1. Corona
  2. Extra versoepelingen ten behoeve van welzijn

Extra versoepelingen ten behoeve van welzijn

Als ouderenzorgorganisatie mogen we binnen de kaders die het  RIVM aangeeft bekijken welke extra versoepelingen er in onze sector mogelijk zijn. Deze extra mogelijkheden worden geboden bij een minimale vaccinatiegraad van ca. 90%. Het welzijn voor onze ouderen is daarbij uitgangspunt. De Coronawerkgroep van Zorggroep Liante heeft afgelopen weken bekeken welke versoepelingen er extra kunnen worden doorgevoerd. Vanaf maandag 17 mei 2021 gelden de volgende twee extra verruimingen.

Mondneusmasker mag af bij persoonlijk contact in het kader van welzijn bewoners/cliënten

In het kader van het welzijn bij bewoners/cliënten kan vanaf 17 mei tijdens persoonlijke momenten – bijvoorbeeld koffie of thee drinken, een praatje maken – het mondneusmasker af worden gezet. Dit geldt voor situaties die niet langer dan 15 minuten duren. Hierbij is het professioneel handelen van de zorgmedewerker leidend. Dit kan alleen met inachtneming van de overige geldende richtlijnen, zoals 1,5m en de handhygiëne. Tijdens verzorgende handeling binnen de 1,5 meter geldt dit uiteraard niet. Medewerkers die zichzelf liever blijven beschermen en een mondneusmasker willen blijven dragen zijn hier geheel vrij in.

Meer inzet (gevaccineerde) vrijwilligers

De Leidinggevenden Zorg en Dienstverlening kunnen op locatieniveau bekijken en beoordelen waar (extra) vrijwilligers voor kunnen worden ingezet. Via de lokale vrijwilligerscoördinator wordt vervolgens contact gezocht en gecommuniceerd met de vrijwilligers. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk vrijwilligers die worden ingezet gevaccineerd zijn, maar we kunnen niets verplichten. Er is dus meer inzet van vrijwilligers mogelijk, maar de locatie bepaalt en vult dit naar behoefte in en zal zelf de vrijwilligers benaderen.

Menu
Intranet login