Intranet login

Nieuws

Samenwerking in kader van Lerend Netwerk

20 feb

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2017 besloten op basis van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat zorgorganisaties in de langdurige zorg onder andere deel uitmaken van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega-zorgorganisaties. Bij de keuze van deze netwerkpartners staat leren en praktische werkbaarheid centraal. 

Zorggroep Liante heeft in het kader van het lerend netwerk in 2017 afspraken gemaakt met de Saxenburgh Groep en Zorggroep Hof en Hiem om gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen van elkaars zorg- en dienstverlening te versterken.

Afspraken in de onderlinge de samenwerking  voor de komende vier jaar is vastgelegd in een overeenkomst tussen Zorggroep Liante en de Saxenburgh Groen en in een overeenkomst tussen Zorggroep Liante en Zorggroep Hof en Hiem. In de overeenkomsten is beschreven op welke wijze en op welke thema’s en onderwerpen Zorggroep Liante met de collega zorgorganisaties reflecteert op kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en kennis en expertise uitwisselt. De beoogede resultaten en uitwerking hiervan is onderdeel van het Jaarplan Zorggroep Liante en het Kwaliteitsjaarplan, beide plannen worden jaarlijks bijgesteld. 

0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante