Bejaard stel in de natuur bij Zorggroep Liante
  1. Duurzaam Liante

Duurzaam Liante

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Waar denkt u aan bij het begrip ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’? Misschien denkt u aan een spaarlamp, of aan het inkopen van houten kozijnen, die komen uit ‘duurzaam beheerd’ bos.

Zorggroep Liante streeft naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Waarom doen wij dat, en hoe geeft de organisatie invulling aan dit onderwerp? In onderstaande vraag & antwoord een toelichting.

1. Wat is MVO?
Kortgezegd gaat het bij MVO om ondernemen met respect voor mens en milieu. Bij Zorggroep Liante raakt het MVO aan gebieden zoals inkoop, milieu, personeelszaken en de zorg voor onze cliënten.

2. Waarom MVO?
Je zou kunnen zeggen: Zorggroep Liante verleent zorg en heeft al een maatschappelijke functie. Dat klopt, maar tegelijk vinden dat wij deze functie breder kunnen oppakken. De organisatie staat al langere tijd voor voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Vanuit idealistisch, maar ook vanuit praktisch oogpunt. Met MVO-beleid geven wij graag nog gerichter sturing aan nieuwe initiatieven binnen de organisatie.

3. Hoe doen we dat?
Om het MVO beleid in een praktische vorm te gieten, maken wij beleid via drie ‘duurzame pijlers’: duurzame zorgverlening, duurzame werkgever en samen duurzamer.  Per pijler zijn MVO stellen we doelen op. Dit gebeurt op basis van verschillende thema’s. Jaarlijks bepalen we welke thema’s prioriteit krijgen en welke maatregelen hierbij horen.

We startten in 2016 met de thema’s:

  • Thema 1: Energie besparen en de schade aan het milieu als gevolg van haar activiteiten minimaliseren
  • Thema 2: Vitale medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn

4. Waarom de ISO 26000 richtlijnen en een Zelfverklaring?
Zorggroep Liante heeft een zogeheten “ISO 26000 Zelfverklaring” opgesteld . Met de verklaring bekrachtigen we dat we onze MVO-ambities ook waarmaken. Zorggroep Liante verklaart, volgens voorschriften van de NEN, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen via de principes en richtlijnen van de ISO 26000.  De ISO 26000 richtlijn  helpt hierbij te bepalen wat MVO voor onze organisatie betekent. De richtlijn helpt verder om te herkennen waar de belangrijkste uitdagingen liggen op MVO gebied.

5. Hoe passen onze keuzes in het raamwerk van de ISO 26000?
Als onderbouwing van onze ambities hebben wij de bijbehorende referentiematrix ingevuld. In deze matrix zijn de gemaakte keuzes ten aanzien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uitgewerkt  op de volgende gebieden:
Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.

  • Identificeren en betrekken van stakeholders.
  • De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.
  • Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Wij hebben als doelstelling om jaarlijks een nieuwe MVO zelfverklaring op te stellen.
Heeft u vragen over ons MVO beleid? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Menu
Intranet login