1. Nieuws
  2. Nieuwe voorzitter Centrale Cliëntenraad (CCR)

Nieuwe voorzitter Centrale Cliëntenraad (CCR)

Gieneke Luinge (1958) uit Oosterwolde is per 1 maart jl. benoemd tot de nieuwe onafhankelijk voorzitter van de Centrale Cliëntenraad bij Zorggroep Liante. Ze volgt Albert Spaa op, die de afgelopen zes jaar deze rol vervulde.

Gieneke Luinge heeft een brede achtergrond in de zorg en heeft diverse functies, van werkvloer tot managementfuncties, bekleed. In 1976 begonnen bij Stichting Beileroord in Beilen als verpleegkundige en nadien als sociotherapeut. Daarna heeft ze verschillende functies vervuld in de ouderenzorg en bij GGZ- en justitiële instellingen. In het voorjaar van 2020 is ze met vervroegd pensioen gegaan, om nu haar bijdrage aan de CCR van Zorggroep Liante te leveren.

Haar benoeming is via diverse kennismakingsgesprekken met de diverse leden van zowel de Centrale als de Lokale Cliëntenraden gegaan, alsook met de bestuurssecretaris en de directeur-bestuurder van Zorggroep Liante. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in de benoeming als onafhankelijk voorzitter van Gieneke Luinge. Onafhankelijk betekent in dit verband dat Gieneke niet fungeert als vertegenwoordiger van de Lokale Cliëntenraden, maar een eigen, onafhankelijke positie inneemt.

Menu
Intranet login