1. Nieuws
  2. Maatregel t.a.v. bezoek

Maatregel t.a.v. bezoek

Zorggroep Liante is volop bezig om zo goed mogelijk de verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) in onze huizen te voorkomen. Op advies van het RIVM, ActiZ en Ronaz hebben we de volgende maatregel genomen t.a.v. bezoek

Uw verwant mag bezocht worden door maximaal één persoon per dag, die uiteraard vrij is van ziekteverschijnselen. Het heeft de voorkeur niet teveel wisselingen te laten plaatsvinden in het bezoek. Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf dan thuis. Bent u kortgeleden in een risico gebied (zie RIVM site) geweest of bent u in contact geweest met een coronavirusinfectie, dan verzoeken wij u vriendelijk uw bezoek aan onze locaties uit te stellen.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel en verzoeken u zich goed te houden aan deze noodzakelijke afspraken.

Wilt u bij bezoek aan onze locaties ook de hygiënemaatregelen in acht nemen?

  • Regelmatig handen wassen met water en zeep of desinfectiemiddelen, ook bij binnenkomst van onze huis- en buurtkamers. Volg de handwasinstructies op.
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  • Het gebruik van papieren zakdoekjes of tissues en het slechts éénmaal gebruiken daarvan.
  • Geen handen schudden.

Onze bewoners en hun verwanten zijn schriftelijk van deze maatregel op de hoogte gebracht. Klik hier voor de brief die aan verwanten is verzonden.

Menu
Intranet login