omwonenden Rikkingahof over hoestpoli wordt vandaag bezorgd.
  5. Vrijwilligers tot 70 jr. kunnen zich voor eventuele klussen aanmelden bij HRM, voor de andere groep vrijwilligers kijken we of ze buiten de locatie ingezet kunnen worden om op veilige afstand invulling aan hun vrijwilligerswerk te geven.
Menu
Intranet login