1. Coronavirus

Coronavirus

Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte van de wijze waarop wij omgaan met het coronavirus en de maatregelen die genomen worden.
Note: alleen voor pers/media,  voor vragen bel alstublieft naar 06 339 235 21.

Wilt u helpen tijdens de coronacrisis?
Op dit moment krijgen we al veel hulp aangeboden. Daar zijn we ontzettend blij mee! Ook uw hulp is welkom. Omdat we graag in kaart willen brengen welke hulp we op welke locatie kunnen inzetten, vragen we u het aanmeldformulier in te vullen. U kunt zich hier aanmelden.

Acties & initiatieven
Tijdens deze coronacrisis worden er uit diverse, vaak onverwachte hoeken prachtige en bijzondere acties en initiatieven geïnitieerd. Bekijk hier wat er zoal georganiseerd is voor de diverse locaties.

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona

De campagne voor de herhaalprik met het nieuwe vaccin tegen corona start in de week van 19 september. Er is op dit moment echter bij ons niet bekend wanneer bewoners persoonlijk worden uitgenodigd. Deze campagne wordt gevoerd vanuit de rijksoverheid (link naar website rijksoverheid).

Uitvoering herhaalprik via huisartsen of zelf plannen

De uitvoering van deze nieuwe herhaalprik (vernieuwd vaccin) zal niet door of binnen de locaties van Zorggroep Liante gebeuren. De herhaalprik zal via een uitnodiging van de rijksoverheid of via de eigen huisarts (net als bij de griepprik) plaatsvinden. Bewoners die een herhaalprik willen halen kunnen dit, eventueel geholpen door familie en/of naasten via de website van het rijk doen, of wachten op de uitnodiging van de eigen huisarts.

Bij Zorggroep Liante dus geen vaccinaties op locaties

De reden dat Zorggroep Liante zelf geen vaccinaties uitvoert heeft de volgende reden:
– Zorggroep Liante heeft geen eigen behandelaren in dienst. De eigen huisarts van bewoners is de hoofdbehandelaar;
– De complexiteit van de eerdere vaccinatierondes en de administratieve vastlegging hiervan is niet in handen van Zorggroep Liante. Als organisatie hebben we derhalve ook geen volledig inzicht in alle individuele vorige vaccinaties.

Wat is ons advies?

– Als een bewoner een uitnodiging van het rijk of via de huisarts ontvangt voor de vernieuwde prik dan adviseren we dit te doen. Hiervoor moet men de instructie in de brief volgen;
– Een bewoner en zijn/haar familielid en/of naasten is zelf verantwoordelijk voor het halen van deze prik. In de ontvangen brief (als men die heeft gekregen) staat hoe een en ander werkt.

Uitnodigingen herhaalprikken

De laatste dagen ontvangen diverse bewoners (lang niet allemaal) een brief van het Rijk (zie PDF voorbeeldbrief) met de oproep voor een herhaalprik. Deze brieven worden persoonsgericht verstuurd omdat uit de administratie van het Rijk/RIVM blijkt dat een bewoner nog een coronaprik kan halen.

Wat is ons advies?

Er staat óók dat de uitnodiging mogelijk achterhaald is. Dit kan omdat iemand inmiddels al een herhaalprik (1e of 2e booster) gehaald kan hebben. We krijgen hier vanuit bewoners en (zorg)medewerkers vragen over. Ons advies hierin is als volgt:
– Als een bewoner nog een herhaalprik kan halen omdat hij/zij de 2e booster nog niet heeft kunnen halen (vanwege een besmetting destijds of dit niet wilde) dan adviseren we dit te doen. Hiervoor moet men de instructie in de brief volgen;
– Een bewoner en zijn/haar familielid en/of naasten is zelf verantwoordelijk voor het halen van deze prik. In de ontvangen brief (als men die heeft gekregen) staat hoe dit werkt.

Geen vaccinaties op locaties

Op de locaties van Zorggroep Liante worden geen nieuwe ‘prikacties’ georganiseerd. Dit kan eenvoudigweg niet vanwege de complexiteit:  Wie heeft wel/niet een 2e booster gehad? Wie was destijds besmet en hoe lang is dit geleden? Daarnaast is de huisarts hoofdbehandelaar en loopt de coördinatie altijd via deze lijn. En als laatste heeft Zorggroep Liante geen administratie ten aanzien van vaccinatie (privacy) omdat dit bij de huisarts en RIVM ligt. Vandaar ook dat de brieven vanuit het RIJK/RIVM persoonsgericht worden verstuurd.

Komt er een nieuw landelijk vaccinatieprogramma?

Als er in het najaar eventueel weer een landelijk gecoördineerd vaccinatieprogramma komt zal worden bekeken welke rol wij als Zorggroep Liante hierin krijgen. Op dit moment is daar nog niets over bekend.

Update coronabesmettingen Sinnehiem

Op locatie Sinnehiem van Zorggroep Liante, te Haulerwijk zijn nog steeds een aantal bewoners besmet met het coronavirus. Eerdere besmette bewoners zijn inmiddels beter, maar er zijn ook weer nieuwe besmettingen voor in de plaats gekomen. De klachten bij onze bewoners blijven tot nog toe nog steeds licht van aard. Bewoners die besmet zijn zitten in quarantaine en zullen vijf dagen op hun appartement worden verzorgd en daar ook de maaltijden geserveerd krijgen.

Onder het personeel is het aantal besmettingen teruggelopen, maar ook hier komen nog steeds nieuwe besmettingen voor. Besmette collega’s medewerkers zijn allemaal thuis in quarantaine.

Aangepaste maatregelen nog steeds van kracht

Uit voorzorg worden de maatregelen die sinds 4 maart jl. zijn ingevoerd voorlopig aangehouden.

– Vanaf sinds 4 maart 2022 is het dragen van een mondneusmasker verplicht in Sinnehiem. Dit geldt voor iedereen (< 13 jaar) die op bezoek komt. Ook tijdens het bezoek op het appartement is het dragen van een mondneusmasker verplicht;

– Het aantal bezoekers betreft max. 2 bezoekers per dag;

– Vanwege het uitvallen van meerdere medewerkers wordt er extern personeel ingezet. Het kan voorkomen dat bewoners tijdelijk met andere zorgmedewerkers te maken krijgen;

– We vragen iedereen, zoals al werd geadviseerd, extra goed op de handhygiëne te letten, onderling weer 1,5 meter afstand te houden en appartement regelmatig te ventileren. Uiteraard geldt dat iedereen die verschijnselen van een coronabesmetting heeft of denkt dit te hebben zijn/haar bezoek moet uitstellen totdat er een negatieve PCR-testuitslag is.

Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 15 februari 2022

Afgelopen dinsdagavond 15 februari jl., gaf minister van VWS, Ernst Kuipers, een persconferentie waarin stapsgewijs de laatste coronamaatregelen worden afgeschaft. We zetten alle versoepelingen – die voor ons van belang zijn – vanaf het moment van de persconferentie tot en met vrijdag 25 februari voor u op een rij.

Versoepelingen sinds dinsdag 15 februari

– Er geldt geen beperking meer voor het aantal bezoekers voor bewoners of cliënten binnen onze organisatie.

Versoepelingen vanaf vrijdag 18 februari

– Bewoners kunnen weer samen met familieleden en/of naaste(n) naar restaurants, een bezoek aan een museum of ander uitje ondernemen;
– Het dragen van een mondneusmasker is alleen nog in de gangen en het eigen restaurant (indien aanwezig op een locatie) van toepassing als mensen zich verplaatsen;
– Voor iedereen geldt nog steeds dat men bij coronaklachten niet op bezoek kan komen en men zich moet laten testen (PCR). Bij een positief testresultaat hoeft men nog slechts vijf dagen in quarantaine. Daarna adviseren we goed te bekijken of men 24 uur klachtenvrij is voordat er een bezoek plaatsvind. Bij twijfel verzoeken we een ieder het bezoek uit te stellen.

Versoepelingen vanaf vrijdag 25 februari

– Het dragen van een mondneusmasker hoeft vanaf deze dag niet meer. Als Zorggroep Liante adviseren we bezoekers echter ook op, of na 25 februari nog steeds een neusmondmasker te dragen als men zich in de openbare ruimtes begeeft. Dit vragen we in het kader van ieders veiligheid. Zowel voor het bezoek zelf, maar zeer zeker voor bewoners en ons personeel. We hebben iedere inzetbare (zorg)medewerker nodig om de planningen rond te krijgen;
– De 1,5 meter hoeft niet langer aangehouden te worden. Maar het blijft nog steeds een veilige afstand.

Respecteer de belangrijkste basismaatregels

Er zijn nog steeds een aantal belangrijke basisgedragsregels die ook de komende maanden van belang blijven. Iedereen kent ze inmiddels, maar juist binnen onze organisatie zijn ze van groot belang.

Update versoepelingen coronamaatregelen

We denken dat u, samen met vele anderen de persconferentie van afgelopen dinsdag, 25 januari jl, hebt bekeken. Het is fijn dat er voor iedereen, gezinnen en families weer meer mag en kan. Ook binnen de muren van onze locaties betekent dit dat er weer iets ‘extra’s’ mag. Dit betreft dan met name de restaurants die weer voor extern bezoek open mogen en dat we de activiteiten verder kunnen uitbreiden. We hebben onze bewoners en contactpersonen inmiddels per brief geïnformeerd.

De extra versoepelingen

– In onze restaurants (op de locaties die deze voorziening hebben) kunnen bewoners weer met bezoek een kopje koffie drinken. Daarbij blijft de 1,5 meter maatregel van toepassing en moet tijdens het lopen van en naar tafels, of tijdens toiletbezoek, wel een mondneusmasker worden gedragen;
– We breiden de activiteiten op de locaties verder uit. Dit betekent dat er nu ook weer mensen van buiten (bijv. muziek, of spelactiviteiten) mogen komen en er meer gezelligheid en leven binnen de muren ontstaat.

Wat blijft hetzelfde?

– Er mogen nog steeds maar vier bezoekers (> 13 jaar) per dag bij bewoners op bezoek komen;

– Tijdens het lopen in algemene ruimtes en gangen moet iedereen een medisch mondneusmaskers dragen.

Binnen onze muren zijn het een beperkt aantal versoepelingen die er bij zijn gekomen. Voor u en onze medewerkers zijn de versoepelingen ‘buiten’ ruimer en kan er weer veel meer. En dat is voor iedereen fijn. Laten we daar samen ook van genieten. We blijven er echter ook van uitgaan en vertrouwen er op, dat iedereen in het belang van onze veelal kwetsbare bewoners en cliënten, de algemeen geldende maatregelen (ook ‘buiten’) zoveel mogelijk naleeft en ter harte blijft nemen. We blijven het samen doen!

Update coronaversoepelingen

Een maand geleden – kort voor de kerstperiode – moesten we helaas strengere bezoekmaatregelen aankondigen. Gelukkig mogen we vanaf nu weer meer bezoek ontvangen en kan ook de kapper of bijvoorbeeld pedicure weer worden bezocht of langskomen.
De boostercampagne heeft zijn werk gelukkig gedaan, want op al onze locaties is het – op enkele incidentele besmettingen na – relatief rustig gebleven. Afgelopen maand zijn er wel veel zorgmedewerkers getroffen door corona, of moesten ze door corona binnen het gezin in thuisquarantaine. Dit heeft veel extra inzet en flexibiliteit van de collega’s gevraagd. Gelukkig worden de regels soepeler en komt er voor iedereen wat meer ruimte. Uiteraard blijft de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en onze (zorg)medewerkers voorop staan, dus we blijven waakzaam.

De versoepelingen op een rij

– Er mogen weer vier in plaats van twee bezoekers (> 13 jaar) per dag bij bewoners op bezoek komen op de locaties;

– Iedere bezoeker of externe krijgt het dringende advies alleen nog de medische mondneusmaskers type II te dragen. Hiermee wordt de beschermingsgraad tegen corona verder verhoogd;

– O.a. de kapper, fysiotherapeut en pedicure mogen weer open en kunnen op afspraak weer bezocht worden.

NB: De regels voor restaurants blijven ongewijzigd. Deze zijn alleen toegankelijk voor bewoners en niet voor bezoeker(s) of andere externen. We verwachten dat hier niet eerder dan 25 januari a.s., tijdens de volgende persconferentie van het kabinet, verandering in komt.

Veegactie boosterprik en algemene regels

Voor bewoners die in december geen boosterprik konden krijgen wordt op dit moment een zogenoemde ‘veegactie’ gepland, zodat zij alsnog een boosterprik kunnen krijgen.

Nieuwe coronamaatregelen

Een week voor de kerst moeten we als Zorggroep Liante helaas weer nieuwe coronamaatregelen doorvoeren. Dit heeft voor iedereen thuis, maar ook op onze locaties de nodige impact. Een van de belangrijkste zaken waarmee we te maken krijgen is dat het bezoek van vier naar twee personen per dag teruggaat. Als Zorggroep Liante voeren we deze maatregel vanaf dinsdagochtend 21 december 06.00 uur in.

 Daarnaast zijn er nog twee maatregelen die van invloed zijn:
– Op de locaties waar een restaurant is, mogen vanaf dinsdagochtend 21 december alleen nog bewoners komen. Bewoners kunnen hier dan niet meer met familieleden en/of naasten koffiedrinken of samenkomen;

– Activiteiten die op een locatie worden georganiseerd kunnen alleen doorgaan met inzet van eigen medewerkers. Dit betekent dat er geen externe partijen (muziek, beweging, etc.) ingezet kunnen worden. Het activiteitenaanbod kan hierdoor anders zijn dan men van ons gewend is. We vragen hier begrip voor.

Alle bewoners en contactpersonen zijn per brief geïnformeerd over de nieuwe maatregelen.

Uitzondering op bezoekregels tijdens de feestdagen!


Er geldt gelukkig een uitzondering op het maximaal aantal bezoekers op kerstavond, 1e Kerstdag, 2e Kerstdag en tijdens de jaarwisseling: Op vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 en vrijdag 31 december + zaterdag 1 januari tot 05:00 uur ’s ochtends mogen er maximaal 4 personen op bezoek komen. Dit is exclusief kinderen tot en met 12 jaar. We adviseren bewoners en bezoekers het bezoek te spreiden om te voorkomen dat er te veel contactmomenten zijn.

Alle maatregelen duren in ieder geval tot en met 14 januari 2022.

Laten we er samen mooie dagen van maken


De nieuwe maatregelen komen stevig aan, maar we zullen er ook dit jaar samen voor zorgen dat we er mooie feestdagen van maken. We wensen iedereen voor komend weekend fijne kerstdagen. En we hopen dat we een beter en vooral gezond 2022 tegemoet mogen zien.

Boosterprik voor onze bewoners

Volgende week (wk. 50) wordt op al onze locaties de boosterprik gezet bij de bewoners die daar voor in aanmerking komen en dit willen. De bewoners en hun contactpersonen zijn of worden op dit moment geïnformeerd. Hieronder treft u de dagen aan waarop op onze locaties de prik gezet wordt.

Sinnehiem, Haulerwijk – maandag 13 december

Riemsoord, Appelscha – dinsdag 14 december

De Lauwers, Drachten – donderdag 16 december

Lycklama Stins, Wolvega – donderdag 16 december

Sickenga-Oord, Wolvega –  donderdag 16 december

Rikkingahof, Oosterwolde – donderdag 16 december

De Warrenhove, Drachten – vrijdag 17 december

Waarom een boosterprik?

De vaccinatie tegen corona beschermt tegen het coronavirus. Na een tijdje wordt de bescherming echter iets minder. De afweer tegen het virus heeft dan een oppepper nodig. Dit is de reden voor een extra prik (de boosterprik), bij bewoners die dit willen, zodat ze goed beschermd blijven tegen het coronavirus. Lees hier meer.

Samen met de huisarts prikken

Zorggroep Liante gaat in samenwerking met de huisarts zelf de boosterprik bij bewoners zetten.

Pfizer/BioNTech vaccin

Het boostervaccin is van Pfizer/BioNTech. Voor de werking maakt het niet uit welk vaccin er bij de 1e en 2e prik is gegeven. Voor meer informatie over de boosterprik verwijzen naar de site van het RIVM (https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie).

Update extra coronamaatregelen

Vorige week vrijdagavond 26 november jl. was er weer een coronapersconferentie. Landelijk zijn stevige maatregelen afgekondigd die soms verregaande gevolgen hebben. Zo grijpt het in op onder andere ons sociaal verkeer en wordt sporten en uitgaan voorlopig behoorlijk beperkt. Binnen de locaties van Zorggroep Liante vallen de extra beperkingen gelukkig mee. Ook al vinden wij iedere extra maatregel ongemakkelijk. Gezien de impact die het coronavirus op dit moment heeft zullen wij de maatregelen die op ons van toepassing zijn, steeds afgewogen en met oog voor het welbevinden van onze bewoners, navolgen. De maatregel die we op dit moment zullen doorvoeren heeft te maken met onze restaurants.

Restaurantbezoek na 17.00 uur alleen voor bewoners

– We hebben in navolging van de sluitingstijden voor horecagelegenheden besloten dat er vanaf vandaag 1 december 2022 na 17.00 uur voor bezoekers (familie en/of naasten) of andere externen geen gebruik meer gemaakt kan worden van onze restaurant;
– Bewoners mogen zelf wel na 17.00 uur, eventueel samen met andere bewoners, gebruik maken van de restaurants op de locaties waar deze aanwezig zijn.

Aandachtspunten

We vragen iedereen die bij ons op bezoek komt of met onze organisatie in contact treed rekening te houden met het volgende:
– Uit informatie vanuit o.a. het RIVM weten we dat kinderen tussen de 8 – 12 jaar op dit moment een bron van besmetting van het coronavirus zijn. Het bezoek van (klein)kinderen aan bewoners willen we op geen enkele manier beperken. Het welbevinden van onze bewoners is en blijft het belangrijkste aspect voor fijn wonen binnen onze woonzorgcentra. We voelen het echter wel als onze verantwoordelijkheid en zorgplicht richting bewoners, familie en/of naasten of andere bezoekers om hen van dit feit op de hoogte te stellen in een periode waarin het coronavirus weer oplaait;
– Daarnaast vragen we aandacht voor het feit dat steeds meer collega’s te kampen hebben met corona. We merken dat dit soms invloed op onze planning en roosters heeft. We vragen begrip voor deze situatie indien onze bewoners, familie en/of naasten hiervan eventueel hinder ondervinden.

Boosterprik?

Over de boosterprik is afgelopen vrijdag een bericht op onze website geplaatst. Achter de schermen is ons team Kwaliteit dagelijks in overleg met de GGD. Zodra er zaken daadwerkelijk concreet worden informeren we alle belanghebbenden per omgaande.

Update derde (booster)prik

Zorggroep Liante heeft vanuit de GGD vernomen dat ze bezig zijn met een vaccinatieplanning voor de woonzorgcentra zonder behandeldienst. Het is voor ons op dit moment nog niet duidelijk wanneer Zorggroep Liante aan de beurt is. Er wordt gestart met de huizen met een eigen behandeldienst (arts).
Binnen Zorggroep Liante zijn we wel gestart met onze eigen voorbereidingen. We informeren u verder zodra we meer weten en u hier duidelijkheid over kunnen geven.

Max. 4 bezoekers vanaf woensdag 17 november 2021

Afgelopen week was er opnieuw een persconferentie m.b.t. extra aanscherping van de coronamaatregelen. In lijn met het landelijk beleid is er een extra maatregel die onze bewoners en familie en/of naasten raakt, waar we van woensdag 17 november 2021 gehoor aan zullen geven. Voor ons als Zorggroep Liante blijft de continuïteit van zorg én aandacht voor kwaliteit en welzijn in het leven van onze bewoners, cliënten en medewerkers centraal staan. We zullen er iedere dag hard aan blijven werken – met oog voor ieders veiligheid en persoonlijke keuzes – om een veilige, prettige en leefbare sfeer op onze locaties te realiseren.

Max. 4 bezoekers per dag

– Vanaf woensdag 17 november 2021 mogen er max. 4 bezoekers (> 13 jaar) per dag bij onze bewoners op bezoek komen;

– Onze locaties met een restaurant blijven voorlopig gewoon open voor bewoners en hun familie. Dit kan veilig en binnen onze locaties worden de standaardmaatregelen strikt in acht genomen. Zo geldt de afstandsnorm (1,5 meter) en het dragen van een mondneusmasker. Eenmaal zittend aan tafel mag het mondneusmasker dan af.

3e boosterprik?

Zorrgroep Liante is – net als andere organisaties die geen eigen arts in haar woonzorgcentra heeft – geïnformeerd dat er na donderdag 18 november vanuit de GGD meer informatie bekend wordt over een 3e boosterprik. Dit betekent niet dat er vanaf deze datum direct boosterprikken worden aangeboden, maar dat de route en aanpak aan ons bekend wordt gemaakt. We informeren u hierover zodra we meer weten en u hier duidelijkheid over kunnen geven.

Algemene regels blijven van grootste belang

Aangescherpte maatregelen vanaf zaterdag 6 november 2021

We willen er bij Zorggroep Liante samen voor blijven zorgen dat we zoveel mogelijk vrijheden, die we sinds augustus weer hebben, behouden. Maar we merken ook dat het coronavirus weer de kop opsteekt. Gelukkig blijken de coronaklachten vaak milder te zijn, maar we willen liever samen met iedereen die bij ons en onze bewoners betrokken is, zorgen dat we het virus buiten onze deur houden. Dat is de reden dat we vanaf zaterdag 6 november a.s. weer een beperkt aantal maatregelen zullen invoeren. We zetten ze op een rij:

Beperkte nieuwe maatregelen

– Vanaf zaterdag 6 november is het voor bezoekers (> 13 jaar) weer verplicht om een mondneusmasker te dragen bij binnenkomst. Het mondneusmasker moet ook op gangen en andere openbare ruimtes worden gedragen;

– Bewoners die op de locatie wonen hoeven zelf geen mondneusmasker te dragen. Uiteraard mag dit wel;

– Op het appartement hoeven geen mondneusmaskers te worden gedragen. Maar ook in deze situatie geldt dat het uiteraard wel mag;

– Onze locaties met een restaurant kunnen gewoon worden bezocht door bewoners en hun familie. Er moet echter wel voldoende afstand (1,5 meter) worden gehouden. Zittend, aan tafel mag het mondneusmasker af, mits er voldoende afstand kan worden gehouden.

3e boosterprik?

Omtrent een eventuele 3e boosterprik voor bewoners is nog geen concrete informatie. We informeren u hierover zodra we als Zorggroep Liante meer weten.

Het aantal maatregelen valt gelukkig mee. We willen u ook nog een keer op de belangrijke algemene regels wijzen.

Wat betekenen de versoepelingen per 25 september a.s.?

De grootste verandering is het loslaten van de 1,5 meter maatregelen in onze gebouwen en op de appartementen of in de woningen van onze cliënten (ZorgThuis). We vragen iedereen wel rekening met elkaars keuzes – bewoners en familieleden/naasten, medewerkers – te houden. Iedereen gaat anders om met het afschaffen van de 1,5 meter. We vragen een ieder elkaars keuze te respecteren, ook als mensen wel afstand willen houden.

Mondneusmasker?

Het dragen van een mondneusmasker door (zorg)medewerkers was al niet meer verplicht. Daarbij plaatsen we twee opmerkingen t.a.v. zorg/hulp binnen de 1,5 meter:
– We hanteren de regel dat als bewoners of cliënten die binnen 1,5 meter zorg of hulp ontvangen liever zien dat onze (zorg)medewerkers een mondneusmasker dragen we hieraan gehoor geven;
– Als onze (zorg)medewerkers zelf, op basis van professioneel handelen, tijdens het werk een mondneusmasker willen dragen kan dit uiteraard. We lichten dit eventueel toe aan een bewoner of cliënt, maar gaan altijd uit van het professioneel handelen van onze medewerkers.

Vaccinatie

We willen geen tweedeling binnen onze organisatie, maar willen wel een bijdrage leveren aan het blijven bestrijden van de pandemie en COVID-19. Binnen onze woonzorgcentra wonen veel kwetsbare ouderen die we willen blijven beschermen. We moedigen iedereen aan die nog niet gevaccineerd is dit te doen of het gesprek hierover aan te gaan.

Restaurants op locaties

De restaurants op onze locaties zijn onderdeel van onze woonzorgcentra en daarom hoeft hier geen vaccinatiebewijs of testbewijs te worden getoond.

Personenvervoer/vrijwilligers

We adviseren iedereen tijdens het personenvervoer een mondkapje te blijven dragen. We willen ons als Zorggroep Liante op dit punt aansluiten bij de regels die ook in het openbaar en professioneel personenvervoer gelden.

Basis- en hygiëneregels (RIVM) blijven belangrijk!:

– Kom niet als u klachten heeft en een bezoek gepland heeft. Laat u testen (PCR-test) bij de GGD;

– Was u handen regelmatig en schud geen handen;

– Ventileer ruimtes en appartementen waar dit kan regelmatig;

– Respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte.

Download de pdf met het overzicht van de coronaregels.

Vragen?

Als u vragen hebt stel die dan gerust aan leidinggevende op de locatie of aan de wijkverpleging in de regio.

Vanaf zaterdag 26 juni bijna terug naar normaal!

Vorige week werden tijdens de persconferentie van het demissionair kabinet nieuwe versoepelingen aangekondigd. Binnen Zorggroep Liante was in het kader van welzijn gelukkig al langer meer mogelijk. Met deze laatste stapjes komen we dicht in de buurt van het oude normaal. Daarmee lijkt het eind in zicht van een lange en bijzondere periode. In deze periode hebben we met bewoners, cliënten en hun familieleden unieke ervaringen en momenten gedeeld. Soms heel zwaar en heftig, maar er waren ook mooie gebeurtenissen. We willen iedereen bedanken voor het getoonde begrip, medewerking en mooie initiatieven die ons allemaal – bewoners en personeel – door deze  bijzondere periode hebben geholpen.

Bezoek als vanouds en mondneusmaskers niet langer verplicht

– Vanaf zaterdag 26 juni 2021 gelden er geen beperking meer voor het aantal bezoekers;

– Bezoek hoeft zich niet meer in te schrijven (dit is per 20 juni jl. al niet meer nodig);

– Het dragen van een mondneusmasker op de locatie en op het appartement is niet langer verplicht. Hierbij plaatsen we drie opmerkingen:

1. (zorg)medewerkers die binnen 1,5 meter zorg of hulp verlenen dragen nog steeds een mondneusmasker.
2. buiten de 1,5 meter mag een (zorg)medewerker zelf, op basis van professioneel handelen, tijdens het werk bepalen of een mondneusmasker wordt gedragen.
3. Bewoners, cliënten, of bezoekers die het zelf prettiger of veiliger vinden om tijdens bezoek een mondneusmasker te dragen zijn daar volledig vrij in.

Basis hygiëneregels (RIVM) nog steeds belangrijk!:

Uiteraard blijven we opletten en roepen we iedereen op een aantal belangrijke basisregels in acht te nemen. Bewoners en hun familieleden zijn over de laatste versoepelingen inmiddels geïnformeerd.

           

Meer bezoek vanaf zaterdag 5 juni 2021

Vorige week vrijdagavond, 28 mei jl. hebben veel mensen waarschijnlijk de persconferentie op TV bekeken, waarin de (demissionair) minister president en minister van VWS de nieuwe versoepelingen aankondigden. Vanaf zaterdag 5 juni a.s. krijgen ook wij als Zorggroep Liante opnieuw meer ruimte en vrijheid op onze locaties. En nu het weer ook eindelijk meewerkt kijken we uit naar een gezellige, actieve en plezierige zomer met onze bewoners en hun naasten! Als ouderenzorgorganisatie mochten we conform de ruimte die vanuit het RIVM werd geboden al met kleine stapjes een aantal versoepelingen doorvoeren (m.b.t. aanleunwoningen en vanuit het welzijn voor bewoners.) De nieuwste versoepelingen gaan weer een stapje verder, waarbij met name de verruiming van het aantal bezoekers zeer welkom is.

Meer bezoek en ruimte voor ontmoeting

– Het verruimen van het aantal bezoekers vanaf zaterdag 5 juni a.s. is uiteraard een waar iedereen lang naar heeft uitgekeken. Vanaf zaterdag kunnen bewoners 4 bezoekers per dag per ontvangen;
– Bezoek moet zich nog wel bij binnenkomst op de locatie inschrijven (vanwege bron- en contactonderzoek);
– Bewoners en hun bezoek kunnen samen met familieleden en/of naasten weer gebruik maken van alle ruimtes in het gebouw, zoals bijvoorbeeld het restaurant, terras of andere centrale ruimtes.

NB
: We vragen bewoners en hun bezoek uiteraard om drukte te vermijden en de RIVM en onze basisregels (flyer) na te volgen. Alle bewoners en hun contactpersonen zijn persoonlijk geïnformeerd.

Vanaf 25 mei weer ‘verkeer’ mogelijk tussen aanleunwoningen en locaties

Onze deuren gaan vanaf dinsdag 25 mei 2021 weer een stukje verder open. En wel de deuren tussen onze aanleunwoningen en de locaties. We hebben afgelopen maanden het verkeer – het vrij in en uitlopen van bewoners van de aanleunwoningen op onze locaties – erg gemist. We hopen dat met deze versoepeling de gezelligheid weer terugkeert op onze  locaties. De bewoners van onze aanleunwoningen zijn weer welkom om een kopje koffie te drinken of aan een activiteit deel te nemen. Ook kunnen ze weer een boodschap komen doen, of gewoon een praatje maken.

Coronaregels blijven (nog steeds) belangrijk!

We voeren deze versoepeling door omdat het voor ieders welzijn en welbevinden belangrijk is elkaar weer te kunnen ontmoeten. En omdat we een hoge vaccinatiegraad hebben op onze locaties kan er weer iets meer.
MAAR, ook nu geldt nog steeds dat het houden van 1,5 meter afstand, het wassen van de handen, het voorkomen van te veel drukte en alle andere regels nagevolgd moeten worden. Dit blijft voorlopig belangrijk, omdat nog niet iedereen gevaccineerd is en we samen om elkaar moeten blijven denken.

Extra versoepelingen ten behoeve van welzijn

Als ouderenzorgorganisatie mogen we binnen de kaders die het  RIVM aangeeft bekijken welke extra versoepelingen er in onze sector mogelijk zijn. Deze extra mogelijkheden worden geboden bij een minimale vaccinatiegraad van ca. 90%. Het welzijn voor onze ouderen is daarbij uitgangspunt. De Coronawerkgroep van Zorggroep Liante heeft afgelopen weken bekeken welke versoepelingen er extra kunnen worden doorgevoerd. Vanaf maandag 17 mei 2021 gelden de volgende twee extra verruimingen.

Mondneusmasker mag af bij persoonlijk contact in het kader van welzijn bewoners/cliënten

In het kader van het welzijn bij bewoners/cliënten kan vanaf 17 mei tijdens persoonlijke momenten – bijvoorbeeld koffie of thee drinken, een praatje maken – het mondneusmasker af worden gezet. Dit geldt voor situaties die niet langer dan 15 minuten duren. Hierbij is het professioneel handelen van de zorgmedewerker leidend. Dit kan alleen met inachtneming van de overige geldende richtlijnen, zoals 1,5m en de handhygiëne. Tijdens verzorgende handeling binnen de 1,5 meter geldt dit uiteraard niet. Medewerkers die zichzelf liever blijven beschermen en een mondneusmasker willen blijven dragen zijn hier geheel vrij in.

Meer inzet (gevaccineerde) vrijwilligers

De Leidinggevenden Zorg en Dienstverlening kunnen op locatieniveau bekijken en beoordelen waar (extra) vrijwilligers voor kunnen worden ingezet. Via de lokale vrijwilligerscoördinator wordt vervolgens contact gezocht en gecommuniceerd met de vrijwilligers. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk vrijwilligers die worden ingezet gevaccineerd zijn, maar we kunnen niets verplichten. Er is dus meer inzet van vrijwilligers mogelijk, maar de locatie bepaalt en vult dit naar behoefte in en zal zelf de vrijwilligers benaderen.

Met kleine stapjes gecontroleerd versoepelen

Op alle locaties van Zorggroep Liante zijn de meeste bewoners 2x gevaccineerd. De vaccinatiegraad is ruim 90%. Dit is voor iedereen een enorme opluchting. Als organisatie zijn we hier dan ook blij mee. Dit betekent dat we door deze hoge vaccinatiegraad – naast de versoepelingen die er al waren – weer verder vooruit kunnen kijken.

Terug naar het oude? Voorlopig nog niet!

We merken dat er onder bewoners en familieleden soms het beeld bestaat dat alles nu weer kan. Helaas is dat niet het geval. Waarom dit zo is leggen we bewoners en hun contactpersonen uit via deze flyer. Verder zijn alle bewoners en hun contactpersonen per brief geïnformeerd.

Zorggroep Liante bekijkt welke mogelijk toekomstige versoepelingen er in overleg met de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad voorbereid kunnen worden. Hierbij wordt van week tot week gekeken wat verantwoord kan en blijft de lijn van het RIVM uitgangspunt!

Kleine versoepelingen vanaf 3 mei 2021

– Er geldt nog steeds een max. van 2 bezoekers (ouder dan 13 jaar) per dag;
– Vanaf maandag 3 mei 2021 hoeft een bezoeker zich niet meer vooraf aan te melden via de e-mail. Bij binnenkomst op de locatie moet hij/zij zich nog wel inschrijven via het bekende formulier bij de ingang (bron- en contactonderzoek);
– Een gevaccineerde bezoeker mag zijn/haar mondneusmasker op het appartement af doen. 1,5 meter afstand houden wordt wel geadviseerd;
– De terrassen van de locaties zijn gewoon open. Hier houden we – net als nu – de RIVM regels aan.

Vervolgstappen in voorbereiding

We volgen als Zorggroep Liante met veel aandacht de stappen die de overheid wil nemen. Die zijn voor ons leidend. Maar er kan pas een stap worden gezet als de situatie dit toelaat. Zorggroep Liante bereid zich hierop voor. Harde datums voor invoering kunnen nu nog niet worden gegeven. Welke stappen bekijken we als Zorggroep Liante?

Stap 1: maandag 10 mei – zondag 16 mei
– In deze week gaan we bekijken en vaststellen wanneer ook zorgpersoneel (gevaccineerd) zonder mondneusmasker, maar op 1,5 meter, weer een praatje met bewoners kan maken of een kopje thee mag drinken. Dit blijkt voor veel bewoners belangrijk te zijn. Herkenbaar en zonder mondneusmasker met elkaar contact hebben is in het kader van welzijn van groot belang;
– Ook wordt in dezelfde week samen met vrijwilligers bekeken hoe er langzaamaan meer vrijwilligers (die gevaccineerd zijn) hun werkzaamheden of taak weer kunnen oppakken.

Op 16 mei besluiten we of en wanneer deze versoepeling ingevoerd kan worden!

Stap 2: maandag 17 mei – zondag 23 mei
– We onderzoeken hoe we in de restaurants bewoners weer samen met een familielid en/of naaste samen iets kunnen laten eten of drinken;
– Kan er gebruik worden gemaakt van zelftesten om dit te bespoedigen?
– In deze week gaan we ook bekijken en beoordelen of er ‘verkeer’ tussen de locatie en de aangrenzende aanleunwoningen wordt toegestaan en onder welke voorwaarden dit zou kunnen.

Op 23 mei besluiten we of en wanneer deze versoepeling ingevoerd kan worden!

Stap 3: maandag 24 mei – zondag 30 mei
– Als we kijken naar de routekaart van de overheid, mits de cijfers dit toelaten, dan wordt de bezoekregeling mogelijk in deze week verruimd van 2 naar 4 bezoekers. Of dit ook daadwerkelijk kan valt nu nog niet te zeggen.

Op 24 mei besluiten we (volgens op besluitvorming VWS) of en wanneer deze versoepeling ingevoerd kan worden!

Basis hygiëneregels blijven van groot belang:

– Heeft u zelf klachten? Laat u testen en kom niet langs!
– Draag een mondmasker, ook tijdens uw bezoek tenzij u zelf gevaccineerd bent;
– Vul altijd het contactformulier bij binnenkomst via de ingang in (bron- en contact onderzoek);
– Volg altijd de (eventuele) looplijnen en -routes op locatie;
– Ga direct naar het appartement (dus niet naar andere ruimtes);
– Verlaat de locatie via de kortste route volgens de looplijnen/-routes (indien aangegeven);
– Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
– Was uw handen zeer regelmatig;
– Nies in uw elleboog;
– Gebruik papieren zakdoeken;
– Schud geen handen;
– Ventileer het appartement tijdens uw bezoek.

Bezoekregeling De Warrenhove verruimd

Vanaf maandag 29 maart a.s. mogen er bij De Warrenhove – net als bij de andere locaties van Zorggroep Liante – ook 2 bezoekers per dag langskomen. De situatie in De Warrenhove is stabiel en de quarantaineperiode is vanaf maandag 29 maart a.s. voorbij. Gezien de landelijke ontwikkelingen omtrent de coronacijfers wordt de situatie rondom bezoek continu gemonitord en vragen wij iedereen zich goed aan de basismaatregelen te houden op onze locaties.

Samen waakzaam blijven en gezond verstand gebruiken

In De Warrenhove zijn veel bewoners in week 11 voor de eerste keer gevaccineerd. De planning voor de tweede prik is nu nog onbekend, maar we houden u hierover op de hoogte. Dit betekent dat bewoners gedeeltelijk beschermd zijn, maar er kan niet worden uitgesloten dat men alsnog met het coronavirus besmet kan worden. Daarom zetten we de basisregels en afspraken voor bezoek voor iedereen nogmaals op een rij?

Regels voor bezoek

– Nu kunnen maximaal 2 bezoekers ouder dan 13 jaar, per dag op één moment op bezoek komen;
– bezoek schrijft zich vooraf in zoals men gewend is. Op deze manier houden we het overzicht en weten we of er niet te veel bezoek tegelijkertijd in De Warrenhove aanwezig is.

Onze basisregels:

– hebt u zelf klachten? Laat u testen en kom niet langs op onze locatie(s)!
– draag een mondmasker, ook tijdens uw bezoek;
– vul altijd het contactformulier bij binnenkomst via de ingang in (t.b.v. bron- en contact onderzoek);
– volg altijd de (eventuele) looplijnen en -routes op locatie(s);
– ga direct naar het appartement van uw familielid en/of naaste (dus niet naar andere ruimtes);
– verlaat de locatie via de kortste route volgens de looplijnen/-routes (indien aangegeven);
– houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
– was uw handen zeer regelmatig;
– nies in uw elleboog;
– gebruik papieren zakdoeken;
– schud geen handen;
– ventileer het appartement tijdens uw bezoek.

Update De Warrenhove

Vorige week werd plotseling besloten om De Warrenhove ‘op slot te doen’. Heel vervelend, maar doordat er meerdere bewoners en een medewerker positief waren getest op het Coronavirus moest er snel worden gehandeld. Mede op advies van de GGD zijn de deuren gesloten om te voorkomen dat het coronavirus De Warrenhove in zijn greep zou krijgen.

Coronavirus in kaart gebracht en maatregelen genomen
Er is hard gewerkt om de herkomst van de uitbraak in kaart te brengen en er zijn diverse maatregelen genomen om het Coronavirus in te dammen. De stand van zaken:

 1. Er zijn in totaal vier bewoners positief getest op het Coronavirus. Deze bewoners worden in isolatie verzorgd en verpleegd door een aparte groep medewerkers die niet bij andere bewoners komen;
 2. Er is één medewerker besmet met het Coronavirus. Deze medewerker is in thuisquarantaine;
 3. Er zijn eind vorige week 35 bewoners, die in de nabijheid van de besmette bewoners verbleven, preventief getest. Alle 35 testuitslagen waren negatief;
 4. Alle andere bewoners die niet preventief zijn getest vallen buiten de risico-inschatting op besmetting. Deze risico-inschatting maakt de GGD;
 5. Medewerkers van De Warrenhove zijn preventief getest (op basis van vrijwilligheid) en ook hier werden geen besmettingen vastgesteld;

Vaccineren!

 1. Alle bewoners die niet besmet waren en gevaccineerd wilden worden zijn gisteren, woensdag 17 maart 2021 gevaccineerd!

Vanaf maandag 22 maart weer 1 bezoeker per dag
Gelukkig kunnen we nu zeggen dat de Corona-uitbraak goed in kaart is gebracht en beheersbaar is gebleken. Samen met het feit dat er gevaccineerd is kunnen vanaf maandag 22 maart weer bezoekers worden toegelaten. In eerste instantie gaat het om 1 aangemelde bezoeker per dag. We bekijken vervolgens of we een week later op een verantwoorde manier de bezoekregeling verder kunnen verruimen.

Preventieve lock-down De Warrenhove en verruiming bezoek andere locaties

Helaas zijn bij De Warrenhove positieve coronabesmettingen vastgesteld. Vandaar dat is besloten om 13.00 uur vanmiddag de deuren bij De Warrenhove preventief (tijdelijk) te sluiten. Bijna gelijktijdig is besloten om bij de andere locaties vanaf maandag 22 maart a.s. weer 2 bezoekers per dag toe te staan.

1. Coronabesmetting
Gisteren is vastgesteld dat een medewerker en bewoner positief zijn getest op het Coronavirus. Vandaag is daar een positief geteste bewoner bijgekomen. De uitbraak is op dit moment nog beperkt, maar gezien de ervaringen van vorig jaar heeft Zorggroep Liante besloten per direct maatregelen te nemen. Hoe vervelend ook.

De Warrenhove: preventief in lock-down vanaf vrijdag 12 maart 13.00 uur
We vinden het (gezien de ervaring vorig jaar) noodzakelijk per direct uit voorzorg de deuren voor bezoek te sluiten. Dit is ingegaan – na overleg met GGD Fryslân – op vrijdagmiddag 12 maart, 13.00 uur. Ook activiteiten, zoals gezamenlijk koffiedrinken worden per direct gestopt.
Op dit moment is Zorggroep Liante met GGD Fryslân in overleg om alle bewoners preventief te testen op COVID-19. Ook alle medewerkers worden, op basis van vrijwilligheid, uitgenodigd om zich te laten testen.

Reden besluit
Op dit moment kan niet worden vastgesteld waar de bron van de besmetting vandaan komt. Ook kan er geen volledige relatie worden gelegd tussen de positief geteste bewoners en medewerker. Met het oog op ieders veiligheid en gezondheid vinden we het niet verantwoord om af te wachten en is besloten tot deze maatregel. Bewoners en familieleden zijn inmiddels geïnformeerd.

2. Verruiming bezoek locaties per 22 maart a.s. (De Warrenhove uitgezonderd)
Tijdens de persconferentie van het kabinet, afgelopen maandag 8 maart, werd aangegeven dat verpleeghuizen met een hoge vaccinatiegraad, onder bepaalde voorwaarden de bezoekregeling per 15 maart weer kunnen verruimen. Het onderdeel uit de zin; “…met een hoge vaccinatiegraad” is erg belangrijk. Alleen als op onze locaties voldoende bewoners gevaccineerd zijn kunnen we op een veilige en verantwoorde manier twee bezoekers per dag ontvangen. Op dit moment zijn we nog niet zover. De situatie op De Warrenhove laat dit zien.

Communicatie rondom verruiming
Alle bewoners en familieleden (uitgezonderd De Warrenhove) zijn inmiddels over de versoepeling geïnformeerd. De reden dat Zorggroep Liante pas vanaf 22 maart kan versoepelen heeft te maken met afhankelijkheid van Dokterszorg Friesland, die de vaccinaties uitvoert. Hoe zit dat precies?

Wie bepaalt de planning van de vaccinatie en wie prikt?
Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de woonzorglocaties van Zorggroep Liante geen eigen instellingsarts hebben. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid voor vaccineren bij de eigen huisarts van een bewoner. Ten aanzien van de coronavaccinatie werkt dit als volgt:

1. Dokterszorg Friesland coördineert – namens de Friese huisartsen – de coronavaccinatie bij woonzorglocaties zonder eigen instellingsarts. Deze is op 4 maart jl. gestart bij de grote ouderenzorginstellingen in Friesland. Zorggroep Liante is een kleinere organisatie;

2. Dokterszorg Friesland is afhankelijk van het RIVM voor aanlevering van het aantal vaccins. Dit verloopt helaas niet altijd volgens schema. Ook Dokterszorg is dus weer afhankelijk van voldoende vaccins om te kunnen prikken.
De actuele stand van zaken is, sinds er op 3 maart jl. vaccins zijn geleverd bij Dokterszorg Friesland, dat er tot nu toe ca. 2.500 bewoners zijn gevaccineerd. Men gaat er van uit dat eind volgende week (vrijdag 19 maart) alle 6.000 bewoners, verspreid of ca. 400 locaties in Friesland zijn gevaccineerd.

3. Dokterszorg Friesland neemt 4 dagen voordat ze op een locatie van Zorggroep Liante komt vaccineren contact met ons op. We weten op dit moment nog geen exacte datum waarop iedere locatie aan de beurt is. Er is al op vier locaties (deels) gevaccineerd. We hebben er met dit tempo alle vertrouwen dat ook de andere locaties snel aan de beurt zijn en hebben veelvuldig contact met Dokterszorg Friesland.

Gevaccineerde locaties:
– Riemsoord
– Sinnehiem

– Sickenga-Oord (deels)
– Rikkingahof

Samen veilig verruimen op locaties (uitgezonderd De Warrenhove)
Sommige locaties zijn gevaccineerd en andere nog niet. We willen als Zorggroep Liante duidelijk zijn over versoepeling van de bezoekmogelijkheden voor onze locaties en doen dat gezamenlijk vanaf maandag 22 maart. Dit besluit hebben we in nauw overleg genomen met de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad. En is gebaseerd op de prognoses van Dokterszorg Friesland.

Sickenga-Oord coronavrij

Na een periode van bijna vier weken waarin het coronavirus Sickenga-Oord in haar greep hield zijn we vandaag, vrijdag 5 maart, officieel coronavrij. Goed nieuws, na een behoorlijk zware periode waarbij een flink aantal bewoners, maar ook medewerkers van Sickenga-Oord werden getroffen door het coronavirus. Extra zwaar ook, omdat we afscheid hebben moeten nemen van acht bewoners die uiteindelijk aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Hier zal gezamenlijk nog bij worden stilgestaan om dit een plek te geven op onze locatie.

Langzaam versoepelen van bezoekregels
Nu we officieel coronavrij zijn kunnen we de komende weken langzamerhand naar een situatie gaan die ook voor de andere locaties van Zorggroep Liante geldt. Zoals het ontvangen van meer bezoek en het bezoeken van kapper en pedicure.

Stap 1
– Vanaf maandag 8 maart a.s. kan er op Sickenga-Oord weer 1 bezoeker per dag (ouder dan 13 jaar) op één moment worden ontvangen;
– Een bezoeker schrijft zich vooraf in (net als nu) , zodat we goed op elkaar kunnen blijven letten en niet te veel mensen tegelijkertijd op onze locatie krijgen.

Stap 2
– De kapper en pedicure kunnen vanaf maandag 15 maart a.s. weer worden bezocht of langskomen;
– De kapper of pedicure moet zich vooraf inschrijven. Hij of zij geldt niet als gewone bezoeker. Dit betekent dat diezelfde ook nog een reguliere bezoeker mag langskomen. Uiteraard verzoeken we iedereen zijn/haar bezoek zo veel mogelijk te spreiden;
– De fysiotherapeut en ergotherapeut mogen weer gewoon langskomen.

We blijven samen heel alert!
Gelukkig kan er weer meer. Maar we weten – zeker na wat afgelopen weken op Sickenga-Oord heeft gespeeld –  hoe belangrijk de basis- en hygiënemaatregelen voor iedereen zijn. Daarom vragen we een ieder hier goed bij stil te staan.

De basisregels ter herinnering:
– hebt u zelf klachten? Laat u testen en kom niet langs!
– draag een mondmasker, ook tijdens uw bezoek;
– vul altijd het contactformulier bij binnenkomst via de ingang in (bron- en contact onderzoek);
– volg altijd de (eventuele) looplijnen en -routes op locatie;
– ga direct naar het appartement (dus niet naar andere ruimtes);
– verlaat de locatie via de kortste route volgens de looplijnen/-routes (indien aangegeven);
– houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
– was uw handen zeer regelmatig;
– nies in uw elleboog;
– gebruik papieren zakdoeken;
– schud geen handen;
– ventileer het appartement tijdens uw bezoek.

Kapper, pedicure of paramedici, vanaf 3 maart kan het weer

Goed nieuws. Nadat we sinds 24 februari weer één bezoeker per dag op de locaties (uitgezonderd Sickenga-Oord) kunnen ontvangen kan vanaf woensdag 3 maart ook de kapper en pedicure weer langskomen, of worden bezocht. Daarnaast kan op de locaties waar dit wordt aangeboden weer voorzichtig met groepsactiviteiten (binnen zeer strike voorwaarden en regels) voor externen worden gestart.

De versoepelingen vanaf 3 maart 2021:
– De kapper en pedicure kunnen vanaf woensdag 3 maart a.s. weer bezocht worden of bij bewoners langskomen;
– Net als dit voor bezoek geldt moet de kapper of pedicure zich vooraf inschrijven. De kapper of pedicure worden niet als regulier bezoek gezien. Bewoners kunnen die dag nog een familielid en/of naaste ontvangen;
– Locaties die groepsactiviteiten voor externen aanbieden kunnen dit weer starten met inachtneming van alle maatregelen;
– De fysiotherapeut en ergotherapeut kunnen ook gewoon weer langskomen.

Verruiming bezoekregeling 24 februari a.s.

Op zes van de zeven locaties van Zorggroep Liante (Sickenga-Oord uitgezonderd vanwege de coronabesmettingen) wordt vanaf woensdag 24 februari de bezoekregeling versoepeld. We hebben afgelopen weken vanuit veiligheid en gezondheid van onze bewoners gehoor gegeven aan de oproep extra voorzichtig te zijn in verband met de opkomst van de Britse coronavariant in Friesland. Als Zorggroep Liante hebben we bewust een ruime periode navolging gegeven aan die strenge maatregelen. Dit heeft goed gewerkt, maar met het oog op het welzijn van onze bewoners willen we deze nu ook deels loslaten. Uiteraard blijven we uitermate waakzaam en gelden er nog steeds afspraken die we voor ieders veiligheid en gezondheid moeten navolgen. Deze hebben we voor u hieronder op een rij gezet:

Maximaal 1 ingeschreven bezoeker per dag
– Er mag vanaf woensdag 24 februari a.s. maximaal 1 bezoeker, ouder dan 13 jaar, per dag op één moment op bezoek komen;
– Bezoek schrijft zich vooraf in, zoals dat ook nu al gebeurt. Hierdoor houden we overzicht en kunnen we goed op elkaar blijven letten zodat niet te veel mensen tegelijkertijd op de locaties komen;
– Bezoek moet zich nog steeds bij binnenkomst inschrijven via de daarvoor bestemde formulieren (t.b.v. bron- en contactonderzoek);
– de kapper en pedicure (tenzij medisch noodzakelijk) blijven voorlopig nog dicht;
– De fysiotherapeut en ergotherapeut kunnen op basis van medische noodzaak bij bewoners langskomen of deze behandelen;
– De interne dagbesteding en/of activiteiten gaan gewoon door. We blijven extra letten en aandacht vragen voor de basisregels onder de bewoners.

Tijden bezoekuren en aanmelden bezoek:

Aanmelden van uw bezoek doet u net zoals u dat nu gewend bent. Bezoek na 19.00 uur is niet mogelijk vanwege de avondklok.

Let op: specifieke informatie over uitleg van de aanmelding kunt u bekijken door op de naam (indien link actief) van onderstaande locatie te klikken.

De Warrenhove 10.00 – 19.00 uur
De Lauwers 10.30 – 12.00 & 15.00 – 17.00 uur
Sinnehiem 09.30 – 19.00 uur
Riemsoord 10.30 – 15.00 & 15.15 – 16.45 uur
Lycklama-stins 09.30 – 12.00 & 13.30 – 19.00 uur
Rikkingahof 10.00 – 12.00 & 14.30 – 18.00 uur

Update Sickenga-Oord

Hierbij geven we een update van de situatie op Sickenga-Oord naar aanleiding van de 2e ronde preventieve tests die afgelopen vrijdag 19 februari jl. zijn afgenomen. De eerdere gecommuniceerde maatregelen (bericht donderdag 18 februari jl.) blijven ongewijzigd.

Actuele situatie besmettingen
– Op dit moment zijn er negentien bewoners besmet die geïsoleerd worden verzorgd;
– Er zijn twaalf medewerkers positief getest, waarvan acht nog in thuisquarantaine zitten. Vier medewerkers kunnen komende week hun werkzaamheden weer oppakken.

Samen blijven we alles op alles zetten om het coronavirus te bedwingen
De laatste testuitslagen laten een beeld zien zoals verwacht. We hopen de piek van het aantal besmettingen nu bereikt te hebben. We blijven u via onze website op de hoogte houden.

Update Sickenga-Oord

Hierbij geven we een update van de situatie op Sickenga-Oord en een overzicht van maatregelen die gelden in verband met de coronabesmetting.

Maatregelen en het waarom?
– Morgen, vrijdag 19 februari a.s. worden de eerder negatief geteste bewoners voor een 2e keer preventief door GGD Fryslân getest. De uitslagen van deze tests verwachten wij op zondag 21 februari;
– Zolang er geen testuitslagen bekend zijn is het niet verstandig is om weer bezoek toe te laten. Daarom is besloten dat er in ieder geval t/m woensdag 24 februari a.s. geen versoepeling van de bezoekersregeling mogelijk is. Tot en met deze datum wordt geen bezoek ontvangen.
– Er is extra aandacht voor het welzijn van de bewoners in deze periode door de inzet van o.a. onze geestelijke verzorgers;
– Voor bewoners wordt via Skype video-/beeldbellen mogelijk gemaakt om op die manier contact met familie en/of naasten te organiseren;
– Ook de medewerkers van Sickenga-Oord worden (op basis van vrijwilligheid) voor een 2e keer preventief getest.

Actuele situatie besmettingen
– Op dit moment zijn er vijftien bewoners besmet die geïsoleerd worden verzorgd. Daarnaast zijn er vier bewoners met milde klachten die preventief geïsoleerd verzorgd worden, totdat hun testuitslagen bekend zijn;
– In totaal zijn tien medewerkers positief getest. Deze medewerkers zijn allemaal sinds hun positieve test in thuisquarantaine;

We hopen door iedereen (bewoners en medewerkers) voor een 2e keer te testen, het coronavirus op Sickenga-Oord onder controle te krijgen. Bewoners en hun contactpersonen en/of naasten zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Verdere updates publiceren wij op deze plek op de site.

Update Corona-uitbraak Sickenga-Oord

Testuitslagen bekend
Vandaag, zondag 14 februari,  zijn de corona-testuitslagen van alle bewoners van Sickenga-Oord bekend geworden n.a.v. de vastgestelde coronabesmetting bij twee bewoners vorige week. Er zijn veertien nieuwe positieve besmettingen vastgesteld.

Bij het grootste deel van de bewoners die positief zijn getest zijn gaat het om zeer milde klachten. Slechts een klein aantal bewoners heeft te maken met serieuze klachten. Alle zestien bewoners blijven op Sickenga-Oord in isolatie en worden op hun appartement verzorgd. De zorg voor de besmette bewoners wordt uitgevoerd door een beperkte groep (zorg)medewerkers per dag.

Ook het personeel van Sickenga-Oord is preventief getest. Naast drie reeds vastgestelde besmettingen (vorige week) zijn nog drie medewerkers positief getest op het coronavirus. Deze medewerkers zijn allemaal in thuisquarantaine.

Extra alert, ten minste tot 21 februari geen bezoek
De toename van het aantal positief geteste bewoners en in mindere mate medewerkers betekent dat iedereen bij Sickenga-Oord extra alert is. In overleg met de GGD is besloten dat er in ieder geval tot zondag 21 februari a.s. geen bezoekers langs kunnen komen. Afhankelijk van de ontwikkelingen komende week kan dit nog worden aangepast.

Maatregelen voor Sickenga-Oord

1. Tot minimaal zondag 21 februari a.s. is er GEEN BEZOEK op Sickenga-Oord mogelijk;

2. Alle negatief geteste bewoners worden uit voorzorg voorlopig ook verzorgd en verpleegd op hun eigen appartement. Ook worden de maaltijden op het eigen appartement geserveerd;

3. Groepsactiviteiten zijn stopgezet. Uitgezonderd zijn afdelingen waar Psychogeriatrische bewoners wonen, zo wordt dwaalgedrag voorkomen;

4. Omdat bewoners veel op hun appartement zitten wordt extra personeel ingezet met aandacht voor het welzijn en welbevinden van bewoners;

5. Negatief geteste bewoners worden uit voorzorg nog steeds 2x per dag getemperatuurd;

6. In overleg met GGD Fryslân worden vrijdag 19 februari alle bewoners nog een keer getest.

Op dit moment is nog niet vastgesteld of er bij Sickenga-Oord sprake is van besmettingen met de Britse coronavariant. Dit vereist nadere analyse van de positieve testuitslagen door de GGD.

Actualiteit
We houden u via onze website op de hoogte van actuele zaken en gebeurtenissen op Sickenga-Oord.
Voor specifieke vragen vanuit de pers verwijzen we u door naar de volgende pagina.

Coronabesmetting op Sickenga-Oord

Afgelopen woensdagmiddag aan het eind van de middag is gebleken dat twee bewoners van Sickenga-Oord positief getest zijn op het Coronavirus. Er zijn op dit moment nog zes andere bewoners waarbij ook een corona-test wordt afgenomen. Naast de besmetting bij bewoners zijn er op dit moment ook drie medewerkers positief getest op het Coronavirus. Alle bewoners die besmet zijn of de testuitslag afwachten zijn in quarantaine op het appartement en de desbetreffende medewerkers zijn in thuisquarantaine.

Bron en contactonderzoek heeft geen besmettingsbron kunnen aanwijzen. Om die reden worden zowel bewoners als medewerkers preventief getest (zie hieronder).

Extra waakzaam en deuren tijdelijk dicht
De besmettingen bij zowel bewoners als medewerkers zijn heel vervelend. Ten eerste voor de bewoners en onze medewerkers, maar ook voor familieleden en/of naasten. We doen er samen alles aan om deze uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Daarom zijn er per direct, hoe vervelend ook, weer extra maatregelen genomen.

Maatregelen voor Sickenga-Oord

 1. Alle bewoners én alle medewerkers worden vandaag, 11 en/of morgen 12 februari preventief op COVID-19 getest;
 2. De testuitslagen worden binnen 48 uur verwacht en we informeren bewoners en medewerkers direct persoonlijk, per telefoon of per brief.
 3. Op advies van de GGD mag er totdat de uitslagen van alle tests binnen zijn GEEN BEZOEK meer op Sickenga-Oord komen;
 4. Groepsactiviteiten worden voorlopig weer stopgezet. Uitgezonderd zijn afdelingen waar Psychogeriatrische bewoners wonen, zo voorkomen we dat deze bewoners gaan dwalen;
 5. De maaltijden worden weer bij bewoners op het appartement geserveerd;
 6. Bewoners worden 2x per dag getemperatuurd, zodat we goed in de gaten houden of er symptomen van COVID-19 zijn en er vroegtijdig kan worden ingegrepen;

Actualiteit
We houden u via onze website op de hoogte van actuele zaken en gebeurtenissen op Sickenga-Oord.

Beperkte bezoekregeling verlengd t/m 23 februari

Zorggroep Liante heeft in overleg met haar Centrale Cliëntenraad besloten de beperkte bezoekregeling te verlengen tot en met 23 februari 2021. Dat betekent dat er tot en met de 23e februari slechts een bezoeker per week op bezoek mag komen.

Zeer moeilijk besluit
Nadat er vorige week is besloten vanwege het welzijn en welbevinden van bewoners de groepsactiviteiten weer op te pakken valt het besluit om het bezoek nog twee weken langer te beperken zeer zwaar.

Ondanks dat op geen van de zeven locaties van Zorggroep Liante coronabesmettingen onder bewoners zijn houd Zorggroep Liante vast aan de uitgestippelde koers. De Britse coronavariant neemt in Friesland nog steeds toe en de kans op een uitbraak met deze variant blijft onveranderd groot. Ook de geluiden rondom een ‘derde golf’ speelt mee in deze afweging.

Wat gaat er na 23 februari gebeuren?
Als de situatie op de locaties komende twee weken corona-vrij blijft, gaat Zorggroep Liante bekijken hoe er concreet na de 23e versoepelingen doorgevoerd kunnen worden. Op dat moment zal er bekeken worden hoe meerdere bezoekers per week of zelfs een bezoeker per dag kan worden toegelaten.

Afspraken t/m 23 februari:
1. Tot en met dinsdag 23 februari 2021 mag er 1 bezoeker per week op bezoek komen;
2. Bezoek moet zich vooraf inschrijven (net als nu) en zich aanmelden bij de aangegeven ingang. Bezoek na 19.00 uur is niet mogelijk vanwege de verlenging van de avondklok;
3. Paramedische dienstverlening (bijv. fysio- of ergotherapie) vindt alleen plaats als dit medisch noodzakelijk is.

Tijden bezoekuren en aanmelden bezoek:

Aanmelden van uw bezoek doet u net zoals u dat nu gewend bent. Bezoek na 19.00 uur is niet langer mogelijk vanwege de avondklok.

Let op: specifieke informatie over uitleg van de aanmelding kunt u bekijken door op de naam (indien link actief is) van onderstaande locatie te klikken.

– De Warrenhove                              10.30 – 19.00 uur

– De Lauwers                                     10.30 – 12.00 & 15.00 -17.00 uur

– Sickenga-Oord                               10.30 – 12.00 & 15.00 – 16.30 uur

Sinnehiem                                      9.30 – 19.00 uur

– Riemsoord                                      13.30 – 15.00 & 15.15 – 16.45 uur

– Lycklama-stins                                9.30 – 12.00 & 13.30 – 19.00 uur

– Rikkingahof                                    10.00 – 12.00 & 14.30 – 18.00 uur

Versoepeling maatregel groepsactiviteiten

Groepsactiviteiten (intramuraal) weer mogelijk vanaf 3 februari
In Friesland zijn er nog steeds diverse COVID-19 uitbraken. Ook neemt het aantal besmettingen met de Britse variant nog steeds toe. Gelukkig gaat het op de locaties van Zorggroep Liante tot op dit moment goed. Al weten we hoe snel de situatie kan omslaan. We blijven uiterst waakzaam en hanteren alle noodzakelijke regels die we uit voorzorg met elkaar moeten navolgen. Maar…

We merken ook dat onze bewoners elkaar onderling missen. Iets wat ook aan het einde van de 1e Coronagolf al duidelijk was geworden. Dit belangrijke onderdeel van het welzijn én welbevinden kunnen en willen we – omdat het goed gaat – weer voorzichtig oppakken.

Samen o.a. weer koffie drinken en eten
Zorggroep Liante heeft samen met de CCR daarom ook besloten vanaf woensdag 3 februari 2021,  weer groepsactiviteiten (intramuraal) op de locaties toe te staan. Samen koffie drinken, samen eten, etc. Uiteraard doen we dit allemaal volgens de RIVM regels en houden we rekening met de ruimtes en groepsgrootte.

Bezoekregeling blijft onveranderd
De bezoekregeling blijft wel onveranderd gehandhaafd t/m volgende week dinsdag 9 februari. We weten dat sommige collega-instellingen dit verruimen, maar gezien de sterke toename van de Britse variant in Friesland vinden wij dit nu nog niet verantwoord. De meeste besmettingen komen nog steeds via ‘verkeer’ van buiten naar binnen. Uiteraard volgen wij de berichtgeving en besluiten van de overheid en het RIVM en passen onze besluiten daarop aan.

Update coronavaccinatie

De coronavaccinatie van diverse doelgroepen is in volle gang. Helaas verloopt niet alles helemaal volgens het ‘spoorboekje’ zoals de Rijkoverheid dit gepland had. Hierdoor ontstaat de kans op misverstanden of onduidelijkheid. We proberen u hieronder zo duidelijk mogelijk te informeren hoe de vaccinatie bij ons in z’n werk gaat.

Hoe gaat de coronavaccinatie bij bewoners van Zorggroep Liante?
Het is goed te weten dat Zorggroep Liante  als woonzorginstelling geen eigen instellingsarts in dienst heeft. Dit betekent dat Zorggroep Liante zelf niet vaccineert. De vaccinatie van bewoners binnen onze locaties ligt in handen van de eigen huisarts(en). Hoe werkt dit dan precies?

 • Alle bewoners die op een van de zeven woonzorglocaties van Zorggroep Liante wonen hebben hun eigen huisarts;
 • De coronavaccinatie van deze bewoners gaat in principe via de eigen huisarts;
 • Gezien de omvang van de coronavaccinatie hebben alle Friese huisartsen besloten de coördinatie uit te laten voeren door Dokterszorg Friesland;
 • Dokterszorg Friesland nodigt de bewoners die bij Zorggroep Liante wonen binnenkort uit via een brief.

Vragen?
Als u vragen heeft over de coronavaccinatie van uw familielid en/of naaste die bij een van onze woonzorglocaties woont, neemt u dan alstublieft contact op met Dokterszorg Friesland <<link naar site>>, via telefoonnummer 0513 65 67 70 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur).

Uiteraard staan wij u op locatie ook graag te  woord, maar het is goed te weten dat wij u voor specifieke vaccinatievragen niet altijd volledig kunnen informeren. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat ook wij – in dit geval – afhankelijk zijn van de huisartsen.

Hoe gaat de coronavaccinatie bij cliënten van ZorgThuis van Zorggroep Liante?
Cliënten van ZorgThuis zijn zelfstandig wonende ouderen. En zijn net als iedere andere zelfstandige inwoner in Nederland voor de coronavaccinatie aangewezen op de eigen huisarts. De eigen huisarts nodigt deze ouderen uit volgens de planning van de Rijksoverheid. In deze planning zijn twee doelgroepen die nu of zeer spoedig voor vaccinatie in aanmerking komen:

 • Zelfstandig wonende ouderen 90+: Deze groep ouderen worden vanaf deze week (26 januari) uitgenodigd via de eigen huisarts. Indien u vragen heeft belt u dan altijd met uw eigen huisarts;
 • Zelfstandig wonende ouderen 85+: Deze groep ouderen worden vanaf volgende week (1 februari) uitgenodigd via de eigen huisarts. Indien u vragen heeft belt u dan altijd met uw eigen huisarts.

Medewerkers van het Fries Museum en van het Rode Kruis aan het werk bij Liante

De komende drie weken krijgen wij tijdelijke ondersteuning op al onze locaties. Medewerkers van het Fries Museum en van het Rode Kruis staan bij onze deuren en receptie. De medewerkers zijn geoefend in het coronaproof ontvangen van aangemeld bezoek. Wij zijn ontzettend blij met deze prettige steun en samenwerking!

Omroep Fryslân heeft hier een nieuwsitem over gemaakt en is hier te beluisteren:

Verscherpte maatregelen door Britse Coronavariant in Friesland

In het Friese nieuws (o.a. Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant) heeft u misschien al gelezen dat bij een collega instelling in Surhuisterveen de Britse Coronavariant is geconstateerd. Gelukkig hebben wij er binnen Zorggroep Liante nog niet mee te maken, maar de situatie in Engeland laat zien dat deze Britse variant heel snel om zich heen grijpt.

Friese zorginstellingen solidair
Alle Friese verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), GHOR en op advies van het expertiseteam van GGD Fryslân gezamenlijk besloten de bezoekregeling te beperken. Hoe zeer het ons ook spijt deze stap te moeten zetten, kunnen we niet anders dan meegaan in deze maatregel. Binnen Zorggroep Liante zijn de Centrale Cliëntenraad, OR en VVAR meegenomen in de besluitvorming van deze maatregel. Niet handelen is geen optie, want het gaat nog steeds om uw en onze gezondheid en veiligheid. We moeten het samen blijven doen.

Wat betekent de verzwaring concreet binnen Zorggroep Liante:
1. Vanaf zaterdag 16 januari 08.00 uur mag er nog maar slechts 1 keer per week 1 bezoeker op bezoek komen.
2. Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari 2021. Daarna moeten we bekijken hoe de situatie in Friesland zich ontwikkelt.
3. Bezoek moet zich vooraf altijd aanmelden (net als nu) en het bezoek moet zich melden bij de aangegeven ingang (andere toegangen worden afgesloten). Bezoek na 19.00 uur is niet langer mogelijk vanwege de te verwachten invoering van de avondklok.
4. Groepsactiviteiten inclusief eten en koffiedrinken worden stopgezet. Maaltijden worden op de appartementen bij bewoners geserveerd.
5. De dagbesteding wordt eveneens stopgezet. Individuele welzijnsbegeleiding wordt in deze periode uiteraard voortgezet of zelf geïntensiveerd.
6. Paramedische dienstverlening (bijv. fysio- of ergotherapie) vindt alleen plaats als dit medisch noodzakelijk is.

Tijden bezoekuren en aanmelden bezoek:
Aanmelden van uw bezoek doet u net zoals u dat nu gewend bent. Bezoek na 19.00 uur is niet langer mogelijk vanwege de te verwachten invoering van de avondklok.
Let op: specifieke informatie over uitleg van de aanmelding kunt u bekijken door op de naam (indien link actief is) van onderstaande locatie te klikken.

– De Warrenhove                              10.30 – 19.00 uur

– De Lauwers                                     10.30 – 12.00 & 15.00 -17.00 uur

– Sickenga-Oord                               10.30 – 12.00 & 15.00 – 16.30 uur

Sinnehiem                                       9.30 – 19.00 uur

– Riemsoord                                      13.30 – 15.00 & 15.15 – 16.45 uur

– Lycklama-stins                                9.30 – 12.00 & 13.30 – 19.00 uur 

– Rikkingahof                                    10.00 – 12.00 & 14.30 – 18.00 uur

We moeten het samen blijven doen!
We hopen dat iedereen begrijpt dat er – gezien de enorme risico’s van de Britse Coronavariant – voor gekozen is mee te gaan in het gezamenlijke Friese besluit. Het doet ons pijn in het hart deze stap te moeten zetten.
We gaan ons samen inzetten om de verschillende mooie initiatieven en mogelijkheden die vorig jaar zijn ontstaan (beeldbellen, praat/belbankjes achter glas, etc.) weer op te starten.

Informatie
We zullen op deze plek op onze website regelmatig updates plaatsen. Dit is gezien de grilligheid en veranderlijkheid van de huidige situatie de beste manier om iedereen snel te informeren. Antwoorden op vragen die u misschien nu al heeft, staan in bijgaande Q&A lijst.

Coronavaccinatie

De coronavaccinatie is een vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bepaalt op welke manier het vaccinatieprogramma wordt uitgevoerd. Het ministerie bepaalt wanneer wordt gestart met de vaccinatie en welke doelgroep het vaccin als eerste krijgt. VWS minister Hugo de Jonge heeft – tot nog toe- bepaald dat de zorgmedewerkers als eerste groep worden gevaccineerd.
In Friesland wordt op vrijdag 15 januari (was 18 januari) 2021 gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers. Deze vaccinatie wordt uitgevoerd door GGD Fryslân. In een later stadium, waarvan op dit moment nog geen exacte datums bekend zijn, zullen o.a. ouderen (onze bewoners) worden gevaccineerd. De vaccinatie van de  bewoners van Zorggroep Liante zal primair verlopen via de eigen huisarts.

Als Zorggroep Liante volgen wij de route die door het ministerie van VWS is uitgezet. Als zorgorganisatie zijn we zelf geen directe partij die invloed op, of eigen maatregelen (bijvoorbeeld volgorde van doelgroepen) kan nemen ten aanzien van het vaccinatieprogramma van de Rijksoverheid.

Extra verscherpte (bezoek)maatregelen

Afgelopen maandag is in Friesland het hoogste risiconiveau afgekondigd vanwege de grote toename van het aantal COVID-19 besmettingen in de provincie. Dit betekent dat de Friese zorgorganisaties hebben besloten dat de bezoekregeling bij woonzorglocaties verder aangescherpt moet worden. Helaas betekent dit dat we de bezoekregeling – ook tijdens de kerstdagen – bij onze locaties moeten bijstellen. Ook moet bezoek zich vooraf aanmelden. Het zijn geen maatregelen die we, zo vlak voor de kerst, graag nemen. Maar vanwege ieders gezondheid en veiligheid is besloten deze stap te zetten.

Aanscherping maatregelen:
1. Vanaf donderdagochtend 24 december mag u nog maar met maximaal twee bezoekers (ouder dan 13 jaar) per dag op bezoek komen, ook tijdens de kerstdagen.

2. Alle bezoekers moeten zich vooraf aanmelden bij de locatie. Per locatie kan de manier waarop men zich moet aanmelden verschillen. Contactpersonen en bewoners zijn hierover geïnformeerd. Bezoek dat niet is aangemeld kan niet meer worden toegelaten.

3. We adviseren families en bekenden van bewoners dringend om hun familielid en/of naaste tijdens de kerstdagen niet op te halen. Dit advies is niet lichtvaardig genomen (in samenspraak met o.a. Central Cliëntenraad) en gezien de ernst van de situatie in onze provincie (zie ook onderstaand artikel uit de LC van heden) noodzakelijk. Alle bewoners en hun contactpersonen zijn geïnformeerd.

Alle maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021.

Artikel: Leeuwarder Courant 23 december 2020

De genomen maatregelen zijn helaas nodig. We beseffen dat dit geen prettige boodschap is, maar we rekenen, net als bij de andere maatregelen dat alle betrokkenen ook nu begrip opbrengen en meewerken. We willen nogmaals benadrukken dat het ons spijt dat we deze stap hebben moeten zetten, maar het belang van ieders veiligheid en gezondheid blijft voorop staan. Laten we samen nog even volhouden, want met de naderende vaccinatie gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Aangepaste maatregelen verzwaarde lockdown

Begin van de week heeft minister-president, Mark Rutte verzwaarde lockdown maatregelen aangekondigd. Daarbij zijn voor de komende vijf weken extra maatregelen om het COVID-19 virus de kop in te drukken genomen. Onze bewoners en contactpersonen weten inmiddels wat deze maatregelen voor hen op de locaties betekenen. U kunt hieronder lezen welke maatregelen er bij Zorggroep Liante zijn genomen.

Maximaal 2 bezoekers per dag
Vanaf dinsdag 15 december jl. mogen maximaal 2 personen, ouder dan 13 jaar, per dag bij een familielid en/of naaste op bezoek komen. Tijdens de Kerstdagen, op donderdag 24 december, vrijdag 25 december en zaterdag 26 december mogen er maximaal 3 personen, ouder dan 13 jaar, op bezoek komen. Daarna zijn dit er weer maximaal 2 per dag per bewoner.

Overige aanpassingen binnen Zorggroep Liante:
– de kapper en pedicure (tenzij medisch noodzakelijk) gaan dicht tot en met 19 januari 2021;
– Paramedici, zoals de fysiotherapeut en ergotherapeut kunnen hun werk gewoon voortzetten ten behoeve van onze bewoners;
– De dagbesteding en/of activiteiten vinden gewoon plaats, maar per locatie kan de grote van de groepen worden aangepast. Dit is bij iedere locatie bekend en hiervan zijn bewoners en familieleden op de hoogte gebracht.

Alle genoemde maatregelen gelden tot en met dinsdag 19 januari 2021.

Warme kerstsfeer belangrijker dan ooit
De medewerkers van Zorggroep Liante doen dit jaar nog meer hun best om komende weken een fijne kerstsfeer op onze locaties te creëren, zodat de warmte die we onderling moeten missen, toch een beetje wordt ingevuld. Daarnaast wordt extra aandacht besteed en rekening gehouden met het welzijn en welbevinden van bewoners tijdens deze kerstdagen en de periode daarna.

Basisregels voor bezoek
Bij Zorggroep Liante wijzen we iedereen graag op de basisregels die tijdens het bezoek en verblijf binnen onze locaties zo belangrijk zijn. De basisregels zorgen voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van bewoners, familieleden en onze medewerkers. Het is heel fijn te merken te merken dat nagenoeg iedereen zich hieraan houd. Soms vergeten bezoekers per ongeluk een regel, daarom zetten we ze nog een keer onder elkaar:

– hebt u klachten? Laat u testen en kom niet langs
– schrijf u bij binnenkomst altijd in (bron- en contact onderzoek)
– draag een mondmasker, ook tijdens uw bezoek!
– volg altijd de (eventuele) looplijnen op locatie
– ga direct naar het appartement (dus niet naar andere ruimtes!)
– verlaat de locatie ook volgens de looplijnen via de kortste route
– houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
– was uw handen zeer regelmatig
– nies in uw elleboog
– gebruik papieren zakdoeken
– schud geen handen
– ventileer het appartement tijdens uw bezoek!

Lycklama Stins uit quarantaine

Afgelopen zaterdag, 5 december is op onze locatie Lycklama Stins in Wolvega de quarantaineperiode afgesloten. Bewoners kunnen sinds gisteren weer meer bezoek ontvangen en er worden voorzichtig aan weer activiteiten opgepakt en het restaurant, kapper en het winkeltje zijn weer geopend.

Bewoners terug uit Covid-huis
Ook zijn er eind vorige week zes bewoners teruggekeerd van het Covid-huis naar hun eigen appartement op Lycklama Stins. Op dit moment zijn er nog vier bewoners in het Covid-huis in Heerenveen. Helaas heeft de 2e uitbraak geleid tot het verlies van drie bewoners, iets wat veel impact heeft en iedereen veel verdriet doet.

Onder personeel zijn er op dit moment nog vijf medewerkers die positief zijn getest op het Coronavirus. Deze medewerkers zijn allemaal in thuisisolatie.

Voorzichtigheid en waakzaamheid
Het Coronavirus heeft tijdens de 2e uitbraak al tot extra maatregelen, voorzichtigheid en oplettendheid geleid en dat zal ook de komende periode nog de volle aandacht vragen van iedereen. Het dragen van een mondmasker is  – in aansluiting op het kabinetsbeleid – verplicht. Daarnaast wordt goed gelet en extra aandacht gevraagd voor alle basis- en hygiënemaatregelen ten behoeve van de eigen veiligheid, van bewoners en medewerkers.

Update Lycklama Stins 28 november

Gelukkig zijn deze week de Coronabesmettingen op Lycklama Stins onder bewoners gestabiliseerd. In totaal waren er twaalf bewoners met een Coronabesmetting op dinsdag 24 november. Afgelopen dagen zijn gelukkig geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld en dat betekent dat vrijdag 27 november is bekeken wanneer de quarantaine opgeheven kan worden.

Volgende week maandag wordt in overleg met het Covid-huis in Heerenveen waar onze positief geteste bewoners verblijven bekeken wanneer de eerste bewoners terug kunnen komen naar Lycklama Stins. We zijn heel blij met dit nieuws en hopen deze bewoners snel thuis te kunnen ontvangen.

Quarantaine tot 5 december
De quarantaineperiode duurt nog tot en met vrijdag 4 december a.s. Dit heeft te maken met de laatst vastgestelde besmetting in huis. Deze was op 24 november jl. en vanaf daar worden 10 dagen aangehouden om de einddatum te bepalen. Vanaf zaterdag 5 december kunnen er bij Lycklama Stins weer maximaal 3 bezoekers per keer, per dag op bezoek komen. Uiteraard met mondmasker en alle andere basis- en hygiënemaatregelen die zo ontzettend belangrijk zijn voor de veiligheid van onze bewoners en medewerkers. Ook kunnen vanaf zaterdag 5 december het restaurant, de winkel en de kapper weer hun deuren openen. Vervolgens worden ook de groepsactiviteiten weer gestart.

Update Lycklama Stins 24 november

Vorige week zijn voor de 2e keer alle bewoners van Lycklama Stins getest. En er zijn ook ca. 40 (zorg)medewerkers getest. Van alle bewoners en geteste (zorg)medewerkers zijn de uitslagen inmiddels binnen. 

Actuele stand van zaken
Op dit moment zijn er twaalf bewoners positief getest. Alle twaalf positief geteste bewoners verblijven inmiddels in het Covid-huis in Heerenveen. Er is een bewoner uit het Covid-huis in Heerenveen teruggekeerd naar Lycklama Stins in Wolvega. Van het (zorg)personeel dat is getest zijn er acht positief getest. Deze medewerkers zijn allemaal minimaal al een aantal dagen in thuisquarantaine. 

Quarantaine periode verlengd
Omdat we op dit moment nog steeds in een 10-daagse periode na de eerste vaststelling van een coronabesmetting zitten (dan kunnen er naar verwachting nog extra besmettingen naar voren komen) wordt de quarantaine van Lycklama Stins verlengd. Voorlopig tot dinsdag 1 december a.s., maar dit kan in de loop van deze week nog verschuiven.
Er mag tot die tijd maximaal 1 bezoeker per dag op bezoek komen met inachtneming van alle veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Besmettingen Lycklama Stins

De locatie Lycklama Stins in Wolvega van Zorggroep Liante heeft momenteel te maken met het Coronavirus. Op dit moment zijn er vijf bewoners en twee medewerkers positief getest. Alle positief geteste bewoners verblijven inmiddels in het Covid-huis in Heerenveen. Op dit moment wordt er alles aan gedaan om gezamenlijk met personeel en bewoners het Coronavirus onder controle te krijgen.

Opnieuw testen bewoners
Voor de 2e keer binnen drie weken worden daarom alle bewoners uit voorzorg getest. In samenwerking met de GGD en onder begeleiding van zorgmedewerkers van Lycklama Stins zijn de bewoners woensdagochtend getest. Familieleden en bewoners begrijpen de maatregel en hebben allemaal meegewerkt. Ook is de (Centrale) Cliëntenraad nauw betrokken geweest bij dit besluit.

Deel medewerkers preventief testen
Zorggroep Liante heeft ook besloten een deel van de eigen medewerkers te laten testen. Uiteraard is de gezondheidsoverweging voor medewerkers en bewoners daarbij het belangrijkst. De groep geteste medewerkers betreft ca. 35 personen die in nauw contact met de besmette bewoners hebben gestaan. Uitgangspunt om personeel wel/niet te laten testen is het feit of er langer dan 10-15 minuten of binnen de 1,5 meter afstand verzorging of contact is geweest.

Door deze extra maatregelen, naast de reguliere bezoekbeperking en hygiënemaatregelen, doen we er alles aan om op onze locatie in Wolvega het Coronavirus onder controle te krijgen.

Verruiming bezoekregeling

Verruiming bezoekregeling – van 2 naar 3 bezoekers

Gisteravond is door het kabinet aangekondigd dat er vanaf vannacht, 18 november 00.00 uur (effectief donderdagochtend 19 november) weer 3 bezoekers in plaats van 2 bezoekers per dag mogen komen. Bewoners en contactpersonen zijn of worden hier door de locaties van op de hoogte gebracht.

Opnieuw bewoners positief op Lycklama Stins

Op locatie Lycklama Stins in Wolvega zijn helaas weer bewoners positief getest op het Coronavirus. De betreffende bewoners zijn inmiddels allemaal overgeplaatst naar het Covid-huis in Heerenveen. Het is jammer dat, nadat vorige week alle 54 testen bij bewoners negatief uitvielen, er opnieuw bewoners besmet zijn. Uit voorzorg is besloten dat alle bewoners tien dagen in quarantaine gaan en allemaal 2x per dag getemperatuurd worden.

Er mag nog 1 bezoeker per dag door een bewoner(s) worden ontvangen tot en met 23 november a.s. Daarnaast zijn de groepsactiviteiten tijdelijk stopgezet en is het restaurant gesloten. Bewoners en hun familie en/of naasten zijn allemaal op de hoogte gebracht van de besmetting en maatregelen.

Sickenga-Oord uit quarantaine

De twee bewoners van Sickenga-Oord die conform protocol eerder deze week in quarantaine zaten hebben beiden een negatieve testuitslag gekregen. Een hele opluchting voor deze bewoners, familie en/of naasten en ook voor de medewerkers. Omdat de situatie op dit moment weer genormaliseerd is (binnen alle beperkingen en algemene corona-maatregelen ) is de isolatie  van deze bewoners opgeheven en is gestopt met het 2x daags temperaturen van alle bewoners op Sickenga-Oord.

We kijken terug op een paar intensieve dagen, waarbij iedereen zijn/haar uiterste best heeft gedaan de extra maatregelen zo soepel mogelijk te laten verlopen en uit te voeren.

Een medewerker en twee bewoners Sickenga-Oord in quarantaine

Een medewerker van Sickenga-Oord is afgelopen zondag positief getest op het coronavirus. De medewerker heeft het laatst gewerkt op donderdag 5 november jl. en is sindsdien in thuisquarantaine. Twee bewoners waar deze medewerker contact mee heeft gehad zijn conform protocol in quarantaine gegaan op de afdeling. Geen van deze bewoners heeft klachten. Uit voorzorg worden deze bewoners deze week getest.

Extra waakzaamheid
Uit voorzorg wordt ook bij alle andere bewoners van Sickenga-Oord komende week 2x daags getemperatuurd. Op deze manier wordt maximaal aandacht besteed aan de gezondheid en kunnen mogelijke verschijnselen die op corona wijzen in een vroeg stadium worden vastgesteld. Bewoners en hun familieleden en/of naasten zijn inmiddels allemaal geïnformeerd.

Bewoners Lycklama Stins testen negatief

Na een periode van tien dagen waarbij een medewerker en bewoner positief getest waren op corona werden alle overige 54 bewoners preventief getest. Alle testuitslagen bleken afgelopen vrijdagmiddag 6 november negatief. Dit betekent dat de eerder afgekondigde en beperkende corona-maatregelen vanaf vanochtend 9 november worden opgeheven.

Maximaal 2 bezoekers 
Bewoners kunnen vanaf maandag 9 november weer het toegestane aantal bezoekers ontvangen. Sinds woensdagavond 4 november is dit maximaal 2 bezoekers per dag.

Maximaal 2 bezoekers per dag

U heeft wellicht gisteravond 3 november de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gezien. Daarbij zijn diverse verzwaarde maatregelen genoemd. Een maatregel waarmee onze locaties en bewoners en hun familieleden en/of naaste(n) de komende twee weken te maken krijgt is de aanscherping van het maximaal aantal bezoekers.

Maximaal 2 bezoekers per dag
Vanaf woensdagavond 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november 24.00 uur, mogen nog maar 2 bezoekers per dag bezoek bij bewoners op onze locaties langskomen. Als Zorggroep Liante sluiten we ons aan bij de maatregel van het kabinet in het belang van ons allemaal. Ook nu weer geldt dat we het samen moeten doen.

Informatie
Bewoners en directe betrokken zijn geïnformeerd. Meer nieuws over tussentijdse veranderingen van deze tijdelijke maatregel van voorlopig twee weken zullen we via de website communiceren. Voor een volledig overzicht van alle (algemene) verzwaarde maatregelen verwijzen we naar deze factsheet van de overheid.

Besmetting Lycklama Stins

Op de locatie Lycklama Stins in Wolvega is één bewoner en één medewerker positief getest op het Coronavirus. De betreffende bewoner is overgeplaatst naar het Covid-huis in Heerenveen en de medewerker is thuis in quarantaine. Op Lycklama Stins zijn per direct een aantal maatregelen genomen ter voorkoming van verdere besmettingen.

Beperkte bezoekregeling
Er kan nog maar 1 bezoeker per dag door een bewoner(s) worden ontvangen en bewoners zullen op hun appartement verzorgd worden. Deze maatregel duurt in ieder geval tot en met woensdag 11 november a.s. Deze week zullen alle 54 bewoners preventief getest worden om er alles aan te doen verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Bewoners en hun familie en/of naasten zijn afgelopen weekend op de hoogte gebracht van de besmetting en maatregelen.

Prachtig initiatief van lokale ondernemer voor Riemsoord

Prachtig initiatief van lokale ondernemer voor Riemsoord
Helpt u mee om het dagelijkse leven van de bewoners van Riemsoord tijdens COVID-19 aangenamer te maken?

Danielle de Groot van de makelaardij For Sale uit Appelscha vond dat ze in deze lastige tijd voor de ouderen iets moest doen. “In deze rare tijd worden activiteiten van buitenaf zoveel mogelijk beperkt om het Coronavirus zo weinig mogelijk kans te geven bij Riemsoord. Uiteraard doen de medewerkers er alles aan om de bewoners een leuke tijd te geven. En gelukkig hebben we in het voorjaar gezien dat er veel kan en er mooie initiatieven mogelijk zijn. Dus nu ‘is het mijn beurt om iets te doen’ dacht ik.”

Omdat Zorggroep Liante belevingsgerichte zorg wil bieden waarmee de dagelijkse zorg prettiger en leuker kan worden ingevuld kunnen nieuwe digitale hulpmiddelen hierbij uitstekend ondersteunen. Maar die middelen kosten geld. Best wel veel geld. Danielle heeft ambitieus ingezet met het streefbedrag van € 23.000,-! Met dit bedrag kan een Belevenistafel, een Qwiek.up en een mobiele Prowise touchscreen set aangeschaft worden voor de bewoners van Riemsoord.

Doe mee en doneer. Alles helpt!
We begrijpen dat dit ontzettend veel geld is en daarom is elke donatie, ook al is het € 1, erg welkom! Wanneer u een bijdrage kunt missen van € 10, € 25, of € 1.000 of alles daar tussenin, dan kunt u dit doneren op de volgende website: https://www.doneerdoel.nl/actie/2821/oud-en-afgedankt-

Wilt u eerst meer over dit initiatief weten? Lees hier de blog van initiatiefneemster Daniëlle de Groot over de doneeractie.

En alvast ontzettend bedankt voor jullie bijdrage!

Belevenistafel – interactieve speeltafel voor ouderen met dementie
Qwiek.up – audiovisuele beleving geprojecteerd op de muur of plafond
Prowise touchscreen set – innovatief touchscreen die te verplaatsen is

Aangescherpte maatregelen Zorggroep Liante

Naar aanleiding van het Kabinetsbesluit om vanwege COVID-19 strengere maatregelen te nemen heeft Zorggroep Liante bekeken waar dit binnen de eigen organisatie van toepassing is. In het algemeen heeft het Kabinetsbesluit niet geleid tot grote wijzigingen geleid binnen Zorggroep Liante. In het kader van preventie en vooruitlopend op het besluit om mondmaskers te dragen is dit al eerder doorgevoerd. De protocollen die in het voorjaar en de zomer zijn gehanteerd worden waar nodig aangescherpt en opnieuw gevolgd. Met het starten van een eigen teststraat in samenwerking met Alliade wordt alles gedaan om de zorgcontinuïteit te borgen. Zaken die op dit moment nieuw en van toepassing zijn n.a.v. de aanscherpingen van dinsdag 13 oktober jl. (persconferentie) zijn:

 1. Waar tot dinsdag 3 bezoekers per bezoekmoment naar binnen konden is dit nu beperkt tot 3 bezoekers per dag;
 2. Bezoekers wordt nog nadrukkelijker verzocht in het belang van bewoners, henzelf en medewerkers een mondmasker te dragen, vooruitlopend op een eventuele draagplicht in de nabije toekomst;
 3. Bewoners wordt extra gewezen op het dragen van mondmaskers als ze zelf buiten het gebouw een boodschap, winkelbezoek of bezoek aan de kapper brengen;
 4. Zorggroep Liante hanteert thuiswerken als norm voor medewerkers in functies waar dit kan. Dit ter voorkoming van onnodige reisbewegingen;
 5. Medewerkers van ZorgThuis zullen de reisbewegingen verder beperken op locaties van Zorggroep Liante;
 6. Op locaties waar een restaurant is kunnen alleen nog de eigen bewoners eten en/of bijvoorbeeld koffie drinken. Extern bezoek kan geen gebruik meer maken van het restaurant;
 7. Dagbesteding binnen de eigen locaties gaat voorlopig met inachtneming van de gehanteerde richtlijnen door;
 8. Activiteiten die worden georganiseerd kunnen doorgang vinden, maar er mogen geen externe bezoekers, gasten (bijv. muzikant, workshoporganisator, spreker e.d.) worden ontvangen;
 9. In lijn met punt 6 en 8 is besloten dat het niet langer mogelijk is dat externen boodschappen doen bij winkeltjes die binnen een locatie zijn gehuisvest;
 10. Onderhoudswerkzaamheden vinden alleen plaats als deze in het kader van de zorg noodzakelijk zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strikte voorwaarden en naleving van alle (hygiëne)maatregelen;

Eigen teststraat Liante en Alliade geopend

Afgelopen maandag 12 oktober werden de eerste zorgmedewerkers getest op COVID-19 bij de nieuwe teststraat van Zorggroep Alliade en Zorggroep Liante. Deze testlocatie in Heerenveen is alleen bedoeld voor alle zorgmedewerkers van beide organisaties.
Door deze eigen teststraat is de route voor een test kort en de uitslag snel bekend. Het is voor zorgmedewerkers belangrijk om zo snel mogelijk getest te worden, zodat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt. Daarnaast verlicht het de capaciteit op andere plekken. De teststraat is 7 dagen per week open en heeft een testcapaciteit van 48 testen per dag.

Rikkingahof uit quarantaineperiode

Vandaag, 9 oktober is de quarantaineperiode waarmee Rikkingahof te maken had gelukkig voorbij. Afgelopen 10 dagen zijn er bij zowel werknemers als bewoners geen nieuwe coronabesmettingen opgetreden. Er kunnen vanaf vandaag daarom ook weer meer bezoekers (max. 3 personen) met een mondmasker door bewoners worden ontvangen.
Het maximaal aantal bezoekers van 3 en het dragen van een mondmasker geldt overigens voor alle locaties van Zorggroep Liante.

Vanaf 1 oktober mondmaskers medewerkers en bezoek

Vanaf donderdag 1 oktober wordt op alle locaties van Zorggroep Liante door (zorg)medewerkers gewerkt met mondmaskers. Ook het bezoek zal worden gevraagd vanaf binnenkomst en tijdens het bezoek  op het appartement een (eigen, niet-medisch) mondmasker te dragen. Bewoners en hun contactpersonen zijn inmiddels geïnformeerd en op de hoogte gebracht.

Anneke Groenenberg, directeur-bestuurder van Zorggroep Liante zegt, “We nemen deze maatregel omdat we ook in Friesland zien dat het Coronavirus snel om zich heen grijpt en er op onze locatie Rikkingahof een aantal medewerkers besmet zijn en in thuisquarantaine zitten. Er is op deze locatie ook een bewoner positief getest die inmiddels is uitgeplaatst. Om bewoners, cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te beschermen, kiezen ook wij ervoor om preventief en uit voorzorg mondmaskers op al onze locaties te gaan dragen.”

Gezamenlijk belang
“Daarnaast attenderen we iedere bezoeker voortdurend op de basisregels omtrent 1,5 meter afstand, handhygiëne, ventilatie tijdens het bezoek op het appartement en het vermijden van drukte binnen de locatie. We willen echt tot het uiterste voorkomen dat we terug moeten naar situaties zoals we die eerder dit jaar zagen. We verwachten dan ook begrip bij alle bewoners en familieleden, zodat we samen het uiterste doen om de opkomende 2e golf te breken.”

Preventief dragen mondmaskers Rikkingahof

Vanochtend is helaas één medewerker op locatie Rikkingahof (Oosterwolde) van Zorggroep Liante positief getest op het Coronavirus. Deze medewerker is inmiddels enige dagen in thuisquarantaine. Dat is – in de eerste plaats – heel vervelend voor de desbetreffende collega en betekent dat in overleg met GGD Fryslân een aantal preventieve maatregelen worden ingesteld.

Medewerkers en bezoekers van Rikkingahof zullen vanaf vandaag preventief mondmaskers gaan dragen. De afdeling waar deze collega heeft gewerkt wordt tijdelijk, tot minimaal vrijdag 2 oktober ‘afgesloten’, maar de bewoners kunnen onderling op hun groep elkaar blijven ontmoeten en mogen maximaal 1 vaste bezoeker ontvangen. Bewoners en familieleden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Op alle andere afdelingen binnen Rikkingahof kan het bezoek gewoon bij haar familieleden en/of naasten op bezoek komen, maar moeten ze wel een (niet medisch) mondmasker dragen tijdens het bezoek.

Alleen samen houden we corona onder controle

We horen als Zorggroep Liante net als u via het nieuws over nieuwe brandhaarden van coronabesmettingen. Over verpleeghuizen die deels sluiten. Over zorgen die Nederland zich maakt over de start van het schooljaar en terugkerende vakantiegangers, nu het einde van de vakantie in zicht is.
Het coronavirus is er nog steeds en steekt op diverse plekken de kop op. Zoals minister Hugo de Jonge het eerder zei “Wij zijn misschien wel klaar met het virus, maar het virus nog niet met ons.”

Moeten we ons zorgen maken?
We moeten vooral waakzaam blijven. We hoeven ons op dit moment geen extra zorgen te maken. Het beste kunnen we ons houden aan de eerder gemaakte én succesvol gebleken maatregelen. Want zo hebben we het voor de zomervakantie ook gedaan.

We vragen iedereen die bij ons op bezoek komt ook de komende maanden weer goed op elkaar te letten. Als we dat doen kan iedereen veilig op bezoek blijven komen. Kunnen vakantieverhalen met elkaar worden gedeeld. En kan er gezellig een kopje koffie met elkaar worden gedronken of een mooie wandeling worden gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat wij samen nog steeds corona de baas kunnen.

De 5 basisregels voor een veilig bezoek!
Om een bezoek zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen zetten we de 5 afspraken die we eerder maakten nog even op een rij.

En mocht u naar aanleiding van uw vakantie of gezellige zomeravonden klachten hebben of twijfelen over uw gezondheid? Blijf dan minimaal 2 weken thuis en laat u testen!

 • Iedere bezoeker schrijft zich in via het Gastenboek. Waarom? Dit vragen we u ten behoeve van bron- en contactonderzoek in geval van een COVID-19 uitbraak. Zo kunnen we u en uw naasten informeren mocht er een coronabesmetting ontstaan;

 • Houd overal 1,5 meter afstand. Ook ten aanzien van uw familielid/naaste(n), medebewoners en personeel. Dit geldt ook buiten in de tuin als die op uw locatie aanwezig is;

 • Handhygiëne is een van de allerbelangrijkste punten om COVID-19 te weren. Was of desinfecteer uw handen daarom zo vaak mogelijk!

 • Volg looproutes en aangegeven instructies binnen de locatie als deze er zijn nauwkeurig op;

 • Komt de 1,5 meter afstand door te veel bezoek in het gedrang? Op dat moment kunnen we besluiten voor een korte tijd de toegang te sluiten, totdat de situatie weer verantwoord is.

We doen het samen én met gezond verstand
We vertrouwen erop dat u, uw familie en/of naasten zich aan de regels op de locatie houden. Samen zijn we verantwoordelijk voor ieders gezondheid en alleen samen krijgen we corona onder controle.

Ventilatiesystemen locaties Zorggroep Liante in orde

Afgelopen dagen is er veel nieuws over ventilatiesystemen in o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen in verband met het corona-virus. Op alle zeven locaties en het hoofdkantoor van Zorggroep Liante worden ventilatiesystemen gebruikt die voldoen aan de richtlijnen. Dat wil zeggen dat op alle locaties verse lucht van buiten wordt aangezogen en via een ander kanaal wordt afgezogen, zodat er altijd verse lucht in onze gebouwen aanwezig is. Alle ventilatiesystemen worden naast het reguliere onderhoud de komende tijd extra schoongehouden (roosters en filters extra reinigen).

Extra tips en aanbevelingen!
– Alle ruimtes (incl. appartementen) ’s ochtends dagelijks luchten;
– Na bezoek appartementen kort luchten;
– Binnendeuren (gangen en portalen) waar dit kan/mag openhouden;
– Check of de ventilatieroosters (suskasten/raamroosters) open staan en blijven.

We volgen als organisatie nauwlettend de berichtgeving van de overheid en het RIVM over ventilatiesystemen en zullen bij veranderende inzichten hiernaar handelen.

Naar fase 3 vanaf zaterdag 27 juni 2020

Vanaf zaterdag 27 juni a.s. worden de beperkingen die tot dan toe voor de bezoekregeling golden losgelaten. Vanaf dit weekend kunt u uw familielid en/of naaste(n) weer bezoeken. Kunt u weer gezellig een kopje koffie drinken in het restaurant (per locatie kan dit verschillen) of buiten een lekkere wandeling maken.

U hoeft geen afspraak meer te maken en er mogen meerdere personen tegelijkertijd op bezoek komen. We gaan langzaamaan weer naar een normale situatie, al gelden er nog een paar belangrijke aandachtspunten.

Deze 5 afspraken zijn belangrijk!

Om uw bezoek zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen voor uzelf, uw familie, medebewoners en onze medewerkers hebben we 5 afspraken opgesteld die we met elkaar willen naleven.

 • Iedere bezoeker schrijft zich in via het Gastenboek. Waarom? Dit vragen we u ten behoeve van brononderzoek in geval van een COVID-19 uitbraak. Zo kunnen we u, uw naasten informeren mocht er een coronabesmetting ontstaan. Bekijk hier wat een brononderzoek inhoudt.

 • Houdt overal 1,5 meter afstand. Ook ten aanzien van uw familielid/naaste(n), medebewoners en personeel. Dit geldt ook buiten in de tuin als die op de locatie aanwezig is. Bekijk hier de video over afstand houden.

 • Handhygiëne is een van de allerbelangrijkste punten om COVID-19 te weren. Was of desinfecteer uw handen daarom zo vaak mogelijk! Bekijk hier de instructie handen wassen.

 • Volg de looproutes en aangegeven instructies binnen de locatie nauwkeurig op.

 • Komt de 1,5 meter afstand door te veel bezoek in het gedrang? Op dat moment kunnen we besluiten voor een korte tijd de toegang te sluiten, totdat de situatie weer verantwoord is.

We doen het samen én met gezond verstand
We vertrouwen erop dat u, uw familie en/of naasten zich aan de regels op de locatie houden. Samen zijn we verantwoordelijk voor ieders gezondheid en alleen samen krijgen we corona onder controle. Bekijk hier nogmaals de maatregelen vanuit de Rijksoverheid.
 

Kan de verruiming bezoekregeling sneller?

Een vraag die we op dit moment regelmatig gesteld krijgen. Het houdt veel mensen bezig en ook ons als organisatie. De verruiming van 15 juni, waarbij maximaal 2 bezoekers per bewoner tegelijk langs mogen komen is voor velen nog steeds teleurstellend. Niet alleen bij Zorggroep Liante horen we dit, maar in heel het land merken zorginstellingen dit.

Overleg met o.a. Cliëntenraden, Verpleegkundige Adviesraad
Zorggroep Liante gaat bekijken of de locaties al voor woensdag 1 juli de beperkingen in de bezoekregeling die nu door de overheid zijn opgelegd kunnen worden losgelaten. Hiervoor zal wel overleg en goedkeuring moeten worden gegeven voor de Cliëntenraden, Verpleegkundige Adviesraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Overleg met deze medezeggenschaps-organen vindt woensdag 24 juni aan het eind van de dag plaats.

Ook wordt momenteel het juridische kader gecheckt in verband met aansprakelijkheid van partijen indien we het overheidsbeleid eerder loslaten en er een nieuwe uitbraak zou optreden.

We houden u over het verloop van deze ontwikkelingen via de site op de hoogte.

Respecteer verschillende wensen
De nieuwe fase van de versoepeling die vanaf afgelopen maandag 15 juni geldt  – en waar ook wij blij mee zijn – geeft gelukkig al meer ruimte voor naasten, familieleden en bewoners. Maar we willen uw aandacht blijven vragen voor medebewoners en hun naasten en familieleden die nog steeds terughoudend of zelfs angstig zijn voor  de grotere toestroom van mensen. Laten we samen op elkaar blijven letten en elkaars keuzes respecteren. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Maandag 15 juni 2020 meer bezoek mogelijk

De volgende stap in de versoepeling van de bezoekregeling staat voor de deur. Vanaf maandag 15 juni a.s. is het mogelijk om meer bezoek toe te laten. We zijn als Zorggroep Liante blij dat de afgelopen twee weken, waarbij er 1 bezoeker per bewoner op bezoek kon komen, goed is verlopen. We kijken dan ook – net als veel bewoners – uit naar de volgende fase. Uiteraard blijven alle regels en maatregelen die vanuit het RIVM en de overheid zijn voorgeschreven nog steeds gelden.
Concreet betekent de verdere verruiming bij Zorggroep Liante het volgende:

 1. Er kunnen maximaal 5 vaste bezoekers worden aangewezen;
 2. Per bezoek mogen 2 van deze vaste bezoekers tegelijkertijd de locatie bezoeken;
  1. De samenstelling van de 2 bezoekers mag wisselen. Zo kunt u bijvoorbeeld de ene keer met uw partner en de andere keer met een (klein)kind of goede vriend van onze bewoner op bezoek.
 3. Bezoeker(s) mogen, met strikte inachtneming van de RIVM regels, met hun familielid/naaste naar buiten om een wandeling te maken;
 4. Binnen de locaties worden de activiteiten tussen de bewoners zoals koffiedrinken en gezamenlijk eten weer breder opgezet. Hier blijkt grote behoefte bij de bewoners zelf voor te zijn.

Respecteren van verschillen
Binnen onze locaties hebben we afgelopen 2 weken gemerkt dat er onder zowel bewoners alsook familieleden/naasten heel verschillend met de bezoekregeling om wordt gegaan. Waar de ene persoon niet snel of vaak genoeg op bezoek wil komen, is de ander terughoudender en wacht liever even af. Deze laatste groep maakt nog steeds veelvuldig gebruik van de alternatieve ontmoetingsmogelijkheden om elkaar te zien of spreken. Deze alternatieven houden we dan ook voorlopig in stand.

De nieuwe fase van de versoepeling – waar ook wij zoals gezegd blij mee zijn – geeft gelukkig meer ruimte voor de ene groep, maar vraagt tegelijkertijd ook begrip voor de andere groep. Gezamenlijk zullen we ervoor moeten zorgen dat deze nieuwe fase voor iedereen veilig, prettig en vertrouwd blijft voelen. Zo maken we er samen een succes van en krijgen we corona onder controle.

Inschrijven verruiming bezoekregeling locaties van start

Locaties van Zorggroep Liante gaan vanaf maandag 1 juni a.s. weer voorzichtig open. Eén vaste bezoeker per bewoner kan zich vanaf nu via de locatie waar zijn/haar familielid of naaste woont inschrijven voor een bezoek. Zorggroep Liante is blij dat er na een week van voorbereidingen, afstemming met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) weer bezoek naar binnen mag.


Per locatie maatwerk
Per locatie zijn maatwerkoplossingen voor bezoek ingericht. Alle contactpersonen van bewoners zijn per brief geïnformeerd door de locatie waar hun familielid of naaste woont. De bewoners zelf zijn door hun contactverzorgende geïnformeerd.

Er kunnen per locatie verschillen zijn in de lengte van bezoektijden en het aantal bezoekers dat maximaal binnen een bepaald vooraf vastgesteld tijdsblok aanwezig kan zijn. Zorggroep Liante heeft bewust niet gekozen om op iedere locatie exact dezelfde oplossing voor te schrijven. In gezamenlijk overleg, met onder andere de cliëntenraad, is afgestemd wat de beste oplossing en aanpak per locatie is. Dit betekent ook dat niet alles in beton is gegoten en tijdens de komende dagen en weken goed wordt bekeken hoe het gaat. Op dit moment wordt nog bekeken of het aanbieden van een bezoekmoment op een avond vanwege het werk van een vaste contactpersoon noodzakelijk is.

 

Strikte voorschriften blijven
Tijdens het bezoek gelden nog steeds hele strikte maatregelen en afspraken. Tijdens het bezoek houdt iedereen zich aan de geldende 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften. Hierdoor behoort elkaar omhelzen helaas nog niet tot de mogelijkheden. Bezoek is verder alleen mogelijk als er geen klachten zijn, zoals koorts, hoesten en/of benauwdheid.

Beheersbaarheid van de gecreëerde ruimte is heel belangrijk deze eerste weken. Veel mensen willen verruiming, maar er zijn ook familieleden en bewoners die meer voorzichtigheid aanhouden of zelfs angstig zijn. De verantwoordelijkheid van Zorggroep Liante ligt bij alle groepen. Bewoners, familieleden en naasten kunnen ondertussen gebruik blijven maken van andere contact-mogelijkheden, zoals die zijn gecreëerd op de locaties en via beeldbellen.

Verruiming bezoekregeling locaties Zorggroep Liante

Locaties van Zorggroep Liante zullen vanaf maandag 1 juni a.s. gebruik maken van de invoering verruiming bezoekregeling. Dit is in overleg met de Centrale Cliëntenraad, OR, Verpleegkundige en Verzorgen Adviesraad (VVAR) vastgesteld. Vanaf dat moment – en niet eerder – is het voor maximaal 1 vaste bezoeker per bewoner(s) en onder strikte voorwaarden toegestaan gebruik te maken van deze bezoekregeling.

Waarom ‘pas’ op 1 juni a.s.?
Om de veiligheid voor alle bewoners, bezoekers en medewerkers te organiseren moet er veel worden geregeld. Logistiek gezien vraagt dit om maatwerk op zeven verschillende locaties. Ook moeten we aan veel eisen en voorwaarden voldoen die het kabinet heeft gekoppeld aan de ‘invoering verruiming bezoekregeling’. Vanaf 25 mei tot 15 juni is er aan de verpleeg- en verzorgingshuizen ruimte gegeven om, indien er geen besmettingen zijn, of ten minste al 14 dagen geen besmetting meer is, de invoering van de verruiming toe te passen.

Het kabinet heeft bij monde van Minister Hugo de Jonge bepaald dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt ingeregeld. Zorggroep Liante kiest ervoor om twee weken voor die datum gebruik te maken van de verruiming.

Alle bewoners en contactpersonen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Binnenkort zullen we meer gedetailleerde informatie op onze website publiceren.

Versoepeling bezoekregeling verzorgingshuizen?

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond 6 mei van Minister Hugo de Jonge krijgen we vragen over de ‘versoepeling’ van de bezoekregeling. We zetten hieronder kort uiteen hoe het zit:

 • Maandag 11 mei wordt er op 25 geselecteerde pilotlocaties (verspreid over Nederland) bekeken hoe versoepeling van de bezoekregeling er uit kan zien;
 • Dit gebeurt met behulp van richtlijnen die op vrijdag 8 mei beschikbaar worden gesteld;
 • Als de pilot die 11 mei start succesvol is kan er vanaf maandag 25 mei worden besloten in meer verpleeg- en verzorgingshuizen over te gaan tot versoepeling van de bezoekregeling;
 • Tot 25 mei verandert er dus concreet niets ten aanzien van de bezoekregeling binnen Zorggroep Liante en de locaties. We zullen de pilot de komende twee weken aandachtig volgen.

COVID-19 informatie De Warrenhove

Blijf hier op de hoogte van alle COVID-19 informatie in De Warrenhove.

Beleid samenwerking Corona-unit Heerenveen

In het belang van de gezondheid en met het oog op de beste verzorging van een bewoner bij wie COVID-19 is vastgesteld zal deze worden ‘uitgeplaatst’ naar Heerenveen. Daarnaast zorgt dit beleid ervoor dat de kans op verdere verspreiding van het corona-virus op onze locatie zo veel mogelijk tot een minimum wordt beperkt.

Sinds 24 maart is in Heerenveen een COVID-19-unit, Anna Schotanus van Meriant (Zorggroep Alliade) operationeel. De COVID-19-unit heeft een provinciale functie en is specifiek voor ouderen ingericht. Er werken ook twee medewerkers van Zorggroep Liante in deze unit.

————–

UPDATE DONDERDAG 12 MEI:
De laatste bewoners zijn thuisgekomen vanuit het COVID huis in Drachten. Sinds 7 mei zijn er geen positief geteste bewoners meer. Vanaf 2 mei zijn er geen positief geteste medewerkers meer.

————–

UPDATE WOENSDAG 6 MEI:

Sinds 22 april zijn er onder bewoners van De Warrenhove geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Eind van deze week verwachten we dat alle vier bewoners die nu nog in de Corona-unit in Heerenveen zijn naar De Warrenhove zijn teruggekeerd. Daarmee sluiten we dan een hele vervelende en nare periode van een aantal weken af. Momenteel zijn er nog elf medewerkers uit De Warrenhove in thuisquarantaine en zijn er twee aan het re-integreren.

————–

UPDATE VRIJDAG 1 MEI:

Het aantal besmettingen loopt iets terug. Inmiddels zijn drie bewoners naar De Warrenhove teruggekeerd en genezen verklaard. Het aantal besmette bewoners komt daarmee nu op tien. Er zijn momenteel nog negen bewoners in de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen. Dertien medewerkers met een besmetting uit De Warrenhove zijn thuis in quarantaine.

————–

UPDATE DINSDAG 28 APRIL: Het aantal besmettingen in De Warrenhove lijkt op dit moment te stabiliseren bij zowel bewoners alsook medewerkers.

Van de veertien besmette bewoners zijn er inmiddels drie naar De Warrenhove teruggekeerd en genezen verklaard en een is helaas overleden. In totaal zijn drie bewoners
aan de gevolgen van het coronavirus overleden.
Het aantal besmette bewoners komt daarmee nu op tien bewoners bij De Warrenhove.

Negen bewoners zijn in overleg met de huisarts overgeplaatst naar de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen.

Onder de medewerkers zijn dertien besmettingen en deze zijn allen thuis in quarantaine.

————–

UPDATE WOENSDAG 22 APRIL: Er zijn nieuwe besmettingen geconstateerd bij zowel bewoners alsook medewerkers. Momenteel zijn dertien medewerkers en veertien bewoners van De Warrenhove besmet. Er zijn twee bewoners aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Dertien bewoners zijn in overleg met de huisarts overgeplaatst naar de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen (zie hieronder). Voor de bewoner die op dit moment nog in De Warrenhove verblijft wordt bekeken of deze binnenkort worden uitgeplaatst.

————–

UPDATE MAANDAG 20 APRIL: Er zijn nieuwe besmettingen geconstateerd bij zowel bewoners alsook medewerkers. Momenteel zijn elf medewerkers en twaalf bewoners van De Warrenhove besmet.

Tien bewoners zijn in overleg met de huisarts overgeplaatst naar de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen (zie hieronder). En er is één bewoner overgeplaatst naar de COVID-19 afdeling in de Marrewijk in Drachten.

————–

UPDATE VRIJDAG 10 APRIL: Er zijn vandaag nieuwe besmettingen geconstateerd. Momenteel zijn vier medewerkers en vier bewoners van De Warrenhove in Drachten besmet met het coronavirus. De vier medewerkers zijn thuis in isolatie en de bewoners worden in isolatie verpleegd.

————–

NIEUWSBERICHT WOENSDAG 8 APRIL: Op De Warrenhove in Drachten zijn een bewoner en drie medewerkers positief getest op het coronavirus. De bewoner is geïsoleerd en wordt volgens het COVID-19 protocol verpleegd.

Alle belangrijke contactpersonen van de bewoner zijn geïnformeerd en worden persoonlijk bijgepraat over de situatie van hun naaste.

De medewerkers die positief getest zijn zitten op dit moment thuis in isolatie. De situatie wordt zorgvuldig gemonitord in samenspraak met de huisarts(en).

Kinderopvang bij Sickenga-Oord 11 mei weer open

Kinderopvang ‘De Kinderkei’, gehuisvest op de begane grond bij Sickenga-Oord, opent maandag 11 mei weer haar deuren. Er worden maximaal 10 kinderen tot de kinderopvang toegelaten. Via een speciale toegangsdeur en lopend langs een afgezette route mag één ouder een kind naar de opvang brengen. De toegang is alleen voor ouder en kind en kan niet gebruikt worden door anderen. Ook kunnen ouder en kind geen gebruik maken van andere ruimtes en/of gangen. Op deze manier is er beperkt verkeer van mensen en wordt de gezondheid en veiligheid geregeld, naast de nog steeds geldende hygiënemaatregelen. Samen kunnen we zo zorgen voor een klein stapje vooruit.

Lees voor meer informatie hier de brief voor bewoners van Sickenga-Oord >

Mondkapjes voor personeel De Warrenhove

Mondkapjes voor personeel De Warrenhove
Sinds op 8 april in De Warrenhove bewoners en medewerkers zijn besmet met COVID-19 zijn we continu bezig om verdere verspreiding te stoppen. De Warrenhove is een grote locatie en een specifiek gebouw. Dit maakt het (mogelijk) moeilijker om het coronavirus te stoppen. Daarom hebben we besloten dat vanaf vrijdag, 24 april al onze (zorg)medewerkers in De Warrenhove die in contact met bewoners komen mondkapjes moeten dragen. Hiermee wijken we bewust af van de richtlijnen van het RIVM om het corona-virus op De Warrenhove te stoppen.

Bewuste keuze in onze strijd tegen COVID-19
Aan alle bewoners is vorige week al gevraagd om in hun appartement te blijven. Bewoners met een corona-besmetting zijn op één na allemaal naar een speciale Corona-unit overgebracht. Besmette collega’s zijn conform de richtlijnen van het RIVM thuis om uit te zieken. We spannen ons maximaal in om de situatie in De Warrenhove te stabiliseren. Deze extra maatregel sluit daarop aan.

Aanbiedingen huisgemaakte lekkernijen kunnen we niet aannemen

Fantastische initiatieven…, die helaas niet aangenomen kunnen worden. Bij de locaties van Zorggroep Liante krijgen we bijna iedere dag ontzettend veel lieve en mooie attenties. Dat is echt hartverwarmend en zorgt bij onze bewoners en medewerkers voor blije gezichten. Maar, hoe vervelend ook, etenswaren (cupcakes, taarten, hapjes, etc.) kunnen en mogen we niet aannemen. Daarmee brengen we de voedselveiligheid in gevaar. En we willen niet het risico op een voedselinfectie lopen. Heb je een idee voor een traktatie (lekkernij), neem dan telefonisch contact op met een keuken van één van onze locaties. Wij kunnen dan overleggen wat mogelijk is.

Blijf onze bewoners en collega’s steunen met creatieve en leuke initiatieven, maar geniet vooral zelf van lekker eten.

Schoonmaak tijdens de Paasdagen

Het is goed om te weten dat 2e Paasdag als normale schoonmaakdag wordt beschouwd.

Uit het coronaoverleg van 6 april

 1. Procedure Coronabesmetting bij ZorgThuis cliënten: De huisarts meldt bij de GGD dat er sprake is van een Coronabesmetting. Opname in de coronaroute van De Friese Wouden is dan mogelijk. Opname in de coronaunit in Heerenveen is ook een optie.
 2. Huisarts en medische zorg: huisartsen maken eigen beslissingen en afwegingen bij zieke cliënten en wij kunnen als organisatie geen testen afdwingen als bewoners klachten hebben.
 3. Gezamenlijk koffiedrinken bewoners: is niet toegestaan. In het verleden is om moverende redenen (maatwerk) een uitzondering gemaakt voor 1 bewoner om buiten het appartement koffie te drinken.
 4. Testen medewerkers: vandaag wordt meer info over testen van zorgmedewerkers verwacht.

Burgerinitiatieven inzake Coronahulp:

Zorggroep Liante juicht dergelijke initiatieven toe. Geboden hulp is wel gebonden aan de afspraken die voor iedere locatie gelden en gepubliceerd zijn op deze website. Klik hier voor deze afspraken.

Uit het coronaoverleg van 1 april

 1. Testen: er zijn nog geen instructies van ActiZ voor het beleid testen zorgmedewerkers bij klachten ontvangen.
 2. Bezoek: wij houden ons aan de RIVM en ActiZ regels.
 3. Beeldbellen: op dit moment zijn we bezig om Skype te installeren om beeldbellen mogelijk te maken voor onze bewoners.

Verkouden medewerkers en persoonlijke beschermingsmiddelen

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en brancheorganisatieActiZ. Het is goed om te weten dat volgens deze richtlijnen verkouden medewerkers gewoon mogen werken als ze een chirurgisch mondkapje op en disposable handschoenen aan hebben of als ze negatief getest zijn op Corona. Wij verzoeken onze medewerkers hierover goed te communiceren als dit het geval is.

Uit het coronaoverleg van 27 maart

 • Momenteel is er geen inzet van vrijwilligers, behalve de gewaardeerde inzet van onze vrijwillige chauffeurs voor de maaltijdbezorging!
 • In geval van besmetting wordt de bewoner geïsoleerd, gaat naar corona unit Heerenveen en appartement wordt schoongemaakt. Mogelijk volgt er een quarantaine. Het NORO protocol wordt gevolgd, daarin is ook een contactlijst opgenomen.
 • Wij moeten maximale veiligheid creëren voor onze medewerkers. Cliënten ZorgThuis worden per brief opnieuw geattendeerd op de hygiene- en gedragsregels.
 • Medewerkers die zich niet houden aan de gedrags- en hygiëneregels worden persoonlijk aangesproken; gemaakte afspraken worden gehandhaafd.

Uit het coronaoverleg van 26 maart

 1. Zolang situatie niet wijzigt wordt het reinigen van handcontactpunten niet gewijzigd.
 2. Procedure gebruik en reinigen telefoons en tablets: na ieder gebruik reinigen met reinigingsdoekjes en handenwassen. Zorgen voor voldoende voorraad, en opnemen in Covid-19 protocol
 3. Richtlijn reanimatie bij corona: geen mond op mondbeademing, alleen hartreanimatie.
 4. Brief voor omwonenden Rikkingahof over hoestpoli wordt vandaag bezorgd.
 5. Vrijwilligers tot 70 jr. kunnen zich voor eventuele klussen aanmelden bij HRM, voor de andere groep vrijwilligers kijken we of ze buiten de locatie ingezet kunnen worden om op veilige afstand invulling aan hun vrijwilligerswerk te geven.

Nieuws en afspraken uit het coronaoverleg van 25 maart:

 1. In protocol voor maaltijdchauffeurs is opgenomen dat zij voordat ze gaan rijden contactpunten desinfecteren.
 2. De hoestpoli in de oudbouw van Rikkingahof is gestart. Huurders van Actium in de directe nabijheid worden schriftelijk geïnformeerd.
 3. Er wordt gewerkt aan een eigen protocol corona in Thuiszorg.
 4. Vanaf donderdag 26 maart zijn mensen op locatie beschikbaar voor de installatie van apps voor beeldbellen door bewoners op iPads van zorgmedewerkers.
 5. Oproep voor donatie tablets is geplaatst, aanmelden kan op info@liante.nl

De coronacommissie maakte de volgende afspraken

 • Afspraak voor bezoek terminale bewoner: richtlijn RIVM volgen. Dus niet te veel tegelijk, zo veel mogelijk afstand, mondkapjes niet nodig.
 • Brief aan huurders van ruimten binnen onze locaties is verzonden.
 • Eenduidige instructies ook voor schoonmaakmedewerkers Fa. Dokter, conform de richtlijnen.
 • Koffiedrinken bewoner in grand café t.b.v. noodzakelijk sociaal contact is toegestaan met in achtneming van de regel 1.5 meter afstand en niet verkouden.
 • Bij extra inzetten vrijwilligers richtlijnen RIVM volgen. Vrijwilligers niet ouder dan 70, niet kwetsbaar en gezond.
 • Voorbereiding eventuele totale lockdown zijn getroffen. .
 • Krommestede en Suderhiem betreffen zelfstandige woningen: de verhuurder volgt de richtlijnen van Aedez. Alleen bij onze eigen cliënten aldaar wordt volgens onze richtlijnen gehandeld.
 • Proces rondom de was en boodschappen is per locatie ingeregeld en is aan de lijst met veelgestelde vragen toegevoegd.
 • Zondags geen schoonmaak m.u.v. algemene ruimten. Niet nodig dit nu aan te passen, is ook geen richtlijn van RIVM. Maatwerk bij een evt. uitbraak.
 • Richtlijn voor chauffeurs De Nijverheid die was halen/brengen: geen mensen binnen onze muren die niet tot basiszorg horen. Lijn dan zo kort mogelijk houden en niet door gebouw lopen. Chauffeurs worden geïnstrueerd.
 • Medewerkers werken op slechts 1 locatie. Uitzondering (onder strikte voorwaarden) zijn de geestelijk verzorgers en de technische dienst. Bij plaatsen alarmering buiten de locatie wordt vooraf geïnformeerd of de cliënten gezond zijn.
 • Er zijn extra iPads besteld t.b.v. beeldbellen bewoners en familie. Oproep: wie wil een tablet met de mogelijkheid van een simkaart doneren voor onze bewoners?
 • Sharecare wordt versneld geimplementeerd op locaties waar dit nog niet actief is. Technische voorbereidingen worden getroffen.
 • Daar waar de bewoner zelf niet voor de post kan zorgen, verzoeken we familie om bij PostNL via de doorzendservice het doorzenden van de post te regelen.
 • Tekeningen etc.: ontvangen wij nog steeds graag voor onze bewoners..
 • Wijzigingen website doorgevoerd voor betere vindbaarheid Coronanieuws.
 • De Lauwers heeft een aanbouw met partners van bewoners. Zij maken gebruik van een centrale entree en dezelfde lift. Afspraak: niet meer dan 2 personen in lift. Afsluiten centrale entree is niet nodig.

Veel gestelde vragen n.a.v. de bezoekregeling verpleeghuizen

Sinds vrijdag 20 maart geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (betreft alle locaties van Zorggoep Liante) . Om die regeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zet ActiZ de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rijtje. De punten die voor de locaties van Zorggroep Liante van toepassing zijn nemen wij één op één over en vullen het zo nodig aan met praktische informatie.

1. Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen.
 • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
 • Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland.
 • De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg – is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.
 • Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen.
 • Ook op alle plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

2. Wie heeft het besluit genomen?

 • Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet.
 • Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland).
 • Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.
 • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.
 • Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek leidt echter toe dat de kans dat mensen in het verpleeghuis besmet raken zo klein mogelijk is.

3. Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?

 • De genomen maatregelen gelden tot en met 6 april.
 • Het is reëel om aan te nemen dat de maatregelen langer nodig zijn dan 6 april.
 • Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

4. Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.
 • In Friesland (Heerenveen) is een aantal extra locaties geopend waar ook mensen met een besmetting kunnen worden opgenomen.

5. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor kleinschalig wonen?

 • Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact.
 • We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk.
 • Voor kleinschalige zorgorganisaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Er is geen bezoek meer mogelijk of alleen in bijzondere gevallen. Dit om de kwetsbare ouderen en medewerkers te beschermen.

6. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor de dagbesteding?

 • Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – zijn al veel dagbestedingen gesloten.
 • Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is, omdat voor veel mensen hun dagactiviteit nu wegvalt.
 • Zorgorganisaties zetten daarom in op zoveel mogelijke activiteiten zonder direct contact. Dit kan bijv. via contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten.

7. Welke maatschappelijke initiatieven en voorbeelden zijn er om het contact tussen bewoners en hun naasten op een creatieve manier te organiseren?

 • Er zijn gelukkig heel veel mooie initiatieven. Op lokaal niveau zijn er heel veel mensen die hulp aanbieden. We zien een grote bereidheid van buren om bijv. boodschappen te doen voor een buurman of buurvrouw of die willen oppassen op de kinderen van mensen die in de zorg werken.
 • Zo zijn er veel muzikanten die optreden voor bewoners. Maar er zijn ook veel kerken en moskeeën die ouderen bellen om een praatje te maken. En kerkdiensten worden ook online aangeboden of via de kerktelefoon.
 • We zien ook andere initiatieven van mensen die ouderen bellen. De ANBO telefoonlijn is hier een heel mooi voorbeeld van.
 • Daarnaast is het mooi dat veel ex-zorgmedewerkers zich melden. U kunt zich melden op telefoonnummer 0516-568775 of per mail HR@liante.nl

8. Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij betekenen?

 • Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Bewoners en contactpersonen zijn hierover per brief geïnformeerd.
 • Informatie over de maatregelen kunt u vinden op onze website www.liante.nl.

9. Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?

 • Het advies is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor de vrijwilligers.

10. Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan de zorgorganisatie niet langer instaan voor de continuïteit van zorg. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
 • Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in het verpleeghuis.

11. Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?

 • Nee dit kan niet. In en uit-gaan van het verpleeghuis moet tot minimum beperkt worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.
 • Soms is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen). Per locatie is aangegeven waar bewoners naar buiten kunnen.
 • Alleen in uitzonderlijke situaties en ter beoordeling door de Liante Corona Commissie kan de cliënt naar buiten. Als de cliënt in uitzonderlijke situaties toch naar buiten gaat vermijd contact buiten de deur – tenminste 1,5m afstand.

12. Moet de deur van het verpleeghuis op slot?

 • Dit kan. Zorgorganisaties moeten ervoor zorgen dat er geen mensen binnenkomen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen cliënten naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om deuren te sluiten dan kan dit.
 • Let hierbij wel op dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

13. Is het verstandig om partners evt. in te huizen in het verpleeghuis?

 • Als hier de mogelijkheid toe is kan dit overwogen worden. Dit betekent wel dat de partner gedurende de hele periode dat de maatregelen gelden in de zorginstelling moet verblijven.
 • Het is aan de zorgorganisaties – in overleg met naasten en familie – om te bezien of en hoe dit mogelijk is.

14. Geldt voor locaties waarop eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoek verbod?

 • Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

15. Wat doen we met de was?

 • Naasten die de was doen voor bewoners van het verpleeghuis kunnen dit in principe blijven doen.
 • De was kan dan bijv. in een waszak gebracht en gehaald worden en afgeleverd bij de ingang. Het is aan de zorgorganisatie om af te spreken hoe dat precies werkt. Per locatie is een instructie hoe de was gewisseld kan worden.
 • Sickenga-Oord: Het brengen van de boodschappen en de was kan op werkdagen tussen 11:00 en 15:00 en in het weekend tussen 11:00 en 13:00. Deze kunt u in zakken voorzien de naam en appnr. in de sluis bij de hoofdingang zetten. Voor het ophalen van de was: de zorg zet bij een volle wasmand, de was in een afgesloten zak voorzien van naam, in de sluis bij de hoofdingang. Het servicepunt neemt contact met u op (Bellen of Mailen) zodat u de waszak op kan komen halen diezelfde dag. De was wordt 1x per dag bij de bewoners bezorgd. Door de week na 15 uur en in het weekend na 13.00 uur. Voor boodschappen kunt u 6 dagen in de week bij de Buurtsuper terecht voor de boodschappenservice. Voor 10 uur kunnen bewoners hun boodschappenlijstje meegeven aan de zorgmedewerker of in de brievenbus deponeren. De boodschappen worden dezelfde dag bij de bewoners bezorgd. Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt via 0561-693438 tussen bovengenoemde tijden bereikbaar servicepunt-SO@liante.nl .
 • Riemsoord: het ophalen van de vuile was kan dagelijks tussen 10.30 en 16.30 uur.Brengen van schone was en boodschappen kan dagelijks tussen 10.30-16.30 uur.Op deze manier kunt u ook een kaartje, brief, cadeautje of bloemetje achterlaten voor uw naaste.
 • Lycklama Stins: Het ophalen van de vuile was kan dagelijks tussen 11.00 en 16.30 uur. Brengen van schone was en boodschappen kan dagelijks tussen 11.00-16.30 uur. Op deze manier kunt u ook een kaartje, brief, cadeautje of bloemetje achterlaten voor uw naaste.
 • De Warrenhove: boodschappen en schone was kunnen tussen 09.00-16.30 uur in het voorportaal van De Warrenhove neergezet worden, duidelijk voorzien van naam en appartementnummer. Bewoners maken zelf afspraken met verwanten wanneer vuile was in de sluis wordt geplaatst.
 • Rikkingahof: Boodschappen binnen Rikkingahof: boodschappen kunnen door familie bij de ingang afgeleverd worden na telefonische afspraak met afdeling vooraf. Tip: Verschillende winkels in Oosterwolde hebben gezamenlijk een gratis bezorgdienst opgericht, meer info op www.beleefooststellingwerf.nl . Was: voor brengen of halen van was vooraf hiervoor een telefonische afspraak maken met de afdeling. Familie belta aan bij de voordeur en zet de was onder de brievenbussen. Graag in een gesloten zak voorzien van naam en appartementnummer. Telefoonnummers afdelingen Rikkingahof:
  Bomenlaan 0516-237901
  Bloemenlaan 0516-237902
  Vogellaan 0516-237903.
 • De Lauwers: Boodschappen en schone was in overleg met medewerkers afleveren in het voorportaal, duidelijk voorzien van naam. Vuile was wordt dan gelijk meegegeven.
 • Sinnehiem: Boodschappen kunnen de bewoners dagelijks doorgeven via boodschappenlijstjes . Deze worden door de zorg verstrekt en verzameld. Bewoners kunnen deze ook zelf in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. Distributie van de boodschappen zal verzorgd worden door onze medewerkers vanuit ons winkeltje. Schone was dinsdag tot en met zaterdag tussen 11 en 15 uur graag in de sluis deponeren op de klaarstaande kar. Graag in een afgesloten tas of zak met vermelding naam en appartementnummer. Graag de dag er voor doorgeven dat u de vuile was komt halen op servicepunt -sh@liante.nl o.v.v. de ophaaldatum, naam en appartementummer. Wij zorgen dan dat de was voor u klaar staat in de sluit. Mocht u een bloemetje of attentie willen bezorgen, dan is Bloemenpotpourri 2.0 u graag terwille en bereikaar op 0516-423346.

16. Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen?

 • Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang.
 • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal de zorgorganisatie handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie.

17. Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met het verpleeghuis?

 • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt.
 • Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook.

18. Mag mijn moeder op dit moment verhuizen naar een verpleeghuis?

 • Ja. Mensen die een plek in het verpleeghuis nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is.
 • Ook bij de verhuizing moet de het aantal familie/naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden.
 • De familie en de zorgorganisatie kunnen gezamenlijk afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

19. Hoe zorgen we dat cliënten contact kunnen houden met naasten en familie

 • Zorggroep Liante biedt mogelijkheden voor beeldschermbellen door het beschikbaar stellen van extra iPads en telefoons.
 • Familie kan ook gebruik van de beschikbare applicaties als ShareCare (nog niet op Sickenga-Oord, Sinnehiem en De Warrenhove) en Caren Zorgt. Heeft u geen Caren Zorgt? Vraag dan bij uw contactpersoon een account aan.
 • We stimuleren en omarmen initiatieven vanuit familie en vrijwilligers die spontaan op gang komen.

20. Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?

 • Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering mogelijk en rekening houdend met de algemene RIVM adviezen. Samen met de organisatie worden passende afspraken gemaakt.
 • Ook hierbij geldt dat het bezoek wel beperkt moet blijven.

Nieuwe maatregel ten aanzien van bezoek

Gisteravond heeft de overheid, bij monde van Minister Hugo de Jonge, het besluit genomen om vanaf vandaag, 20 maart 2020, de toegang voor bezoek bij verzorgings- en verpleeghuizen te verbieden. Wij volgen deze maatregel in het belang van onze veelal kwetsbare bewoners.

Wij beseffen uiteraard dat deze ingreep veel betekent en diep ingrijpt bij bewoners, familieleden, verzorgers, kennissen, etc. Het gaat echter om de gezondheid van bewoners en uzelf.

We zijn achter de schermen druk bezig en aan het bekijken hoe we initiatieven kunnen opzetten om toch te kunnen communiceren, ervoor zorgdragen dat we bewoners zo actief mogelijk houden en welke activiteiten nog mogelijk zijn. We informeren u daar zo snel mogelijk over.

Handhaving
We gaan er van uit dat u de genomen maatregel respecteert en navolging geeft aan dit besluit. Hoe vervelend ook. We moeten met elkaar door deze bijzondere en complexe periode heen. Laten we elkaar daarin helpen, begrip tonen en elkaar respecteren.

Meer weten?
Indien u meer wilt weten over de situatie op een van onze locaties houdt dan de website goed in de gaten. Eventueel kunt u dit weekend (21 en 22 maart) tussen 09.00 – 16.00 uur bellen naar 0516 568770 voor meer informatie.

Onderstaande afspraken zijn vandaag gemaakt:

 • Dagbesteding op alle locaties vanaf maandag gesloten.
 • Praktijken kappers, fysiotherapeuten, pedicures in onze locaties moeten nu dicht. Huurders zijn geïnformeerd.
 • Fysio voor onze eigen bewoners alleen op urgente medische indicatie af te geven door huisarts.
 • Een bewoner mag niet opgehaald en later teruggebracht worden; geen contacten voor de bewoners buiten de locatie.
 • Besluit over wandelen rondom locatie volgt maandag
 • Hondjes uitlaten alleen door bewoner binnen afgesproken zone. Buiten de zone moet het hondje door iemand anders uitgelaten worden.
 • Was: logistiek regelt dit zich op locatie. Fa Dokter kan meer klanten aan en heeft ook voldoende platgoed. Informeer bij de contactverzorgende
 • Er wordt gewerkt aan mogelijkheden voor beeldbellen. Gebruik vooral ook Caren Zorgt en ShareCare als contactmiddel.
 • Werkinstructies voor opbaren overleden bewoners volgen.
 • Voor vragen zijn we bereikbaar via het centrale telefoonnummer, ook dit weekend van 09-16 uur.
 • Vragen stellen via info@liante.nl; vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

Check ook:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/maatregelen-verpleegtehuizen-en-woonvoorzieningen

Tip: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tips-tegen-eenzaamheid-coronacrisis

Onderstaande aspraken zijn gemaakt:

 • Voorbereidingen voor een mogelijke lockdown worden getroffen. O.a. ook inventarisatie van familieleden die zelf kleding wassen.
 • Er wordt aan een isolatieprotocol gewerkt. Bij een besmetting van een bewoner op een locatie kan gebruik gemaakt worden van de speciale corona afdeling voor ouderen die in Heerenveen opgezet wordt.
 • Er wordt door afdeling HR een lijstje aangelegd van oud- medewerkers die benaderd kunnen worden voor extra inzet. Er volgt ook een oproep via web en socials.
 • Voor medewerkers met een 2e baan buiten de zorg geldt ook de regel dat er maar op 1 locatie gewerkt mag worden.
 • Als verwanten hun familielid thuis willen verplegen en dus uit onze locaties willen halen bij een verdenking of besmetting, dan kan overwogen om over te gaan tot MPT en VPT. Verantwoordelijkheden moeten doordacht worden en uitgewerkt.
 • Omgaan met overlijden, opbaren in appartement, bezoek etc. wordt opgenomen in richtlijnen bij isolatie.
 • Voor overleg bij twijfelgevallen kan de Specialist Ouderengeneeskunde van een collega-organisatie worden geraadpleegd.
 • Fa. Dokter en schoonmaakmedewerkers zijn nogmaals gewezen op strikte naleving hygiënemaatregelen. In geval van strikte isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
 • Het is toegestaan dat bewoners naar de interne kapsalon gaan.

Onderstaande afspraken zijn gemaakt:

 • ELV wordt per casus bekeken; ZorgThuis is in sommige gevallen een betere oplossing.
 • Inhuizing nieuwe bewoners is onderhevig aan beperkingen. Inhuizen met minimale middelen met behulp van max. 2 familieleden, op een afgesproken tijdstip. Inhuizing dan in later stadium afmaken.
 • Vrijwilligers ontvangen een brief met hulpvraag in noodsituatie.
 • Op locaties komen nieuwe flyers/posters met hygiëneregels.
 • Talant cliënten die binnen de muren van Sickenga-Oord wonen mogen wel naar de interne kapper, fysio etc. Dat geldt niet voor Talant cliënten die extern wonen.
 • Medewerkers pauzeren in kleine groepen met gepaste afstand van elkaar.
 • Op verzoek van de CCR heeft verzending van brieven aan bewoners en verwanten plaats gevonden. Dit was een eenmalige actie, communicatie nu verder weer via website.
 • Er is een zorgcontinuïteitsplan opgesteld.
 • Geestelijk verzorgers werken op meerdere locaties en dit blijft onder strikte voorwaarden toegestaan. In urgente gevallen is bij uitzondering persoonlijk contact toegestaan, extra goed hygiëne maatregelen nemen, zoveel mogelijk afspraken op 1 locatie clusteren
 • Cliënten ZorgThuis hebben een informatiebrief ontvangen.

Maatregel ten aanzien van bezoek

Uw verwant mag bezocht worden door maximaal één persoon per dag, die uiteraard vrij is van ziekteverschijnselen. Het heeft de voorkeur niet teveel wisselingen te laten plaatsvinden in het bezoek. Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf dan thuis. Bent u kortgeleden in een risico gebied (zie RIVM site) geweest of bent u in contact geweest met een coronavirusinfectie, dan verzoeken wij u vriendelijk uw bezoek aan onze locaties uit te stellen.

Onderstaande afspraken zijn vandaag gemaakt:

 • Boodschappenservice 400 flat en bemensing bibliotheek Rikkingahof door vrijwilligers Zorggroep Liante stoppen per heden.
 • Winkeltjes in locaties: geen externe bezoekers en geen externe medewerkers. Bediening door receptionisten van de locaties.
 • Bevoorrading winkeltjes door voorraad voor de deur zetten; eigen medewerkers zetten deze binnen neer.
 • Medewerkers mogen alleen nog binnen 1 organisatie werken om besmetting tussen locaties te voorkomen.
 • Er wordt gewerkt aan een noodplan voor eten en drinken.
 • Maatregelen voortkomend uit verslag call Zorgkantoor 16-03-2020 betrekken bij onze maatregelen.
 • Er komen z.s.m. posters over hygiëne en handhygiëne op locaties.
 • Er is een informatiebrief naar bewoners en verwanten gestuurd; de brief komt ook op internet.
 • Dagbesteding Krommestede is gesloten omdat cliënten wegens wegvallen vervoer wegblijven.
 • Informatiebrief aan vrijwilligers is in voorbereiding.
 • Brief aan cliënten Zorg Thuis idem.

De volgende afspraken zijn vandaag gemaakt

 • M.i.v. heden zijn onze restaurants gesloten en wordt er niet meer gezamenlijk koffiegedronken.
 • Richtlijn bij verkoudheid bewoners: bij verkoudheid, hoesten, keelpijn, griepverschijnselen temperaturen en bij verhoging contact met huisarts opnemen.
 • Richtlijn bij kleinere groepsactiviteiten in buurt- en huiskamers: geen externen (dus geen vrijwilligers), geen deelname verkouden bewoners (op appartement blijven tot verkoudheid voorbij is), hygiënemaatregelen nemen. Verder is iedere activiteit maatwerk. Stel uit wat uitgesteld kan worden.
 • Samen eten in oudbouw Rikkingahof is niet toegestaan.
 • Desinfectie handen ook bij binnenkomst huis-/buurtkamers.
 • Frisse lucht is goed: stimuleer bewoners zo veel mogelijk naar buiten te gaan zonder contact met anderen. In rolstoel is toegestaan; gezichten zijn dan van elkaar af gericht.
 • ‘t Suderhiem neemt dezelfde maatregelen als Zorggroep Liante.
 • Werken in uniform is prima, maar geen regel.
 • Bewoners worden z.s.m. middels een brief geïnformeerd over de maatregelen.
 • Er komen z.s.m. affiches/posters met hygiëne regels etc. in de locaties te hangen.
 • Dagbesteding in Krommestede is een gecontroleerde groep en gaat gewoon door.
 • Er is vooralsnog geen reden voor een opnamestop.
 • BHV trainingen gaan tot nader order niet door.
 • Het algemene principe van sociale onthouding wordt gehanteerd. Alleen bij gegronde redenen, door manager te beoordelen en vast te stellen, mogen mensen lijflijk aanwezig zijn voor vergaderingen etc. Ook hier geldt dat er voldoende afstand gehouden moet worden.
 • Thuiswerken kantoorpersoneel: uitgangspunt is dat iedereen thuiswerkt tenzij de aanwezigheid van systemen en papieren op kantoor dat onmogelijk maakt.
 • Medewerkers vergaderen indien nodig zo veel mogelijk met conference call.
 • Schoonmaak locaties: het blijkt volgens onderzoek niet effectief te zijn om extra schoon te maken, maar toch is de opdracht verstrekt voor extra ontsmetten deurklinken, trapleuningen, liften etc. Zorggroep Liante sluit met het beleid aan bij andere zorgaanbieders of ActiZ en RIVM.
 • T.a.v. kapper, pedicure etc. binnen onze muren: niet zieke bewoners is in principe geen bezwaar, bezoekers van buiten worden tot nader order geweerd (uitstellen indien mogelijk)
 • Fysiotherapie in Sinnehiem: klanten van buiten via zijingang naar binnen.
 • Cliënten ZorgThuis wordt verzocht om bij klachten vooraf contact op te nemen. Zij ontvangen hierover z.s.m. een brief.
 • Vrijwilligers worden voorlopig afgezegd, maar bij een tekort aan personeel doen we mogelijk een beroep op deze vrijwilligers. Een noodplan is in voorbereiding.
 • Er wordt een portefeuille aangemaakt van aanbod van mensen die willen komen helpen omdat ze tijdelijk zonder werk zitten. Ook uw aanbod is welkom.

Nieuwe richtlijnen voor bezoek aan kwetsbare personen

Vanaf heden gelden de volgende aangescherpte bezoekregels:
– Maximaal één bezoeker per bewoner per dag
– Een bezoeker mag

 • geen last hebben van luchtwegklachten of koorts of verkouden zijn
 • niet uit een besmet gebied komen
 • niet in aanraking zijn geweest met iemand met met vastgesteld corona.

– Laat het bezoek plaats vinden op de kamer/appartement en niet in de algemene ruimtes
– Houd zoveel mogelijk afstand van mede-bewoners
– Desinfecteer of was de handen bij aankomst en vertrek

We beseffen dat dit ingrijpende maatregelen zijn. Op dit moment zijn echter de gezond- en veiligheid van de mensen aan wie wij zorg geven en die van onze medewerkers onze primaire zorg.

We hopen dan ook op uw begrip en verzoeken u met klem zich aan bovenstaande te houden.

Geen gebruik restaurant door externe bezoekers

In het kader van de coronapandemie en het beperken van de besmettingskansen van onze kwetsbare bewoners, verzoeken wij externe bezoekers vriendelijk om tot nader bericht vanaf heden geen gebruik meer te maken van ons restaurant.

Wij zijn deze bezoekers graag van dienst door u in de gelegenheid te stellen een maaltijd bij ons te komen afhalen bij de hoofdingang/receptie. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit van te voren doorgeven bij de receptie.

Wij kunnen de maaltijd tevens bij u thuis bezorgen. Als u uw naam en adresgegevens én telefoonnummer aan ons doorgeeft bezorgen wij de maaltijd zonder extra kosten bij u thuis.
Eén en ander is afhankelijk van de locatie; informeert u naar de mogelijkheden..

Annuleringen

De volgende activiteiten op onze locaties zijn geannuleerd:

 • Speeddates 19 maart a.s.
 • Activiteiten in het kader van NL doet
 • Familiebijeenkomsten in het kader van Sharecare
 • Alle activiteiten voor externe bezoekers
 • Ledenvergadering cliëntenraad Rikkingahof

Wilt u helpen tijdens de coronacrisis?

Dat waarderen wij ontzettend! U kunt zich hier aanmelden.

Acties & Initiatieven

Bekijk hier de acties & initiatieven op de verschillende locaties in 2020.

Menu
Intranet login