1. Nieuws
  2. Anneke Groenenberg in RvC Caparis

Anneke Groenenberg in RvC Caparis

De directeur-bestuurder van Zorggroep Liante, Anneke Groenenberg, neemt namens de Ondernemingsraad (OR) van Caparis plaats in de Raad van Commissarissen (RvC) van deze sociaal maatschappelijke organisatie. Caparis coacht mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende werkplek.

Als sociaal maatschappelijke organisatie maakt Caparis de persoonlijke kracht van mensen zichtbaar en inzetbaar. En dat doen ze met werk. Werk geeft mensen zelfvertrouwen en het gevoel dat ze gewaardeerd worden. Werk maakt het verschil in het leven van mensen en daarmee in de samenleving. Want als iedereen mee mag doen, wordt onze maatschappij socialer. En waar talenten tot bloei komen, wordt de wereld mooier. Met de benoeming van Anneke als lid van de RvC heeft de OR voor het eerst sinds ruim een jaar weer een eigen vertegenwoordiger in het toezicht. Anneke Groenenberg kijkt enorm uit naar deze nieuwe uitdaging; “De benadering en zienswijze van Caparis om mensen via werk weer in hun eigen kracht te zetten sluit heel erg aan bij mijn visie en zienswijze.”

Anneke Groenenberg is sinds 2017 directeur-bestuurder bij Zorggroep Liante. Tijdens haar loopbaan bekleedde Anneke Groenenberg diverse directie- en managementfuncties, met name in de zorg. Daarnaast is ze actief als bestuurslid bij brancheorganisatie ActiZ, kerngroep Wonen en Zorg. De raad van commissarissen, de directie en de ondernemingsraad van Caparis zijn blij met haar benoeming. De verwachting is dat Anneke Groenenberg vanuit haar bestuurlijke ervaring en sociaal-pedagogische achtergrond een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van het Talentbedrijf Caparis.


Anneke Groenenberg
Directeur-bestuurder
Zorggroep Liante

Menu
Intranet login