1. Nieuws
  2. Hoestpoli huisartsen Ooststellingwerf

Hoestpoli huisartsen Ooststellingwerf

In het oude gebouw van woonzorgcentrum Rikkingahof van Zorggroep Liante in Oosterwolde starten de gezamenlijke huisartsen uit de gemeente Ooststellingwerf in verband met de Corona-crisis een hoestpoli. De hoestpoli wordt woensdagmiddag 25 maart in gebruik genomen. De poli is alleen op afspraak via de eigen huisarts te bezoeken.

Mensen die de hoestpoli, na een telefonisch consult met de eigen huisartsenpraktijk, bezoeken hebben luchtwegklachten, hoesten en hebben koorts. Dit kunnen reguliere griepklachten zijn, maar in de hoestpoli wordt bekeken hoe ernstig de klachten zijn.

Eigen huisartspraktijk eerst bellen
De huisartsenpraktijken in de gemeente Ooststellingwerf zijn alleen nog open voor spoedgevallen. Patiënten die luchtwegklachten hebben, hoesten en koorts hebben kunnen na overleg met de assistent en huisarts vanaf nu doorgestuurd worden naar de speciale hoestpoli. Indien de eigen huisarts reden ziet om zijn patiënt naar de hoestpoli te sturen wordt daar een afspraak ingepland.

Patiënten die naar de hoestpoli worden gestuurd worden daar door de dienstdoende huisarts opgewacht in beschermende kleding, met veiligheidsbril op en een mondkapje voor om besmetting tegen te gaan. “Patiënten die hier komen hebben luchtwegklachten, hoesten en hebben koorts. Wij bekijken hoe ernstig de griepklachten zijn en bepalen dan wat er verder moet gebeuren. Het kan zijn dat iemand met adviezen of medicatie naar huis teruggestuurd wordt, maar het kan ook zijn dat we iemand naar een ziekenhuis moeten sturen”, aldus huisarts Rick Reekers uit Oosterwolde.

Strenge regels
De hoestpoli is niet zonder afspraak te bezoeken. Er is geen wachtruimte en er kan niemand zomaar naar binnen. Patiënten die zijn doorverwezen moeten buiten in de auto wachten totdat ze gebeld worden en individueel binnen worden gelaten. Deze maatregelen en voorschriften worden genomen om elke vorm van besmetting te voorkomen. Er is dus voor mensen die in de omgeving van de hoestpoli wonen geen enkel extra gevaar op besmetting vanwege de poli.

Menu
Intranet login