1. Corona
  2. Versoepeling maatregel groepsactiviteiten

Versoepeling maatregel groepsactiviteiten

Groepsactiviteiten (intramuraal) weer mogelijk vanaf 3 februari
In Friesland zijn er nog steeds diverse COVID-19 uitbraken. Ook neemt het aantal besmettingen met de Britse variant nog steeds toe. Gelukkig gaat het op de locaties van Zorggroep Liante tot op dit moment goed. Al weten we hoe snel de situatie kan omslaan. We blijven uiterst waakzaam en hanteren alle noodzakelijke regels die we uit voorzorg met elkaar moeten navolgen. Maar…

We merken ook dat onze bewoners elkaar onderling missen. Iets wat ook aan het einde van de 1e Coronagolf al duidelijk was geworden. Dit belangrijke onderdeel van het welzijn én welbevinden kunnen en willen we – omdat het goed gaat – weer voorzichtig oppakken.

Samen o.a. weer koffie drinken en eten
Zorggroep Liante heeft samen met de CCR daarom ook besloten vanaf woensdag 3 februari 2021,  weer groepsactiviteiten (intramuraal) op de locaties toe te staan. Samen koffie drinken, samen eten, etc. Uiteraard doen we dit allemaal volgens de RIVM regels en houden we rekening met de ruimtes en groepsgrootte.

Bezoekregeling blijft onveranderd
De bezoekregeling blijft wel onveranderd gehandhaafd t/m volgende week dinsdag 9 februari. We weten dat sommige collega-instellingen dit verruimen, maar gezien de sterke toename van de Britse variant in Friesland vinden wij dit nu nog niet verantwoord. De meeste besmettingen komen nog steeds via ‘verkeer’ van buiten naar binnen. Uiteraard volgen wij de berichtgeving en besluiten van de overheid en het RIVM en passen onze besluiten daarop aan.

Menu
Intranet login