1. Nieuws
  2. Medewerkers Zorggroep Liante in gesprek met Staatssecretaris Van Rijn

Medewerkers Zorggroep Liante in gesprek met Staatssecretaris Van Rijn

Woensdag 18 januari tussen acht en negen uur sprak staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bij woonzorgcentrum Riemsoord in Appelscha met medewerkers, van de verschillende locaties binnen Zorggroep Liante, die dagelijks met de zorg voor ouderen bezig zijn. Medewerkers vertelden de staatssecretaris waar ze trots op zijn, wat beter kan en wat maakt dat ze iedere dag het onderste uit de kan willen halen voor een waardige dag van hun bewoners en cliënten. Maar ze gaven ook duidelijk aan wat de politiek, het kabinet moet doen om goede zorg en kwaliteit van leven voor ouderen te borgen. Centrale boodschap? “We zijn trots op ons werk voor onze ouderen. Door het welzijn en de woonsituatie voor hen centraal te stellen creëren we een goede en fijne omgeving. Laten we luisteren en meebewegen met het ritme van onze ouderen. En richting de politiek zou ik zeggen voer de discussie met de mensen (ouderen en medewerkers) en niet over hun hoofden, vanochtend was daar in ieder geval een goede stap in”, aldus bestuursvoorzitter Aukje van Kalsbeek.

Het verbeteren van de kwaliteit van de verzorgings-, verpleeghuis- en gehandicaptenzorg is een speerpunt van Van Rijn. Voor de ouderenzorg lanceerde Van Rijn het plan ‘Waardigheid en Trots’. Een breed plan om in alle Nederlandse verzorgings- en verpleeghuizen liefdevolle zorg door trotse medewerkers te bewerkstelligen.


Foto: Jacob van Essen van het Hoge Noorden

Welzijn als uitgangspunt
Zorggroep Liante is met haar locatie, De Lauwers in Drachten, tevens als pilotproject aangewezen door VWS. Op deze locatie de wijk wordt kleinschalig zorg aangeboden aan ouderen. Bij deze ouderen is sprake van een complexe zorgvraag waarbij dementie en/ of een GGZ indicatie een rol spelen. Maar de behandelfunctie blijft binnen De Lauwers bij de eigen huisarts, die als het nodig bepaalt of er andere specialisten bij betrokken worden. En dat is in dit geval uniek voor deze vorm van zorg. Voor de bewoners ligt de nadruk op het creëren van een veilige en beschermde woonomgeving die nauw aansluit bij hun specifieke situatie en waar het draait om kwaliteit van leven en het geven van een fijne dag.

Verzorgende Grietje Kooistra verwoord het als volgt; “Ik bepaal als verzorgende niet wat er gebeurt, dat bepaalt de bewoner bij ons. Ik help, begeleid en verzorg naar de omstandigheid en het moment van de bewoner. Dus bij ons niet verplicht allemaal om 10.00 uur aan de koffie. Nee, koffie drink je net als thuis op het moment dat jij er zin aan hebt. Dit lijkt misschien veel intensiever voor mij als verzorgende, maar de praktijk laat zien (nu al ruim een jaar) dat ik en al mijn collega’s door deze aanpak meer tijd en ruimte krijgen om meer aandacht en de juiste, afgestemde zorg te geven.”


Foto: Jacob van Essen van het Hoge Noorden

Verder werd met de staatssecretaris het thema ‘lokale verbondenheid’ besproken. Iets dat nauw aansluit bij de visie en uitvoering van de ouderenzorg door Zorggroep Liante. Ouderen uit de eigen omgeving zorg en wonen bieden in de eigen gemeenschap, met zo veel mogelijk contact met in die diezelfde gemeente. Ten slotte is het thema ‘langer thuis wonen’ en de thuiszorg een actueel thema dat werd aangestipt. Hierin zien we dat financiers te veel met gemiddelde tijdsbestedingsnormen willen werken die gelden voor de gemiddelde vraag aan thuiszorg over alle soorten cliënten. Deze ‘norm’ kan eenvoudigweg niet gehanteerd worden voor de doelgroep ouderen, omdat die meer zorg en ondersteuning nodig hebben én zeker als je ze langer thuis wilt laten wonen.

Bekijk de uitzending van Omrop Fryslân >

Lees ook het bericht “Van Rijn onder indruk van trotse zorgwerkers” op LC.nl >

Menu
Intranet login