1. Nieuws
  2. PREM Wijkverpleging 2021: een dikke voldoende voor ZorgThuis

PREM Wijkverpleging 2021: een dikke voldoende voor ZorgThuis

Alle zorgaanbieders van wijkverpleging, waaronder dus ook ZorgThuis, zijn verplicht om elk jaar een onderzoek met PREM Wijkverpleging te doen. PREM staat voor Patiënt Reported Experience Measure, het is een meetmethode om de cliëntervaringen te meten.

De uitvoering

Cliënten zijn gevraagd om mee te doen aan het onderzoek door middel van een brief en/ of via CarenZorgt (CarenZorgt is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. Afspraken maken, taken verdelen, elkaar op de hoogte houden en contact leggen met de zorgverleners. Dit uiteraard met toestemming van de cliënt). De meetperiode liep van 29 september tot en met 10 november 2021. Een korte periode waarbij willekeurige cliënten zijn uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek.

De resultaten

De resultaten zijn onderverdeeld in de werkregio’s van ZorgThuis: Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf. Een verbeterpunt die terugkomt binnen elke regio is de tijdsdruk, men ervaart dat de zorgmomenten soms erg snel moeten terwijl het zorg technisch niet altijd kan. Daardoor is de zorg soms ook later dan de planning bij een volgende cliënt. De cliënten geven aan dat er in alle regio’s deskundig en vriendelijk personeel over de vloer komt. De cliënten geven aan erg tevreden te zijn over ZorgThuis!

De Wijkverpleging van ZorgThuis van Zorggroep Liante krijgt in 2021 gemiddeld een 8,7!

De resultaten zijn aangeleverd bij Mediquest (kan gezien worden als een gegevensmakelaar voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging). Zij leveren de gegevens weer aan bij de zorgverzekeraars. De resultaten zijn ook aangeleverd bij ZorgkaartNederland voor publieke publicatie ten behoeve van reviews.

Klik hier om naar de website van ZorgThuis te gaan.

 

Menu
Intranet login