Intranet login

Nieuws

Uit het coronaoverleg van 26 maart

26 mrt

Op 26 maart werden de volgende zaken besproken:

  1. Zolang situatie niet wijzigt wordt het reinigen van handcontactpunten niet gewijzigd.
  2. Procedure gebruik en reinigen telefoons en tablets: na ieder gebruik reinigen met reinigingsdoekjes en handenwassen. Zorgen voor voldoende voorraad, en opnemen in Covid-19 protocol
  3. Richtlijn reanimatie bij corona: geen mond op mondbeademing, alleen hartreanimatie.
  4. Brief voor omwonenden Rikkingahof over hoestpoli wordt vandaag bezorgd.
  5. Vrijwilligers tot 70 jr. kunnen zich voor eventuele klussen aanmelden bij HRM, voor de andere groep vrijwilligers kijken we of ze buiten de locatie ingezet kunnen worden om op veilige afstand invulling aan hun vrijwilligerswerk te geven.
0516 568 770

0516 568 770

8430 AC Oosterwolde

Postbus 116
8430 AC Oosterwolde

Twitter Facebook LinkedIn

Volg ons

Zorggroep Liante