1. Nieuws
  2. Nieuw logo ZorgThuis van Zorggroep Liante

Nieuw logo ZorgThuis van Zorggroep Liante

Vandaag, 1 oktober 2021 introduceert ZorgThuis, onderdeel van Zorggroep Liante haar nieuwe huisstijl. ZorgThuis is al vele jaren onderdeel van Zorggroep Liante, maar was vooral actief op en/of rondom de zeven eigen woonzorgcentra van Zorggroep Liante. Begin 2020 is besloten om de eigen thuiszorgtak te transformeren tot een stevig en zelfbewust organisatieonderdeel. Zo is de dienstverlening uitgebreid en geprofessionaliseerd en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan (o.a. dorpskamers en nieuw activiteitenaanbod).

ZorgThuis levert inmiddels als kleinere, wendbare en vertrouwde partner naar tevredenheid wijkverpleging in de regio’s Opsterland, Smallingerland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf (Zuid-Oost Friesland). De insteek is om de cliënten zolang mogelijk veilig en comfortabel thuis te laten wonen. En dat doet ZorgThuis altijd in nauwe samenwerking met haar zorgpartners in de regio. Meer over ZorgThuis is te vinden op www.zorgthuis.liante.nl

Over Zorggroep Liante


Zorggroep Liante heeft zeven woonzorglocaties en een thuiszorgtak en is actief in Zuid-Oost Friesland. Zorggroep Liante vindt dat iedereen het verdient om zo gelukkig mogelijk ouder te worden in de eigen omgeving. Daarom maken de woonzorgcentra en de thuiszorgorganisatie deel uit van de lokale samenleving waar ouderen kunnen wonen, elkaar ontmoeten, activiteiten ontplooien of zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Zorggroep Liante wil voor haar samenwerkingspartners in het zorgnetwerk nadrukkelijk sparringpartner zijn.

Menu
Intranet login