Intranet login

Nieuws

Toekomstgerichte ouderenzorg voor Rikkingahof Oosterwolde

6 jul

Rikkingahof Oosterwolde neemt de komende drie jaar maatregelen om ouderenzorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden. We zullen de facilitaire en algemene voorzieningen aanpassen en de zorgappartementen herontwikkelen.

Door alle veranderingen in het zorglandschap sluit het aanbod binnen Rikkingahof niet meer voldoende aan bij de vraag van haar bewoners. Zo staan 35 van de 73 zorgappartementen leeg en wordt van het brede aanbod facilitaire voorzieningen slechts beperkt gebruik gemaakt. Daarnaast heeft onderzoek laten zien dat het huidige beleid financieel onhoudbaar en het nemen van maatregelen onontkoombaar is.

Toekomstgerichte maatregelen

Daarom is besloten om het facilitaire aanbod in lijn te brengen met de vraag. In de eerste plaats door de voorzieningen anders te organiseren. De appartementen voor bewoners met een indicatie voor langdurige zorg en de facilitaire gebouwen voldoen niet langer aan de zorgbehoefte en worden nieuw gebouwd. Door deze toekomstgerichte maatregelen wordt binnen de facilitaire en algemene diensten 11 fte boventallig verklaard. De betreffende medewerkers worden ‘Van werk naar werk’ begeleid en we kijken of we deze medewerkers voor de zorg kunnen behouden. Het gehele traject gebeurt met de grootst mogelijke zorg en in nauw overleg met de OR.  

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante