1. Coronavirus

Coronavirus

Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte van de wijze waarop wij omgaan met het coronavirus en de maatregelen die genomen worden.
Note: alleen voor pers/media,  voor vragen bel alstublieft naar 06 – 33 92 35 21.

Wilt u helpen tijdens de coronacrisis?
Op dit moment krijgen we al veel hulp aangeboden. Daar zijn we ontzettend blij mee! Ook uw hulp is welkom. Omdat we graag in kaart willen brengen welke hulp we op welke locatie kunnen inzetten, vragen we u het aanmeldformulier in te vullen. U kunt zich hier aanmelden.

Acties & initiatieven
Tijdens deze coronacrisis worden er uit diverse, vaak onverwachte hoeken prachtige en bijzondere acties en initiatieven geïnitieerd. Bekijk hier wat er zoal georganiseerd is voor de diverse locaties.

Vanaf 1 oktober mondmaskers medewerkers en bezoek

Vanaf donderdag 1 oktober wordt op alle locaties van Zorggroep Liante door (zorg)medewerkers gewerkt met mondmaskers. Ook het bezoek zal worden gevraagd vanaf binnenkomst en tijdens het bezoek  op het appartement een (eigen, niet-medisch) mondmasker te dragen. Bewoners en hun contactpersonen zijn inmiddels geïnformeerd en op de hoogte gebracht.

Anneke Groenenberg, directeur-bestuurder van Zorggroep Liante zegt, “We nemen deze maatregel omdat we ook in Friesland zien dat het Coronavirus snel om zich heen grijpt en er op onze locatie Rikkingahof een aantal medewerkers besmet zijn en in thuisquarantaine zitten. Er is op deze locatie ook een bewoner positief getest die inmiddels is uitgeplaatst. Om bewoners, cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te beschermen, kiezen ook wij ervoor om preventief en uit voorzorg mondmaskers op al onze locaties te gaan dragen.”

Gezamenlijk belang
“Daarnaast attenderen we iedere bezoeker voortdurend op de basisregels omtrent 1,5 meter afstand, handhygiëne, ventilatie tijdens het bezoek op het appartement en het vermijden van drukte binnen de locatie. We willen echt tot het uiterste voorkomen dat we terug moeten naar situaties zoals we die eerder dit jaar zagen. We verwachten dan ook begrip bij alle bewoners en familieleden, zodat we samen het uiterste doen om de opkomende 2e golf te breken.”

Preventief dragen mondmaskers Rikkingahof

Vanochtend is helaas één medewerker op locatie Rikkingahof (Oosterwolde) van Zorggroep Liante positief getest op het Coronavirus. Deze medewerker is inmiddels enige dagen in thuisquarantaine. Dat is – in de eerste plaats – heel vervelend voor de desbetreffende collega en betekent dat in overleg met GGD Fryslân een aantal preventieve maatregelen worden ingesteld.

Medewerkers en bezoekers van Rikkingahof zullen vanaf vandaag preventief mondmaskers gaan dragen. De afdeling waar deze collega heeft gewerkt wordt tijdelijk, tot minimaal vrijdag 2 oktober ‘afgesloten’, maar de bewoners kunnen onderling op hun groep elkaar blijven ontmoeten en mogen maximaal 1 vaste bezoeker ontvangen. Bewoners en familieleden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Op alle andere afdelingen binnen Rikkingahof kan het bezoek gewoon bij haar familieleden en/of naasten op bezoek komen, maar moeten ze wel een (niet medisch) mondmasker dragen tijdens het bezoek.

Alleen samen houden we corona onder controle

We horen als Zorggroep Liante net als u via het nieuws over nieuwe brandhaarden van coronabesmettingen. Over verpleeghuizen die deels sluiten. Over zorgen die Nederland zich maakt over de start van het schooljaar en terugkerende vakantiegangers, nu het einde van de vakantie in zicht is.
Het coronavirus is er nog steeds en steekt op diverse plekken de kop op. Zoals minister Hugo de Jonge het eerder zei “Wij zijn misschien wel klaar met het virus, maar het virus nog niet met ons.”

Moeten we ons zorgen maken?
We moeten vooral waakzaam blijven. We hoeven ons op dit moment geen extra zorgen te maken. Het beste kunnen we ons houden aan de eerder gemaakte én succesvol gebleken maatregelen. Want zo hebben we het voor de zomervakantie ook gedaan.

We vragen iedereen die bij ons op bezoek komt ook de komende maanden weer goed op elkaar te letten. Als we dat doen kan iedereen veilig op bezoek blijven komen. Kunnen vakantieverhalen met elkaar worden gedeeld. En kan er gezellig een kopje koffie met elkaar worden gedronken of een mooie wandeling worden gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat wij samen nog steeds corona de baas kunnen.

De 5 basisregels voor een veilig bezoek!
Om een bezoek zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen zetten we de 5 afspraken die we eerder maakten nog even op een rij.

En mocht u naar aanleiding van uw vakantie of gezellige zomeravonden klachten hebben of twijfelen over uw gezondheid? Blijf dan minimaal 2 weken thuis en laat u testen!

 • Iedere bezoeker schrijft zich in via het Gastenboek. Waarom? Dit vragen we u ten behoeve van bron- en contactonderzoek in geval van een COVID-19 uitbraak. Zo kunnen we u en uw naasten informeren mocht er een coronabesmetting ontstaan;

 • Houd overal 1,5 meter afstand. Ook ten aanzien van uw familielid/naaste(n), medebewoners en personeel. Dit geldt ook buiten in de tuin als die op uw locatie aanwezig is;

 • Handhygiëne is een van de allerbelangrijkste punten om COVID-19 te weren. Was of desinfecteer uw handen daarom zo vaak mogelijk!

 • Volg looproutes en aangegeven instructies binnen de locatie als deze er zijn nauwkeurig op;

 • Komt de 1,5 meter afstand door te veel bezoek in het gedrang? Op dat moment kunnen we besluiten voor een korte tijd de toegang te sluiten, totdat de situatie weer verantwoord is.

We doen het samen én met gezond verstand
We vertrouwen erop dat u, uw familie en/of naasten zich aan de regels op de locatie houden. Samen zijn we verantwoordelijk voor ieders gezondheid en alleen samen krijgen we corona onder controle.

Ventilatiesystemen locaties Zorggroep Liante in orde

Afgelopen dagen is er veel nieuws over ventilatiesystemen in o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen in verband met het corona-virus. Op alle zeven locaties en het hoofdkantoor van Zorggroep Liante worden ventilatiesystemen gebruikt die voldoen aan de richtlijnen. Dat wil zeggen dat op alle locaties verse lucht van buiten wordt aangezogen en via een ander kanaal wordt afgezogen, zodat er altijd verse lucht in onze gebouwen aanwezig is. Alle ventilatiesystemen worden naast het reguliere onderhoud de komende tijd extra schoongehouden (roosters en filters extra reinigen).

Extra tips en aanbevelingen!
– Alle ruimtes (incl. appartementen) ’s ochtends dagelijks luchten;
– Na bezoek appartementen kort luchten;
– Binnendeuren (gangen en portalen) waar dit kan/mag openhouden;
– Check of de ventilatieroosters (suskasten/raamroosters) open staan en blijven.

We volgen als organisatie nauwlettend de berichtgeving van de overheid en het RIVM over ventilatiesystemen en zullen bij veranderende inzichten hiernaar handelen.

Naar fase 3 vanaf zaterdag 27 juni 2020

Vanaf zaterdag 27 juni a.s. worden de beperkingen die tot dan toe voor de bezoekregeling golden losgelaten. Vanaf dit weekend kunt u uw familielid en/of naaste(n) weer bezoeken. Kunt u weer gezellig een kopje koffie drinken in het restaurant (per locatie kan dit verschillen) of buiten een lekkere wandeling maken.

U hoeft geen afspraak meer te maken en er mogen meerdere personen tegelijkertijd op bezoek komen. We gaan langzaamaan weer naar een normale situatie, al gelden er nog een paar belangrijke aandachtspunten.

Deze 5 afspraken zijn belangrijk!

Om uw bezoek zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen voor uzelf, uw familie, medebewoners en onze medewerkers hebben we 5 afspraken opgesteld die we met elkaar willen naleven.

 • Iedere bezoeker schrijft zich in via het Gastenboek. Waarom? Dit vragen we u ten behoeve van brononderzoek in geval van een COVID-19 uitbraak. Zo kunnen we u, uw naasten informeren mocht er een coronabesmetting ontstaan. Bekijk hier wat een brononderzoek inhoudt.

 • Houdt overal 1,5 meter afstand. Ook ten aanzien van uw familielid/naaste(n), medebewoners en personeel. Dit geldt ook buiten in de tuin als die op de locatie aanwezig is. Bekijk hier de video over afstand houden.

 • Handhygiëne is een van de allerbelangrijkste punten om COVID-19 te weren. Was of desinfecteer uw handen daarom zo vaak mogelijk! Bekijk hier de instructie handen wassen.

 • Volg de looproutes en aangegeven instructies binnen de locatie nauwkeurig op.

 • Komt de 1,5 meter afstand door te veel bezoek in het gedrang? Op dat moment kunnen we besluiten voor een korte tijd de toegang te sluiten, totdat de situatie weer verantwoord is.

We doen het samen én met gezond verstand
We vertrouwen erop dat u, uw familie en/of naasten zich aan de regels op de locatie houden. Samen zijn we verantwoordelijk voor ieders gezondheid en alleen samen krijgen we corona onder controle. Bekijk hier nogmaals de maatregelen vanuit de Rijksoverheid.
 

Kan de verruiming bezoekregeling sneller?

Een vraag die we op dit moment regelmatig gesteld krijgen. Het houdt veel mensen bezig en ook ons als organisatie. De verruiming van 15 juni, waarbij maximaal 2 bezoekers per bewoner tegelijk langs mogen komen is voor velen nog steeds teleurstellend. Niet alleen bij Zorggroep Liante horen we dit, maar in heel het land merken zorginstellingen dit.

Overleg met o.a. Cliëntenraden, Verpleegkundige Adviesraad
Zorggroep Liante gaat bekijken of de locaties al voor woensdag 1 juli de beperkingen in de bezoekregeling die nu door de overheid zijn opgelegd kunnen worden losgelaten. Hiervoor zal wel overleg en goedkeuring moeten worden gegeven voor de Cliëntenraden, Verpleegkundige Adviesraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. Overleg met deze medezeggenschaps-organen vindt woensdag 24 juni aan het eind van de dag plaats.

Ook wordt momenteel het juridische kader gecheckt in verband met aansprakelijkheid van partijen indien we het overheidsbeleid eerder loslaten en er een nieuwe uitbraak zou optreden.

We houden u over het verloop van deze ontwikkelingen via de site op de hoogte.

Respecteer verschillende wensen
De nieuwe fase van de versoepeling die vanaf afgelopen maandag 15 juni geldt  – en waar ook wij blij mee zijn – geeft gelukkig al meer ruimte voor naasten, familieleden en bewoners. Maar we willen uw aandacht blijven vragen voor medebewoners en hun naasten en familieleden die nog steeds terughoudend of zelfs angstig zijn voor  de grotere toestroom van mensen. Laten we samen op elkaar blijven letten en elkaars keuzes respecteren. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Maandag 15 juni 2020 meer bezoek mogelijk

De volgende stap in de versoepeling van de bezoekregeling staat voor de deur. Vanaf maandag 15 juni a.s. is het mogelijk om meer bezoek toe te laten. We zijn als Zorggroep Liante blij dat de afgelopen twee weken, waarbij er 1 bezoeker per bewoner op bezoek kon komen, goed is verlopen. We kijken dan ook – net als veel bewoners – uit naar de volgende fase. Uiteraard blijven alle regels en maatregelen die vanuit het RIVM en de overheid zijn voorgeschreven nog steeds gelden.
Concreet betekent de verdere verruiming bij Zorggroep Liante het volgende:

 1. Er kunnen maximaal 5 vaste bezoekers worden aangewezen;
 2. Per bezoek mogen 2 van deze vaste bezoekers tegelijkertijd de locatie bezoeken;
  1. De samenstelling van de 2 bezoekers mag wisselen. Zo kunt u bijvoorbeeld de ene keer met uw partner en de andere keer met een (klein)kind of goede vriend van onze bewoner op bezoek.
 3. Bezoeker(s) mogen, met strikte inachtneming van de RIVM regels, met hun familielid/naaste naar buiten om een wandeling te maken;
 4. Binnen de locaties worden de activiteiten tussen de bewoners zoals koffiedrinken en gezamenlijk eten weer breder opgezet. Hier blijkt grote behoefte bij de bewoners zelf voor te zijn.

Respecteren van verschillen
Binnen onze locaties hebben we afgelopen 2 weken gemerkt dat er onder zowel bewoners alsook familieleden/naasten heel verschillend met de bezoekregeling om wordt gegaan. Waar de ene persoon niet snel of vaak genoeg op bezoek wil komen, is de ander terughoudender en wacht liever even af. Deze laatste groep maakt nog steeds veelvuldig gebruik van de alternatieve ontmoetingsmogelijkheden om elkaar te zien of spreken. Deze alternatieven houden we dan ook voorlopig in stand.

De nieuwe fase van de versoepeling – waar ook wij zoals gezegd blij mee zijn – geeft gelukkig meer ruimte voor de ene groep, maar vraagt tegelijkertijd ook begrip voor de andere groep. Gezamenlijk zullen we ervoor moeten zorgen dat deze nieuwe fase voor iedereen veilig, prettig en vertrouwd blijft voelen. Zo maken we er samen een succes van en krijgen we corona onder controle.

Inschrijven verruiming bezoekregeling locaties van start

Locaties van Zorggroep Liante gaan vanaf maandag 1 juni a.s. weer voorzichtig open. Eén vaste bezoeker per bewoner kan zich vanaf nu via de locatie waar zijn/haar familielid of naaste woont inschrijven voor een bezoek. Zorggroep Liante is blij dat er na een week van voorbereidingen, afstemming met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) weer bezoek naar binnen mag.


Per locatie maatwerk
Per locatie zijn maatwerkoplossingen voor bezoek ingericht. Alle contactpersonen van bewoners zijn per brief geïnformeerd door de locatie waar hun familielid of naaste woont. De bewoners zelf zijn door hun contactverzorgende geïnformeerd.

Er kunnen per locatie verschillen zijn in de lengte van bezoektijden en het aantal bezoekers dat maximaal binnen een bepaald vooraf vastgesteld tijdsblok aanwezig kan zijn. Zorggroep Liante heeft bewust niet gekozen om op iedere locatie exact dezelfde oplossing voor te schrijven. In gezamenlijk overleg, met onder andere de cliëntenraad, is afgestemd wat de beste oplossing en aanpak per locatie is. Dit betekent ook dat niet alles in beton is gegoten en tijdens de komende dagen en weken goed wordt bekeken hoe het gaat. Op dit moment wordt nog bekeken of het aanbieden van een bezoekmoment op een avond vanwege het werk van een vaste contactpersoon noodzakelijk is.

 

Strikte voorschriften blijven
Tijdens het bezoek gelden nog steeds hele strikte maatregelen en afspraken. Tijdens het bezoek houdt iedereen zich aan de geldende 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften. Hierdoor behoort elkaar omhelzen helaas nog niet tot de mogelijkheden. Bezoek is verder alleen mogelijk als er geen klachten zijn, zoals koorts, hoesten en/of benauwdheid.

Beheersbaarheid van de gecreëerde ruimte is heel belangrijk deze eerste weken. Veel mensen willen verruiming, maar er zijn ook familieleden en bewoners die meer voorzichtigheid aanhouden of zelfs angstig zijn. De verantwoordelijkheid van Zorggroep Liante ligt bij alle groepen. Bewoners, familieleden en naasten kunnen ondertussen gebruik blijven maken van andere contact-mogelijkheden, zoals die zijn gecreëerd op de locaties en via beeldbellen.

Verruiming bezoekregeling locaties Zorggroep Liante

Locaties van Zorggroep Liante zullen vanaf maandag 1 juni a.s. gebruik maken van de invoering verruiming bezoekregeling. Dit is in overleg met de Centrale Cliëntenraad, OR, Verpleegkundige en Verzorgen Adviesraad (VVAR) vastgesteld. Vanaf dat moment – en niet eerder – is het voor maximaal 1 vaste bezoeker per bewoner(s) en onder strikte voorwaarden toegestaan gebruik te maken van deze bezoekregeling.

Waarom ‘pas’ op 1 juni a.s.?
Om de veiligheid voor alle bewoners, bezoekers en medewerkers te organiseren moet er veel worden geregeld. Logistiek gezien vraagt dit om maatwerk op zeven verschillende locaties. Ook moeten we aan veel eisen en voorwaarden voldoen die het kabinet heeft gekoppeld aan de ‘invoering verruiming bezoekregeling’. Vanaf 25 mei tot 15 juni is er aan de verpleeg- en verzorgingshuizen ruimte gegeven om, indien er geen besmettingen zijn, of ten minste al 14 dagen geen besmetting meer is, de invoering van de verruiming toe te passen.

Het kabinet heeft bij monde van Minister Hugo de Jonge bepaald dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt ingeregeld. Zorggroep Liante kiest ervoor om twee weken voor die datum gebruik te maken van de verruiming.

Alle bewoners en contactpersonen worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Binnenkort zullen we meer gedetailleerde informatie op onze website publiceren.

Versoepeling bezoekregeling verzorgingshuizen?

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond 6 mei van Minister Hugo de Jonge krijgen we vragen over de ‘versoepeling’ van de bezoekregeling. We zetten hieronder kort uiteen hoe het zit:

 • Maandag 11 mei wordt er op 25 geselecteerde pilotlocaties (verspreid over Nederland) bekeken hoe versoepeling van de bezoekregeling er uit kan zien;
 • Dit gebeurt met behulp van richtlijnen die op vrijdag 8 mei beschikbaar worden gesteld;
 • Als de pilot die 11 mei start succesvol is kan er vanaf maandag 25 mei worden besloten in meer verpleeg- en verzorgingshuizen over te gaan tot versoepeling van de bezoekregeling;
 • Tot 25 mei verandert er dus concreet niets ten aanzien van de bezoekregeling binnen Zorggroep Liante en de locaties. We zullen de pilot de komende twee weken aandachtig volgen.

COVID-19 informatie De Warrenhove

Blijf hier op de hoogte van alle COVID-19 informatie in De Warrenhove.

Beleid samenwerking Corona-unit Heerenveen

In het belang van de gezondheid en met het oog op de beste verzorging van een bewoner bij wie COVID-19 is vastgesteld zal deze worden ‘uitgeplaatst’ naar Heerenveen. Daarnaast zorgt dit beleid ervoor dat de kans op verdere verspreiding van het corona-virus op onze locatie zo veel mogelijk tot een minimum wordt beperkt.

Sinds 24 maart is in Heerenveen een COVID-19-unit, Anna Schotanus van Meriant (Zorggroep Alliade) operationeel. De COVID-19-unit heeft een provinciale functie en is specifiek voor ouderen ingericht. Er werken ook twee medewerkers van Zorggroep Liante in deze unit.

————–

UPDATE DONDERDAG 12 MEI:
De laatste bewoners zijn thuisgekomen vanuit het COVID huis in Drachten. Sinds 7 mei zijn er geen positief geteste bewoners meer. Vanaf 2 mei zijn er geen positief geteste medewerkers meer.

————–

UPDATE WOENSDAG 6 MEI:

Sinds 22 april zijn er onder bewoners van De Warrenhove geen nieuwe besmettingen vastgesteld. Eind van deze week verwachten we dat alle vier bewoners die nu nog in de Corona-unit in Heerenveen zijn naar De Warrenhove zijn teruggekeerd. Daarmee sluiten we dan een hele vervelende en nare periode van een aantal weken af. Momenteel zijn er nog elf medewerkers uit De Warrenhove in thuisquarantaine en zijn er twee aan het re-integreren.

————–

UPDATE VRIJDAG 1 MEI:

Het aantal besmettingen loopt iets terug. Inmiddels zijn drie bewoners naar De Warrenhove teruggekeerd en genezen verklaard. Het aantal besmette bewoners komt daarmee nu op tien. Er zijn momenteel nog negen bewoners in de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen. Dertien medewerkers met een besmetting uit De Warrenhove zijn thuis in quarantaine.

————–

UPDATE DINSDAG 28 APRIL: Het aantal besmettingen in De Warrenhove lijkt op dit moment te stabiliseren bij zowel bewoners alsook medewerkers.

Van de veertien besmette bewoners zijn er inmiddels drie naar De Warrenhove teruggekeerd en genezen verklaard en een is helaas overleden. In totaal zijn drie bewoners
aan de gevolgen van het coronavirus overleden.
Het aantal besmette bewoners komt daarmee nu op tien bewoners bij De Warrenhove.

Negen bewoners zijn in overleg met de huisarts overgeplaatst naar de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen.

Onder de medewerkers zijn dertien besmettingen en deze zijn allen thuis in quarantaine.

————–

UPDATE WOENSDAG 22 APRIL: Er zijn nieuwe besmettingen geconstateerd bij zowel bewoners alsook medewerkers. Momenteel zijn dertien medewerkers en veertien bewoners van De Warrenhove besmet. Er zijn twee bewoners aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Dertien bewoners zijn in overleg met de huisarts overgeplaatst naar de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen (zie hieronder). Voor de bewoner die op dit moment nog in De Warrenhove verblijft wordt bekeken of deze binnenkort worden uitgeplaatst.

————–

UPDATE MAANDAG 20 APRIL: Er zijn nieuwe besmettingen geconstateerd bij zowel bewoners alsook medewerkers. Momenteel zijn elf medewerkers en twaalf bewoners van De Warrenhove besmet.

Tien bewoners zijn in overleg met de huisarts overgeplaatst naar de COVID-19-unit, Anna Schotanus in Heerenveen (zie hieronder). En er is één bewoner overgeplaatst naar de COVID-19 afdeling in de Marrewijk in Drachten.

————–

UPDATE VRIJDAG 10 APRIL: Er zijn vandaag nieuwe besmettingen geconstateerd. Momenteel zijn vier medewerkers en vier bewoners van De Warrenhove in Drachten besmet met het coronavirus. De vier medewerkers zijn thuis in isolatie en de bewoners worden in isolatie verpleegd.

————–

NIEUWSBERICHT WOENSDAG 8 APRIL: Op De Warrenhove in Drachten zijn een bewoner en drie medewerkers positief getest op het coronavirus. De bewoner is geïsoleerd en wordt volgens het COVID-19 protocol verpleegd.

Alle belangrijke contactpersonen van de bewoner zijn geïnformeerd en worden persoonlijk bijgepraat over de situatie van hun naaste.

De medewerkers die positief getest zijn zitten op dit moment thuis in isolatie. De situatie wordt zorgvuldig gemonitord in samenspraak met de huisarts(en).

Kinderopvang bij Sickenga-Oord 11 mei weer open

Kinderopvang ‘De Kinderkei’, gehuisvest op de begane grond bij Sickenga-Oord, opent maandag 11 mei weer haar deuren. Er worden maximaal 10 kinderen tot de kinderopvang toegelaten. Via een speciale toegangsdeur en lopend langs een afgezette route mag één ouder een kind naar de opvang brengen. De toegang is alleen voor ouder en kind en kan niet gebruikt worden door anderen. Ook kunnen ouder en kind geen gebruik maken van andere ruimtes en/of gangen. Op deze manier is er beperkt verkeer van mensen en wordt de gezondheid en veiligheid geregeld, naast de nog steeds geldende hygiënemaatregelen. Samen kunnen we zo zorgen voor een klein stapje vooruit.

Lees voor meer informatie hier de brief voor bewoners van Sickenga-Oord >

Mondkapjes voor personeel De Warrenhove

Mondkapjes voor personeel De Warrenhove
Sinds op 8 april in De Warrenhove bewoners en medewerkers zijn besmet met COVID-19 zijn we continu bezig om verdere verspreiding te stoppen. De Warrenhove is een grote locatie en een specifiek gebouw. Dit maakt het (mogelijk) moeilijker om het coronavirus te stoppen. Daarom hebben we besloten dat vanaf vrijdag, 24 april al onze (zorg)medewerkers in De Warrenhove die in contact met bewoners komen mondkapjes moeten dragen. Hiermee wijken we bewust af van de richtlijnen van het RIVM om het corona-virus op De Warrenhove te stoppen.

Bewuste keuze in onze strijd tegen COVID-19
Aan alle bewoners is vorige week al gevraagd om in hun appartement te blijven. Bewoners met een corona-besmetting zijn op één na allemaal naar een speciale Corona-unit overgebracht. Besmette collega’s zijn conform de richtlijnen van het RIVM thuis om uit te zieken. We spannen ons maximaal in om de situatie in De Warrenhove te stabiliseren. Deze extra maatregel sluit daarop aan.

Aanbiedingen huisgemaakte lekkernijen kunnen we niet aannemen

Fantastische initiatieven…, die helaas niet aangenomen kunnen worden. Bij de locaties van Zorggroep Liante krijgen we bijna iedere dag ontzettend veel lieve en mooie attenties. Dat is echt hartverwarmend en zorgt bij onze bewoners en medewerkers voor blije gezichten. Maar, hoe vervelend ook, etenswaren (cupcakes, taarten, hapjes, etc.) kunnen en mogen we niet aannemen. Daarmee brengen we de voedselveiligheid in gevaar. En we willen niet het risico op een voedselinfectie lopen. Heb je een idee voor een traktatie (lekkernij), neem dan telefonisch contact op met een keuken van één van onze locaties. Wij kunnen dan overleggen wat mogelijk is.

Blijf onze bewoners en collega’s steunen met creatieve en leuke initiatieven, maar geniet vooral zelf van lekker eten.

Schoonmaak tijdens de Paasdagen

Het is goed om te weten dat 2e Paasdag als normale schoonmaakdag wordt beschouwd.

Uit het coronaoverleg van 6 april

 1. Procedure Coronabesmetting bij ZorgThuis cliënten: De huisarts meldt bij de GGD dat er sprake is van een Coronabesmetting. Opname in de coronaroute van De Friese Wouden is dan mogelijk. Opname in de coronaunit in Heerenveen is ook een optie.
 2. Huisarts en medische zorg: huisartsen maken eigen beslissingen en afwegingen bij zieke cliënten en wij kunnen als organisatie geen testen afdwingen als bewoners klachten hebben.
 3. Gezamenlijk koffiedrinken bewoners: is niet toegestaan. In het verleden is om moverende redenen (maatwerk) een uitzondering gemaakt voor 1 bewoner om buiten het appartement koffie te drinken.
 4. Testen medewerkers: vandaag wordt meer info over testen van zorgmedewerkers verwacht.

Burgerinitiatieven inzake Coronahulp:

Zorggroep Liante juicht dergelijke initiatieven toe. Geboden hulp is wel gebonden aan de afspraken die voor iedere locatie gelden en gepubliceerd zijn op deze website. Klik hier voor deze afspraken.

Uit het coronaoverleg van 1 april

 1. Testen: er zijn nog geen instructies van ActiZ voor het beleid testen zorgmedewerkers bij klachten ontvangen.
 2. Bezoek: wij houden ons aan de RIVM en ActiZ regels.
 3. Beeldbellen: op dit moment zijn we bezig om Skype te installeren om beeldbellen mogelijk te maken voor onze bewoners.

Verkouden medewerkers en persoonlijke beschermingsmiddelen

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en brancheorganisatieActiZ. Het is goed om te weten dat volgens deze richtlijnen verkouden medewerkers gewoon mogen werken als ze een chirurgisch mondkapje op en disposable handschoenen aan hebben of als ze negatief getest zijn op Corona. Wij verzoeken onze medewerkers hierover goed te communiceren als dit het geval is.

Uit het coronaoverleg van 27 maart

 • Momenteel is er geen inzet van vrijwilligers, behalve de gewaardeerde inzet van onze vrijwillige chauffeurs voor de maaltijdbezorging!
 • In geval van besmetting wordt de bewoner geïsoleerd, gaat naar corona unit Heerenveen en appartement wordt schoongemaakt. Mogelijk volgt er een quarantaine. Het NORO protocol wordt gevolgd, daarin is ook een contactlijst opgenomen.
 • Wij moeten maximale veiligheid creëren voor onze medewerkers. Cliënten ZorgThuis worden per brief opnieuw geattendeerd op de hygiene- en gedragsregels.
 • Medewerkers die zich niet houden aan de gedrags- en hygiëneregels worden persoonlijk aangesproken; gemaakte afspraken worden gehandhaafd.

Uit het coronaoverleg van 26 maart

 1. Zolang situatie niet wijzigt wordt het reinigen van handcontactpunten niet gewijzigd.
 2. Procedure gebruik en reinigen telefoons en tablets: na ieder gebruik reinigen met reinigingsdoekjes en handenwassen. Zorgen voor voldoende voorraad, en opnemen in Covid-19 protocol
 3. Richtlijn reanimatie bij corona: geen mond op mondbeademing, alleen hartreanimatie.
 4. Brief voor omwonenden Rikkingahof over hoestpoli wordt vandaag bezorgd.
 5. Vrijwilligers tot 70 jr. kunnen zich voor eventuele klussen aanmelden bij HRM, voor de andere groep vrijwilligers kijken we of ze buiten de locatie ingezet kunnen worden om op veilige afstand invulling aan hun vrijwilligerswerk te geven.

Nieuws en afspraken uit het coronaoverleg van 25 maart:

 1. In protocol voor maaltijdchauffeurs is opgenomen dat zij voordat ze gaan rijden contactpunten desinfecteren.
 2. De hoestpoli in de oudbouw van Rikkingahof is gestart. Huurders van Actium in de directe nabijheid worden schriftelijk geïnformeerd.
 3. Er wordt gewerkt aan een eigen protocol corona in Thuiszorg.
 4. Vanaf donderdag 26 maart zijn mensen op locatie beschikbaar voor de installatie van apps voor beeldbellen door bewoners op iPads van zorgmedewerkers.
 5. Oproep voor donatie tablets is geplaatst, aanmelden kan op info@liante.nl

De coronacommissie maakte de volgende afspraken

 • Afspraak voor bezoek terminale bewoner: richtlijn RIVM volgen. Dus niet te veel tegelijk, zo veel mogelijk afstand, mondkapjes niet nodig.
 • Brief aan huurders van ruimten binnen onze locaties is verzonden.
 • Eenduidige instructies ook voor schoonmaakmedewerkers Fa. Dokter, conform de richtlijnen.
 • Koffiedrinken bewoner in grand café t.b.v. noodzakelijk sociaal contact is toegestaan met in achtneming van de regel 1.5 meter afstand en niet verkouden.
 • Bij extra inzetten vrijwilligers richtlijnen RIVM volgen. Vrijwilligers niet ouder dan 70, niet kwetsbaar en gezond.
 • Voorbereiding eventuele totale lockdown zijn getroffen. .
 • Krommestede en Suderhiem betreffen zelfstandige woningen: de verhuurder volgt de richtlijnen van Aedez. Alleen bij onze eigen cliënten aldaar wordt volgens onze richtlijnen gehandeld.
 • Proces rondom de was en boodschappen is per locatie ingeregeld en is aan de lijst met veelgestelde vragen toegevoegd.
 • Zondags geen schoonmaak m.u.v. algemene ruimten. Niet nodig dit nu aan te passen, is ook geen richtlijn van RIVM. Maatwerk bij een evt. uitbraak.
 • Richtlijn voor chauffeurs De Nijverheid die was halen/brengen: geen mensen binnen onze muren die niet tot basiszorg horen. Lijn dan zo kort mogelijk houden en niet door gebouw lopen. Chauffeurs worden geïnstrueerd.
 • Medewerkers werken op slechts 1 locatie. Uitzondering (onder strikte voorwaarden) zijn de geestelijk verzorgers en de technische dienst. Bij plaatsen alarmering buiten de locatie wordt vooraf geïnformeerd of de cliënten gezond zijn.
 • Er zijn extra iPads besteld t.b.v. beeldbellen bewoners en familie. Oproep: wie wil een tablet met de mogelijkheid van een simkaart doneren voor onze bewoners?
 • Sharecare wordt versneld geimplementeerd op locaties waar dit nog niet actief is. Technische voorbereidingen worden getroffen.
 • Daar waar de bewoner zelf niet voor de post kan zorgen, verzoeken we familie om bij PostNL via de doorzendservice het doorzenden van de post te regelen.
 • Tekeningen etc.: ontvangen wij nog steeds graag voor onze bewoners..
 • Wijzigingen website doorgevoerd voor betere vindbaarheid Coronanieuws.
 • De Lauwers heeft een aanbouw met partners van bewoners. Zij maken gebruik van een centrale entree en dezelfde lift. Afspraak: niet meer dan 2 personen in lift. Afsluiten centrale entree is niet nodig.

Veel gestelde vragen n.a.v. de bezoekregeling verpleeghuizen

Sinds vrijdag 20 maart geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (betreft alle locaties van Zorggoep Liante) . Om die regeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zet ActiZ de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rijtje. De punten die voor de locaties van Zorggroep Liante van toepassing zijn nemen wij één op één over en vullen het zo nodig aan met praktische informatie.

1. Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?

 • Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen.
 • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
 • Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland.
 • De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken wordt steeds groter. Op sommige plekken – zoals in Noord-Brabant en Limburg – is dit al gebeurd. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen.
 • Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig zorgverleners om de bewoners te verzorgen.
 • Ook op alle plekken in Nederland zijn verpleeghuizen per 19 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

2. Wie heeft het besluit genomen?

 • Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet.
 • Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts (Verenso) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ). Er is ook overleg geweest over de gevolgen met de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland).
 • Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers.
 • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.
 • Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek leidt echter toe dat de kans dat mensen in het verpleeghuis besmet raken zo klein mogelijk is.

3. Hoe lang gelden de genomen maatregelen en wie besluit daar over?

 • De genomen maatregelen gelden tot en met 6 april.
 • Het is reëel om aan te nemen dat de maatregelen langer nodig zijn dan 6 april.
 • Het kabinet zal daarover besluiten op basis van informatie die zij van het RIVM en experts in de verpleeghuiszorg ontvangen.

4. Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.
 • In Friesland (Heerenveen) is een aantal extra locaties geopend waar ook mensen met een besmetting kunnen worden opgenomen.

5. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor kleinschalig wonen?

 • Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact.
 • We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk.
 • Voor kleinschalige zorgorganisaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Er is geen bezoek meer mogelijk of alleen in bijzondere gevallen. Dit om de kwetsbare ouderen en medewerkers te beschermen.

6. Wat zijn de consequenties van dit besluit voor de dagbesteding?

 • Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – zijn al veel dagbestedingen gesloten.
 • Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is, omdat voor veel mensen hun dagactiviteit nu wegvalt.
 • Zorgorganisaties zetten daarom in op zoveel mogelijke activiteiten zonder direct contact. Dit kan bijv. via contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten.

7. Welke maatschappelijke initiatieven en voorbeelden zijn er om het contact tussen bewoners en hun naasten op een creatieve manier te organiseren?

 • Er zijn gelukkig heel veel mooie initiatieven. Op lokaal niveau zijn er heel veel mensen die hulp aanbieden. We zien een grote bereidheid van buren om bijv. boodschappen te doen voor een buurman of buurvrouw of die willen oppassen op de kinderen van mensen die in de zorg werken.
 • Zo zijn er veel muzikanten die optreden voor bewoners. Maar er zijn ook veel kerken en moskeeën die ouderen bellen om een praatje te maken. En kerkdiensten worden ook online aangeboden of via de kerktelefoon.
 • We zien ook andere initiatieven van mensen die ouderen bellen. De ANBO telefoonlijn is hier een heel mooi voorbeeld van.
 • Daarnaast is het mooi dat veel ex-zorgmedewerkers zich melden. U kunt zich melden op telefoonnummer 0516-568775 of per mail HR@liante.nl

8. Hoe word ik geïnformeerd over wat de genomen maatregelen voor mij betekenen?

 • Afgesproken is dat familie duidelijk geïnformeerd wordt over de zaken die vanwege de corona maatregelen anders gaan. Bewoners en contactpersonen zijn hierover per brief geïnformeerd.
 • Informatie over de maatregelen kunt u vinden op onze website www.liante.nl.

9. Mogen vrijwilligers die bv. koffie schenken, eten delen, was vouwen etc. nog naar binnen?

 • Het advies is om het aantal mensen in het verpleeghuis zo veel mogelijke te beperken om de kans op een besmetting zo klein mogelijk te maken. De deuren van verpleeghuizen zijn gesloten voor de vrijwilligers.

10. Mag familie een bewoner meenemen naar huis?

 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen dan kan de zorgorganisatie niet langer instaan voor de continuïteit van zorg. Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht naar het verpleeghuis. De familie is dan verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
 • Na de crisis wordt opnieuw gezocht naar een passende plek voor betrokkene in het verpleeghuis.

11. Mogen cliënten het verpleeghuis nog uit voor een wandeling?

 • Nee dit kan niet. In en uit-gaan van het verpleeghuis moet tot minimum beperkt worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.
 • Soms is naar buiten gaan wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten binnentuin of ruimte alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM richtlijnen). Per locatie is aangegeven waar bewoners naar buiten kunnen.
 • Alleen in uitzonderlijke situaties en ter beoordeling door de Liante Corona Commissie kan de cliënt naar buiten. Als de cliënt in uitzonderlijke situaties toch naar buiten gaat vermijd contact buiten de deur – tenminste 1,5m afstand.

12. Moet de deur van het verpleeghuis op slot?

 • Dit kan. Zorgorganisaties moeten ervoor zorgen dat er geen mensen binnenkomen die niet bijdragen aan de basiszorg, maar ook dat er geen cliënten naar buiten gaan. Als het hierbij behulpzaam is om deuren te sluiten dan kan dit.
 • Let hierbij wel op dat vluchtroutes (bijvoorbeeld bij brand) bruikbaar en goed toegankelijk blijven.

13. Is het verstandig om partners evt. in te huizen in het verpleeghuis?

 • Als hier de mogelijkheid toe is kan dit overwogen worden. Dit betekent wel dat de partner gedurende de hele periode dat de maatregelen gelden in de zorginstelling moet verblijven.
 • Het is aan de zorgorganisaties – in overleg met naasten en familie – om te bezien of en hoe dit mogelijk is.

14. Geldt voor locaties waarop eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook een bezoek verbod?

 • Ja. Het bezoekverbod geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.

15. Wat doen we met de was?

 • Naasten die de was doen voor bewoners van het verpleeghuis kunnen dit in principe blijven doen.
 • De was kan dan bijv. in een waszak gebracht en gehaald worden en afgeleverd bij de ingang. Het is aan de zorgorganisatie om af te spreken hoe dat precies werkt. Per locatie is een instructie hoe de was gewisseld kan worden.
 • Sickenga-Oord: Het brengen van de boodschappen en de was kan op werkdagen tussen 11:00 en 15:00 en in het weekend tussen 11:00 en 13:00. Deze kunt u in zakken voorzien de naam en appnr. in de sluis bij de hoofdingang zetten. Voor het ophalen van de was: de zorg zet bij een volle wasmand, de was in een afgesloten zak voorzien van naam, in de sluis bij de hoofdingang. Het servicepunt neemt contact met u op (Bellen of Mailen) zodat u de waszak op kan komen halen diezelfde dag. De was wordt 1x per dag bij de bewoners bezorgd. Door de week na 15 uur en in het weekend na 13.00 uur. Voor boodschappen kunt u 6 dagen in de week bij de Buurtsuper terecht voor de boodschappenservice. Voor 10 uur kunnen bewoners hun boodschappenlijstje meegeven aan de zorgmedewerker of in de brievenbus deponeren. De boodschappen worden dezelfde dag bij de bewoners bezorgd. Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt via 0561-693438 tussen bovengenoemde tijden bereikbaar servicepunt-SO@liante.nl .
 • Riemsoord: het ophalen van de vuile was kan dagelijks tussen 10.30 en 16.30 uur.Brengen van schone was en boodschappen kan dagelijks tussen 10.30-16.30 uur.Op deze manier kunt u ook een kaartje, brief, cadeautje of bloemetje achterlaten voor uw naaste.
 • Lycklama Stins: Het ophalen van de vuile was kan dagelijks tussen 11.00 en 16.30 uur. Brengen van schone was en boodschappen kan dagelijks tussen 11.00-16.30 uur. Op deze manier kunt u ook een kaartje, brief, cadeautje of bloemetje achterlaten voor uw naaste.
 • De Warrenhove: boodschappen en schone was kunnen tussen 09.00-16.30 uur in het voorportaal van De Warrenhove neergezet worden, duidelijk voorzien van naam en appartementnummer. Bewoners maken zelf afspraken met verwanten wanneer vuile was in de sluis wordt geplaatst.
 • Rikkingahof: Boodschappen binnen Rikkingahof: boodschappen kunnen door familie bij de ingang afgeleverd worden na telefonische afspraak met afdeling vooraf. Tip: Verschillende winkels in Oosterwolde hebben gezamenlijk een gratis bezorgdienst opgericht, meer info op www.beleefooststellingwerf.nl . Was: voor brengen of halen van was vooraf hiervoor een telefonische afspraak maken met de afdeling. Familie belta aan bij de voordeur en zet de was onder de brievenbussen. Graag in een gesloten zak voorzien van naam en appartementnummer. Telefoonnummers afdelingen Rikkingahof:
  Bomenlaan 0516-237901
  Bloemenlaan 0516-237902
  Vogellaan 0516-237903.
 • De Lauwers: Boodschappen en schone was in overleg met medewerkers afleveren in het voorportaal, duidelijk voorzien van naam. Vuile was wordt dan gelijk meegegeven.
 • Sinnehiem: Boodschappen kunnen de bewoners dagelijks doorgeven via boodschappenlijstjes . Deze worden door de zorg verstrekt en verzameld. Bewoners kunnen deze ook zelf in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. Distributie van de boodschappen zal verzorgd worden door onze medewerkers vanuit ons winkeltje. Schone was dinsdag tot en met zaterdag tussen 11 en 15 uur graag in de sluis deponeren op de klaarstaande kar. Graag in een afgesloten tas of zak met vermelding naam en appartementnummer. Graag de dag er voor doorgeven dat u de vuile was komt halen op servicepunt -sh@liante.nl o.v.v. de ophaaldatum, naam en appartementummer. Wij zorgen dan dat de was voor u klaar staat in de sluit. Mocht u een bloemetje of attentie willen bezorgen, dan is Bloemenpotpourri 2.0 u graag terwille en bereikaar op 0516-423346.

16. Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen?

 • Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang.
 • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal de zorgorganisatie handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie.

17. Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met het verpleeghuis?

 • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt.
 • Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling daar ook.

18. Mag mijn moeder op dit moment verhuizen naar een verpleeghuis?

 • Ja. Mensen die een plek in het verpleeghuis nodig hebben kunnen verhuizen als er een passende plek vrij is.
 • Ook bij de verhuizing moet de het aantal familie/naasten dat mee naar binnen gaat tot een minimum beperkt worden.
 • De familie en de zorgorganisatie kunnen gezamenlijk afspraken maken over hoe dit georganiseerd kan worden.

19. Hoe zorgen we dat cliënten contact kunnen houden met naasten en familie

 • Zorggroep Liante biedt mogelijkheden voor beeldschermbellen door het beschikbaar stellen van extra iPads en telefoons.
 • Familie kan ook gebruik van de beschikbare applicaties als ShareCare (nog niet op Sickenga-Oord, Sinnehiem en De Warrenhove) en Caren Zorgt. Heeft u geen Caren Zorgt? Vraag dan bij uw contactpersoon een account aan.
 • We stimuleren en omarmen initiatieven vanuit familie en vrijwilligers die spontaan op gang komen.

20. Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?

 • Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. Hiervoor is een uitzondering mogelijk en rekening houdend met de algemene RIVM adviezen. Samen met de organisatie worden passende afspraken gemaakt.
 • Ook hierbij geldt dat het bezoek wel beperkt moet blijven.

Nieuwe maatregel ten aanzien van bezoek

Gisteravond heeft de overheid, bij monde van Minister Hugo de Jonge, het besluit genomen om vanaf vandaag, 20 maart 2020, de toegang voor bezoek bij verzorgings- en verpleeghuizen te verbieden. Wij volgen deze maatregel in het belang van onze veelal kwetsbare bewoners.

Wij beseffen uiteraard dat deze ingreep veel betekent en diep ingrijpt bij bewoners, familieleden, verzorgers, kennissen, etc. Het gaat echter om de gezondheid van bewoners en uzelf.

We zijn achter de schermen druk bezig en aan het bekijken hoe we initiatieven kunnen opzetten om toch te kunnen communiceren, ervoor zorgdragen dat we bewoners zo actief mogelijk houden en welke activiteiten nog mogelijk zijn. We informeren u daar zo snel mogelijk over.

Handhaving
We gaan er van uit dat u de genomen maatregel respecteert en navolging geeft aan dit besluit. Hoe vervelend ook. We moeten met elkaar door deze bijzondere en complexe periode heen. Laten we elkaar daarin helpen, begrip tonen en elkaar respecteren.

Meer weten?
Indien u meer wilt weten over de situatie op een van onze locaties houdt dan de website goed in de gaten. Eventueel kunt u dit weekend (21 en 22 maart) tussen 09.00 – 16.00 uur bellen naar 0516 568770 voor meer informatie.

Onderstaande afspraken zijn vandaag gemaakt:

 • Dagopvang op alle locaties vanaf maandag gesloten.
 • Praktijken kappers, fysiotherapeuten, pedicures in onze locaties moeten nu dicht. Huurders zijn geïnformeerd.
 • Fysio voor onze eigen bewoners alleen op urgente medische indicatie af te geven door huisarts.
 • Een bewoner mag niet opgehaald en later teruggebracht worden; geen contacten voor de bewoners buiten de locatie.
 • Besluit over wandelen rondom locatie volgt maandag
 • Hondjes uitlaten alleen door bewoner binnen afgesproken zone. Buiten de zone moet het hondje door iemand anders uitgelaten worden.
 • Was: logistiek regelt dit zich op locatie. Fa Dokter kan meer klanten aan en heeft ook voldoende platgoed. Informeer bij de contactverzorgende
 • Er wordt gewerkt aan mogelijkheden voor beeldbellen. Gebruik vooral ook Caren Zorgt en ShareCare als contactmiddel.
 • Werkinstructies voor opbaren overleden bewoners volgen.
 • Voor vragen zijn we bereikbaar via het centrale telefoonnummer, ook dit weekend van 09-16 uur.
 • Vragen stellen via info@liante.nl; vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

Check ook:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/maatregelen-verpleegtehuizen-en-woonvoorzieningen

Tip: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tips-tegen-eenzaamheid-coronacrisis

Onderstaande aspraken zijn gemaakt:

 • Voorbereidingen voor een mogelijke lockdown worden getroffen. O.a. ook inventarisatie van familieleden die zelf kleding wassen.
 • Er wordt aan een isolatieprotocol gewerkt. Bij een besmetting van een bewoner op een locatie kan gebruik gemaakt worden van de speciale corona afdeling voor ouderen die in Heerenveen opgezet wordt.
 • Er wordt door afdeling HR een lijstje aangelegd van oud- medewerkers die benaderd kunnen worden voor extra inzet. Er volgt ook een oproep via web en socials.
 • Voor medewerkers met een 2e baan buiten de zorg geldt ook de regel dat er maar op 1 locatie gewerkt mag worden.
 • Als verwanten hun familielid thuis willen verplegen en dus uit onze locaties willen halen bij een verdenking of besmetting, dan kan overwogen om over te gaan tot MPT en VPT. Verantwoordelijkheden moeten doordacht worden en uitgewerkt.
 • Omgaan met overlijden, opbaren in appartement, bezoek etc. wordt opgenomen in richtlijnen bij isolatie.
 • Voor overleg bij twijfelgevallen kan de Specialist Ouderengeneeskunde van een collega-organisatie worden geraadpleegd.
 • Fa. Dokter en schoonmaakmedewerkers zijn nogmaals gewezen op strikte naleving hygiënemaatregelen. In geval van strikte isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
 • Het is toegestaan dat bewoners naar de interne kapsalon gaan.

Onderstaande afspraken zijn gemaakt:

 • ELV wordt per casus bekeken; ZorgThuis is in sommige gevallen een betere oplossing.
 • Inhuizing nieuwe bewoners is onderhevig aan beperkingen. Inhuizen met minimale middelen met behulp van max. 2 familieleden, op een afgesproken tijdstip. Inhuizing dan in later stadium afmaken.
 • Vrijwilligers ontvangen een brief met hulpvraag in noodsituatie.
 • Op locaties komen nieuwe flyers/posters met hygiëneregels.
 • Talant cliënten die binnen de muren van Sickenga-Oord wonen mogen wel naar de interne kapper, fysio etc. Dat geldt niet voor Talant cliënten die extern wonen.
 • Medewerkers pauzeren in kleine groepen met gepaste afstand van elkaar.
 • Op verzoek van de CCR heeft verzending van brieven aan bewoners en verwanten plaats gevonden. Dit was een eenmalige actie, communicatie nu verder weer via website.
 • Er is een zorgcontinuïteitsplan opgesteld.
 • Geestelijk verzorgers werken op meerdere locaties en dit blijft onder strikte voorwaarden toegestaan. In urgente gevallen is bij uitzondering persoonlijk contact toegestaan, extra goed hygiëne maatregelen nemen, zoveel mogelijk afspraken op 1 locatie clusteren
 • Cliënten ZorgThuis hebben een informatiebrief ontvangen.

Maatregel ten aanzien van bezoek

Uw verwant mag bezocht worden door maximaal één persoon per dag, die uiteraard vrij is van ziekteverschijnselen. Het heeft de voorkeur niet teveel wisselingen te laten plaatsvinden in het bezoek. Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf dan thuis. Bent u kortgeleden in een risico gebied (zie RIVM site) geweest of bent u in contact geweest met een coronavirusinfectie, dan verzoeken wij u vriendelijk uw bezoek aan onze locaties uit te stellen.

Onderstaande afspraken zijn vandaag gemaakt:

 • Boodschappenservice 400 flat en bemensing bibliotheek Rikkingahof door vrijwilligers Zorggroep Liante stoppen per heden.
 • Winkeltjes in locaties: geen externe bezoekers en geen externe medewerkers. Bediening door receptionisten van de locaties.
 • Bevoorrading winkeltjes door voorraad voor de deur zetten; eigen medewerkers zetten deze binnen neer.
 • Medewerkers mogen alleen nog binnen 1 organisatie werken om besmetting tussen locaties te voorkomen.
 • Er wordt gewerkt aan een noodplan voor eten en drinken.
 • Maatregelen voortkomend uit verslag call Zorgkantoor 16-03-2020 betrekken bij onze maatregelen.
 • Er komen z.s.m. posters over hygiëne en handhygiëne op locaties.
 • Er is een informatiebrief naar bewoners en verwanten gestuurd; de brief komt ook op internet.
 • Dagopvang Krommestede is gesloten omdat cliënten wegens wegvallen vervoer wegblijven.
 • Informatiebrief aan vrijwilligers is in voorbereiding.
 • Brief aan cliënten Zorg Thuis idem.

De volgende afspraken zijn vandaag gemaakt

 • M.i.v. heden zijn onze restaurants gesloten en wordt er niet meer gezamenlijk koffiegedronken.
 • Richtlijn bij verkoudheid bewoners: bij verkoudheid, hoesten, keelpijn, griepverschijnselen temperaturen en bij verhoging contact met huisarts opnemen.
 • Richtlijn bij kleinere groepsactiviteiten in buurt- en huiskamers: geen externen (dus geen vrijwilligers), geen deelname verkouden bewoners (op appartement blijven tot verkoudheid voorbij is), hygiënemaatregelen nemen. Verder is iedere activiteit maatwerk. Stel uit wat uitgesteld kan worden.
 • Samen eten in oudbouw Rikkingahof is niet toegestaan.
 • Desinfectie handen ook bij binnenkomst huis-/buurtkamers.
 • Frisse lucht is goed: stimuleer bewoners zo veel mogelijk naar buiten te gaan zonder contact met anderen. In rolstoel is toegestaan; gezichten zijn dan van elkaar af gericht.
 • ‘t Suderhiem neemt dezelfde maatregelen als Zorggroep Liante.
 • Werken in uniform is prima, maar geen regel.
 • Bewoners worden z.s.m. middels een brief geïnformeerd over de maatregelen.
 • Er komen z.s.m. affiches/posters met hygiëne regels etc. in de locaties te hangen.
 • Dagbesteding in Krommestede is een gecontroleerde groep en gaat gewoon door.
 • Er is vooralsnog geen reden voor een opnamestop.
 • BHV trainingen gaan tot nader order niet door.
 • Het algemene principe van sociale onthouding wordt gehanteerd. Alleen bij gegronde redenen, door manager te beoordelen en vast te stellen, mogen mensen lijflijk aanwezig zijn voor vergaderingen etc. Ook hier geldt dat er voldoende afstand gehouden moet worden.
 • Thuiswerken kantoorpersoneel: uitgangspunt is dat iedereen thuiswerkt tenzij de aanwezigheid van systemen en papieren op kantoor dat onmogelijk maakt.
 • Medewerkers vergaderen indien nodig zo veel mogelijk met conference call.
 • Schoonmaak locaties: het blijkt volgens onderzoek niet effectief te zijn om extra schoon te maken, maar toch is de opdracht verstrekt voor extra ontsmetten deurklinken, trapleuningen, liften etc. Zorggroep Liante sluit met het beleid aan bij andere zorgaanbieders of ActiZ en RIVM.
 • T.a.v. kapper, pedicure etc. binnen onze muren: niet zieke bewoners is in principe geen bezwaar, bezoekers van buiten worden tot nader order geweerd (uitstellen indien mogelijk)
 • Fysiotherapie in Sinnehiem: klanten van buiten via zijingang naar binnen.
 • Cliënten ZorgThuis wordt verzocht om bij klachten vooraf contact op te nemen. Zij ontvangen hierover z.s.m. een brief.
 • Vrijwilligers worden voorlopig afgezegd, maar bij een tekort aan personeel doen we mogelijk een beroep op deze vrijwilligers. Een noodplan is in voorbereiding.
 • Er wordt een portefeuille aangemaakt van aanbod van mensen die willen komen helpen omdat ze tijdelijk zonder werk zitten. Ook uw aanbod is welkom.

Nieuwe richtlijnen voor bezoek aan kwetsbare personen

Vanaf heden gelden de volgende aangescherpte bezoekregels:
– Maximaal één bezoeker per bewoner per dag
– Een bezoeker mag

 • geen last hebben van luchtwegklachten of koorts of verkouden zijn
 • niet uit een besmet gebied komen
 • niet in aanraking zijn geweest met iemand met met vastgesteld corona.

– Laat het bezoek plaats vinden op de kamer/appartement en niet in de algemene ruimtes
– Houd zoveel mogelijk afstand van mede-bewoners
– Desinfecteer of was de handen bij aankomst en vertrek

We beseffen dat dit ingrijpende maatregelen zijn. Op dit moment zijn echter de gezond- en veiligheid van de mensen aan wie wij zorg geven en die van onze medewerkers onze primaire zorg.

We hopen dan ook op uw begrip en verzoeken u met klem zich aan bovenstaande te houden.

Geen gebruik restaurant door externe bezoekers

In het kader van de coronapandemie en het beperken van de besmettingskansen van onze kwetsbare bewoners, verzoeken wij externe bezoekers vriendelijk om tot nader bericht vanaf heden geen gebruik meer te maken van ons restaurant.

Wij zijn deze bezoekers graag van dienst door u in de gelegenheid te stellen een maaltijd bij ons te komen afhalen bij de hoofdingang/receptie. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit van te voren doorgeven bij de receptie.

Wij kunnen de maaltijd tevens bij u thuis bezorgen. Als u uw naam en adresgegevens én telefoonnummer aan ons doorgeeft bezorgen wij de maaltijd zonder extra kosten bij u thuis.
Eén en ander is afhankelijk van de locatie; informeert u naar de mogelijkheden..

Annuleringen

De volgende activiteiten op onze locaties zijn geannuleerd:

 • Speeddates 19 maart a.s.
 • Activiteiten in het kader van NL doet
 • Familiebijeenkomsten in het kader van Sharecare
 • Alle activiteiten voor externe bezoekers
 • Ledenvergadering cliëntenraad Rikkingahof

Wilt u helpen tijdens de coronacrisis?

Dat waarderen wij ontzettend! U kunt zich hier aanmelden.

Acties & Initiatieven

Bekijk hier de acties & initiatieven op de verschillende locaties.

Menu
Intranet login