Intranet login

Indicatie, hoe zit dat?

Over ZorgZwaartePakketten

Voorheen kreeg u in een woonzorgcentrum alle mogelijke zorg. Dat is nu niet anders, maar met de komst van de zogeheten ZorgZwaartePakketten (ZZP’s) ligt vast op welke soort zorg en begeleiding u een beroep kunt doen. U bepaalt voor een belangrijk deel zélf hoe u de geïndiceerde zorg wilt invullen.

Lees meer over ZZP’s

Indicatie

Wanneer u door ziekte, een beperking of door ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Hoe moet het met douchen en aankleden? Kan ik zelfstandig blijven wonen of juist niet? Wat zijn de kosten? De eerste stap is een indicatie: uw ‘toegangsbewijs’ voor zorg.

Lees meer over indicaties

Wmo

In Nederland vinden wij het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Dat is prachtig, maar op oudere leeftijd kan het gebeuren dat u ondersteuning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van vervoer of het huishouden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) draagt hier zorg voor.

Lees meer over de Wmo

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante