1. Corona
  2. Wat betekenen de versoepelingen per 25 september a.s.?

Wat betekenen de versoepelingen per 25 september a.s.?

De grootste verandering is het loslaten van de 1,5 meter maatregelen in onze gebouwen en op de appartementen of in de woningen van onze cliënten (ZorgThuis). We vragen iedereen wel rekening met elkaars keuzes – bewoners en familieleden/naasten, medewerkers – te houden. Iedereen gaat anders om met het afschaffen van de 1,5 meter. We vragen een ieder elkaars keuze te respecteren, ook als mensen wel afstand willen houden.

Mondneusmasker?

Het dragen van een mondneusmasker door (zorg)medewerkers was al niet meer verplicht. Daarbij plaatsen we twee opmerkingen t.a.v. zorg/hulp binnen de 1,5 meter:
– We hanteren de regel dat als bewoners of cliënten die binnen 1,5 meter zorg of hulp ontvangen liever zien dat onze (zorg)medewerkers een mondneusmasker dragen we hieraan gehoor geven;
– Als onze (zorg)medewerkers zelf, op basis van professioneel handelen, tijdens het werk een mondneusmasker willen dragen kan dit uiteraard. We lichten dit eventueel toe aan een bewoner of cliënt, maar gaan altijd uit van het professioneel handelen van onze medewerkers.

Vaccinatie

We willen geen tweedeling binnen onze organisatie, maar willen wel een bijdrage leveren aan het blijven bestrijden van de pandemie en COVID-19. Binnen onze woonzorgcentra wonen veel kwetsbare ouderen die we willen blijven beschermen. We moedigen iedereen aan die nog niet gevaccineerd is dit te doen of het gesprek hierover aan te gaan.

Restaurants op locaties

De restaurants op onze locaties zijn onderdeel van onze woonzorgcentra en daarom hoeft hier geen vaccinatiebewijs of testbewijs te worden getoond.

Personenvervoer/vrijwilligers

We adviseren iedereen tijdens het personenvervoer een mondkapje te blijven dragen. We willen ons als Zorggroep Liante op dit punt aansluiten bij de regels die ook in het openbaar en professioneel personenvervoer gelden.

Basis- en hygiëneregels (RIVM) blijven belangrijk!:

– Kom niet als u klachten heeft en een bezoek gepland heeft. Laat u testen (PCR-test) bij de GGD;

– Was u handen regelmatig en schud geen handen;

– Ventileer ruimtes en appartementen waar dit kan regelmatig;

– Respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte.

Download de pdf met het overzicht van de coronaregels.

Vragen?

Als u vragen hebt stel die dan gerust aan leidinggevende op de locatie of aan de wijkverpleging in de regio.

Menu
Intranet login