1. Corona
  2. Verruiming bezoekregeling locaties Zorggroep Liante

Verruiming bezoekregeling locaties Zorggroep Liante

Locaties van Zorggroep Liante zullen vanaf maandag 1 juni a.s. gebruik maken van de invoering verruiming bezoekregeling. Dit is in overleg met de Centrale Cliëntenraad, OR, Verpleegkundige en Verzorgen Adviesraad (VVAR) vastgesteld. Vanaf dat moment – en niet eerder – is het voor maximaal 1 vaste bezoeker per bewoner(s) en onder strikte voorwaarden toegestaan gebruik te maken van deze bezoekregeling.

Waarom ‘pas’ op 1 juni a.s.?
Om de veiligheid voor alle bewoners, bezoekers en medewerkers te organiseren moet er veel worden geregeld. Logistiek gezien vraagt dit om maatwerk op zeven verschillende locaties. Ook moeten we aan veel eisen en voorwaarden voldoen die het kabinet heeft gekoppeld aan de ‘invoering verruiming bezoekregeling’. Vanaf 25 mei tot 15 juni is er aan de verpleeg- en verzorgingshuizen ruimte gegeven om, indien er geen besmettingen zijn, of ten minste al 14 dagen geen besmetting meer is, de invoering van de verruiming toe te passen.

Het kabinet heeft bij monde van Minister Hugo de Jonge bepaald dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt ingeregeld. Zorggroep Liante kiest ervoor om twee weken voor die datum gebruik te maken van de verruiming.

Alle bewoners en contactpersonen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Binnenkort zullen we meer gedetailleerde informatie op onze website publiceren.

Menu
Intranet login