1. Nieuws
  2. Corona-unit Anna Schotanus Heerenveen

Corona-unit Anna Schotanus Heerenveen

We spraken Larissa Hellema, verpleegkundige in opleiding en Petra Meijer, verpleegkundige, na hun eerste werkweek in de Corona-unit in Heerenveen. Ze werken beiden normaal gesproken in Lycklama Stins.

Hoe ervaar je die eerste week?
We vragen het Larissa. “Als verpleegkundige in opleiding kun je wel stellen dat dit een heel bijzondere leerervaring is. Het is zwaar om te zien dat er geen, of nauwelijks afscheid genomen kan worden van dierbaren. Er mag maar één familielid afscheid komen nemen. Maar datzelfde familielid mag niet naar de begrafenis of crematie, want hij of zij vormt dan zelf een mogelijk risico. Heel pijnlijk, dit soort situaties.”

Petra hierover: “Wat ik heftig vind, is dat de mensen die hier overlijden in een zogenaamde bodybag worden ‘afgevoerd’. Normaal doen we ons best om bij een (naderend) overlijden alles in het werk te stellen om een waardig afscheid te regelen. Dat is hier allemaal niet aan de orde. Voor de meesten van ons is dit erg heftig. Er overlijden soms meerdere patiënten op een dag. Dat is niet alleen heftig voor onszelf, maar patiënten die hier langer moeten liggen, krijgen dit natuurlijk ook mee. Al doen we ons best om hen daar een beetje in te beschermen.”

Hoe werken jullie samen op de unit?
“We werken hier met 15 tot 20 verpleegkundigen die allemaal ergens anders vandaan komen. Tot nog toe hebben we iedere keer een voorstelrondje gedaan. Dat geeft wel aan dat je midden in een bijzondere situatie stapt. De eerste dag ging ik ook best wel met een knoop in mijn maag naar Heerenveen”, zegt Petra.

Larissa vult aan: “Nu al hebben we als collega’s op deze unit een hele sterke binding, ook al ken je elkaar nog maar net. Je bent in een hele bijzondere situatie aan het werk. We doen wat gedaan moet worden, geen discussies, zonder poespas. Gelukkig kan ik het allemaal goed verwerken, maar het is pittig.” Petra merkt op dat er iedere dag na een dienst ook goede nazorg en aandacht voor de verpleegkundigen is. “Er wordt professioneel aandacht aan ons geschonken, zodat we ons verhaal kwijt kunnen en even na een dienst de boel kunnen bespreken en ervaringen kunnen delen. Dat is heel prettig.”

Ook mooie dingen
Naast de vervelende of lastige zaken zijn er ook mooie momenten. Larissa, “Een echtpaar dat door de corona van elkaar gescheiden werd – de een ziek, de ander op de IC – is nu weer bij elkaar om te revalideren. En we hopen dat ze binnenkort samen weer naar huis mogen. Gelukkig zijn die situaties er ook.”

Petra vindt de dankbetuigingen zoals kaarten en andere boodschappen die worden achtergelaten hartverwarmend. “Ik ben iemand die graag direct contact heeft men de mensen. Maar dat kan nu nauwelijks, een hand vasthouden is vaak het enige. Familieleden beseffen blijkbaar dat wij hier met alle beperkingen die er zijn toch een stuk warmte en medemenselijkheid verzorgen. De bedankjes die we daarvoor krijgen zijn voor mij persoonlijk heel waardevol.”

Menu
Intranet login