1. Corona
  2. Nieuwe vaccinatieronde tegen corona

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona

De campagne voor de herhaalprik met het nieuwe vaccin tegen corona start in de week van 19 september. Er is op dit moment echter bij ons niet bekend wanneer bewoners persoonlijk worden uitgenodigd. Deze campagne wordt gevoerd vanuit de rijksoverheid (link naar website rijksoverheid).

Uitvoering herhaalprik via huisartsen of zelf plannen

De uitvoering van deze nieuwe herhaalprik (vernieuwd vaccin) zal niet door of binnen de locaties van Zorggroep Liante gebeuren. De herhaalprik zal via een uitnodiging van de rijksoverheid of via de eigen huisarts (net als bij de griepprik) plaatsvinden. Bewoners die een herhaalprik willen halen kunnen dit, eventueel geholpen door familie en/of naasten via de website van het rijk doen, of wachten op de uitnodiging van de eigen huisarts.

Bij Zorggroep Liante dus geen vaccinaties op locaties

De reden dat Zorggroep Liante zelf geen vaccinaties uitvoert heeft de volgende reden:
– Zorggroep Liante heeft geen eigen behandelaren in dienst. De eigen huisarts van bewoners is de hoofdbehandelaar;
– De complexiteit van de eerdere vaccinatierondes en de administratieve vastlegging hiervan is niet in handen van Zorggroep Liante. Als organisatie hebben we derhalve ook geen volledig inzicht in alle individuele vorige vaccinaties.

Wat is ons advies?

– Als een bewoner een uitnodiging van het rijk of via de huisarts ontvangt voor de vernieuwde prik dan adviseren we dit te doen. Hiervoor moet men de instructie in de brief volgen;
– Een bewoner en zijn/haar familielid en/of naasten is zelf verantwoordelijk voor het halen van deze prik. In de ontvangen brief (als men die heeft gekregen) staat hoe een en ander werkt.

Menu
Intranet login