Onderstaande afspraken zijn gemaakt:

  • ELV wordt per casus bekeken; ZorgThuis is in sommige gevallen een betere oplossing.
  • Inhuizing nieuwe bewoners is onderhevig aan beperkingen. Inhuizen met minimale middelen met behulp van max. 2 familieleden, op een afgesproken tijdstip. Inhuizing dan in later stadium afmaken.
  • Vrijwilligers ontvangen een brief met hulpvraag in noodsituatie.
  • Op locaties komen nieuwe flyers/posters met hygiëneregels.
  • Talant cliënten die binnen de muren van Sickenga-Oord wonen mogen wel naar de interne kapper, fysio etc. Dat geldt niet voor Talant cliënten die extern wonen.
  • Medewerkers pauzeren in kleine groepen met gepaste afstand van elkaar.
  • Op verzoek van de CCR heeft verzending van brieven aan bewoners en verwanten plaats gevonden. Dit was een eenmalige actie, communicatie nu verder weer via website.
  • Er is een zorgcontinuïteitsplan opgesteld.
  • Geestelijk verzorgers werken op meerdere locaties en dit blijft onder strikte voorwaarden toegestaan. In urgente gevallen is bij uitzondering persoonlijk contact toegestaan, extra goed hygiëne maatregelen nemen, zoveel mogelijk afspraken op 1 locatie clusteren
  • Cliënten ZorgThuis hebben een informatiebrief ontvangen.

Laatste nieuws

Specifieke vragen of spoed?

Neem direct contact op.

Lees voor