1. Nieuws
  2. Nevenfunctie Anneke Groenenberg bij ActiZ

Nevenfunctie Anneke Groenenberg bij ActiZ

Per 1 juni bestuurslid van de ActiZ kerngroep Wonen & Zorg

Anneke Groenenberg, directeur-bestuurder van Zorggroep Liante treedt toe tot de kerngroep Wonen & Zorg van ActiZ. ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Anneke Groenenberg zal zich binnen de kerngroep Wonen & Zorg primair richten op de portefeuille kwaliteit & transparantie. Het gaat hierbij om de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het bijbehorende verantwoordingsvraagstuk. Het uitgangspunt van het Kwaliteitskader – ruimte voor leren en ontwikkelen – is hierbij de inzet.

Vernieuwen noodzakelijk
Vanuit haar rol als directeur-bestuurder van Zorggroep Liante is deze nevenfunctie een logische keuze. Op deze manier kan ze een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een vernieuwende visie op kwaliteit in de verpleeghuissector binnen ActiZ en tegelijkertijd aansluiten bij de ambitie van Zorggroep Liante. “De noodzakelijke vernieuwing die we in de ouderenzorg moeten maken ligt dicht bij mijn eigen ambitie om de zorg dichter bij onze cliënten te brengen en meer vanuit hun perspectief en wensen te acteren. Hierin valt nog steeds veel te leren. De coronacrisis heeft ook blootgelegd dat we – hoe goed bedoeld ook –  nog te vaak vanuit ons eigen ‘handelingsperspectief’ werken.”

Anneke Groenenberg zal in samenspraak met de leden van de kerngroep en met betrokken veldpartijen een visie ontwikkelen en de belangen van de leden zo goed mogelijk vertegenwoordigt aan diverse landelijke overlegtafels.

Menu
Intranet login