1. Indicatie, hoe zit dat?
  2. Wmo

Wmo

Ondersteuning in het dagelijks leven

De Wmo regelt onder andere dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Hiervoor is een Wmo loket opgezet, dat elke gemeente in het leven heeft geroepen.

Wmo loketten in uw gemeente

De Wmo loketten van de gemeenten zijn op de hoogte van allerlei voorzieningen en instanties bij u in de buurt en geven hierover informatie en advies. De medewerkers van het loket kunnen uw vraag niet altijd zelf behandelen. Zij verwijzen u dan door naar Zorggroep Liante of een andere (zorg)aanbieder.

Wmo-voorzieningen

U kunt bij het loket WMO onder andere de volgende voorzieningen aanvragen:

  • hulp bij het huishouden
  • rolstoel
  • een vervoersvoorziening, zoals een pasje voor het Aanvullend Openbaar Vervoer of een scootmobiel
  • een woningaanpassing of losse woonvoorziening
  • een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats

Mantelzorgers

Het Loket Wmo geeft ook informatie en advies over mantelzorg. U kunt als mantelzorger k een aantal ondersteuningsgesprekken aanvragen. Het loket kan ook bemiddelen en tijdelijke ondersteuning regelen als een mantelzorger ziek wordt of met vakantie wil.

Meer weten?

Bel ons gerust voor meer informatie. We nemen er graag de tijd voor. U kunt ons bereiken via 0516 568 770. U kunt uw vraag natuurlijk ook via de mail stellen.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login