1. Nieuws
  2. Cliënten zeer tevreden over Zorggroep Liante

Cliënten zeer tevreden over Zorggroep Liante

Zorggroep Liante scoort gemiddeld uitstekend in het cliënttevredenheidsonderzoek.

In de periode mei-juni 2018 is onder de bewoners en cliënten van Zorggroep Liante een zogenaamde NPS-meting uitgevoerd. NPS staat voor Net Promotor Score. Onderzocht is welk percentage van de cliënten Zorggroep Liante “promoten” bij anderen (potentiële cliënten). Met andere woorden: beveelt een cliënt van Zorggroep Liante ons aan bij bijvoorbeeld kennissen, familie en anderen? In totaal hebben 208 cliënten / vertegenwoordigers deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau De Bok.

De uitkomsten
Hieronder treft u de uitkomsten naar productgroep aan:

Intramuraal 86,6
Intramuraal – PG 79,2
ZorgThuis 88,3
Wmo Hulp bij huishouden 76,9
Wmo dagbesteding 72,7


Wat betekenen de scores?

Een voorbeeld: bij Intramuraal staat 86,6. Dit betekent dat 86,6 % van de ondervraagde bewoners Zorggroep Liante bij anderen aanbeveelt met een rapportcijfer 8, 9 of 10. Gemiddeld bekeken geven cliënten met deze uitkomsten een groot compliment aan Zorggroep Liante! Het onderzoek bevat naast deze scores een veelheid aan gedetailleerde gegevens die per locatie beschikbaar worden gesteld.

Waarom de NPS?
Landelijk is de NPS een belangrijke indicator om inzicht te krijgen in de cliënttevredenheid. De NPS is een vereiste vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Verder vragen ook de financiers van Zorggroep Liante om de NPS. Zorggroep Liante gebruikt de uitkomsten om transparant te zijn over de kwaliteit van de zorgverlening (kiesbeter.nl) en om waar nodig de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Menu
Intranet login