1. Corona
  2. Ventilatiesystemen locaties Zorggroep Liante in orde

Ventilatiesystemen locaties Zorggroep Liante in orde

Afgelopen dagen is er veel nieuws over ventilatiesystemen in o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen in verband met het corona-virus. Op alle zeven locaties en het hoofdkantoor van Zorggroep Liante worden ventilatiesystemen gebruikt die voldoen aan de richtlijnen. Dat wil zeggen dat op alle locaties verse lucht van buiten wordt aangezogen en via een ander kanaal wordt afgezogen, zodat er altijd verse lucht in onze gebouwen aanwezig is. Alle ventilatiesystemen worden naast het reguliere onderhoud de komende tijd extra schoongehouden (roosters en filters extra reinigen).

Extra tips en aanbevelingen!
– Alle ruimtes (incl. appartementen) ’s ochtends dagelijks luchten;
– Na bezoek appartementen kort luchten;
– Binnendeuren (gangen en portalen) waar dit kan/mag openhouden;
– Check of de ventilatieroosters (suskasten/raamroosters) open staan en blijven.

We volgen als organisatie nauwlettend de berichtgeving van de overheid en het RIVM over ventilatiesystemen en zullen bij veranderende inzichten hiernaar handelen.

Menu
Intranet login