1. Indicatie, hoe zit dat?
  2. Indicatie

Indicatie

Indicatie verzorging en verpleging

De kosten van de verpleging en verzorging die wij aanbieden, worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om deze zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig.

Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uiteraard helpen we u hier graag bij. Zodra wij van het CIZ uw indicatie hebben ontvangen, nemen wij contact met u (of uw vertegenwoordiger) op. Daarna kijken we samen welke zorg voor u geschikt is.

Voor het verkrijgen van zorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Voor verpleeghuis- of verzorgingshuiszorg betaalt u een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage.

Indicatie zorg en ondersteuning thuis

U kunt bij ons kiezen uit verschillende soorten ondersteuning in uw thuissituatie. U kunt verpleging en verzorging ontvangen, maar ook hulp bij het huishouden. We leggen u graag voor hoe u hier voor in aanmerking komt.

Verpleging en verzorging wordt betaald uit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om Wmo-zorg te krijgen, heeft u altijd een indicatie nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van de gemeente

Huishoudelijke hulp kan ook worden betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, mits u hiervoor een indicatie heeft verkregen van de gemeente. Deze indicatie kunt u aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente.

U kunt ons ook inschakelen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of particuliere thuiszorg (voor eigen rekening). We zorgen niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren en gezinnen. Gewoon iedereen die behoefte heeft aan zorg in zijn of haar thuissituatie.

Meer weten?

Bel ons gerust voor meer informatie. We nemen er graag de tijd voor. U kunt ons bereiken via 0516 568 770. U kunt uw vraag natuurlijk ook via e-mail stellen.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login