Intranet login

Nieuws

Onderstaande afspraken zijn vandaag gemaakt:

17 mrt
 • Boodschappenservice 400 flat  en bemensing bibliotheek Rikkingahof  door vrijwilligers Zorggroep Liante stoppen per heden.
 • Winkeltjes in locaties: geen externe bezoekers en geen externe medewerkers. Bediening door receptionisten van de locaties.
 • Bevoorrading winkeltjes door voorraad voor de deur zetten;  eigen medewerkers zetten deze binnen neer.
 • Medewerkers mogen alleen nog binnen 1 organisatie werken om besmetting tussen locaties te voorkomen.
 • Er wordt gewerkt aan een noodplan voor eten en drinken.
 • Maatregelen voortkomend uit verslag call Zorgkantoor 16-03-2020 betrekken bij onze maatregelen.
 • Er komen z.s.m. posters over hygiëne en handhygiëne op locaties.
 • Er is een informatiebrief naar bewoners en verwanten gestuurd; de brief komt ook op internet.
 • Dagopvang Krommestede is gesloten omdat cliënten wegens wegvallen vervoer wegblijven.
 • Informatiebrief aan vrijwilligers is in voorbereiding.
 • Brief aan cliënten Zorg Thuis idem.
0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante