Maandag 15 juni 2020 meer bezoek mogelijk

De volgende stap in de versoepeling van de bezoekregeling staat voor de deur. Vanaf maandag 15 juni a.s. is het mogelijk om meer bezoek toe te laten. We zijn als Zorggroep Liante blij dat de afgelopen twee weken, waarbij er 1 bezoeker per bewoner op bezoek kon komen, goed is verlopen. We kijken dan ook – net als veel bewoners – uit naar de volgende fase. Uiteraard blijven alle regels en maatregelen die vanuit het RIVM en de overheid zijn voorgeschreven nog steeds gelden.
Concreet betekent de verdere verruiming bij Zorggroep Liante het volgende:

  1. Er kunnen maximaal 5 vaste bezoekers worden aangewezen;
  2. Per bezoek mogen 2 van deze vaste bezoekers tegelijkertijd de locatie bezoeken;
    1. De samenstelling van de 2 bezoekers mag wisselen. Zo kunt u bijvoorbeeld de ene keer met uw partner en de andere keer met een (klein)kind of goede vriend van onze bewoner op bezoek.
  3. Bezoeker(s) mogen, met strikte inachtneming van de RIVM regels, met hun familielid/naaste naar buiten om een wandeling te maken;
  4. Binnen de locaties worden de activiteiten tussen de bewoners zoals koffiedrinken en gezamenlijk eten weer breder opgezet. Hier blijkt grote behoefte bij de bewoners zelf voor te zijn.

Respecteren van verschillen
Binnen onze locaties hebben we afgelopen 2 weken gemerkt dat er onder zowel bewoners alsook familieleden/naasten heel verschillend met de bezoekregeling om wordt gegaan. Waar de ene persoon niet snel of vaak genoeg op bezoek wil komen, is de ander terughoudender en wacht liever even af. Deze laatste groep maakt nog steeds veelvuldig gebruik van de alternatieve ontmoetingsmogelijkheden om elkaar te zien of spreken. Deze alternatieven houden we dan ook voorlopig in stand.

De nieuwe fase van de versoepeling – waar ook wij zoals gezegd blij mee zijn – geeft gelukkig meer ruimte voor de ene groep, maar vraagt tegelijkertijd ook begrip voor de andere groep. Gezamenlijk zullen we ervoor moeten zorgen dat deze nieuwe fase voor iedereen veilig, prettig en vertrouwd blijft voelen. Zo maken we er samen een succes van en krijgen we corona onder controle.

Laatste nieuws

Specifieke vragen of spoed?

Neem direct contact op.

Lees voor