Samenwerking in kader van Lerend Netwerk

Zorggroep Liante heeft in het kader van het lerend netwerk in 2017 afspraken gemaakt met de Saxenburgh Groep en Zorggroep Hof en Hiem om gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen van elkaars zorg- en dienstverlening te versterken.

Afspraken in de onderlinge de samenwerking voor de komende vier jaar is vastgelegd in een overeenkomst tussen Zorggroep Liante en de Saxenburgh Groep en in een overeenkomst tussen Zorggroep Liante en Zorggroep Hof en Hiem. In de overeenkomsten is beschreven op welke wijze en op welke thema’s en onderwerpen Zorggroep Liante met de collega zorgorganisaties reflecteert op kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en kennis en expertise uitwisselt. De beoogde resultaten en uitwerking hiervan is onderdeel van het Jaarplan Zorggroep Liante en het Kwaliteitsjaarplan, beide plannen worden jaarlijks bijgesteld.

Foto Ondertekening overeenkomst Zorggroep Liante en Zorggroep Hof en Hiem

Op de foto v.l.n.r.:
Janneke Gietema, opleidingsadviseur Hof en Hiem
John van Arnhem, directeur-bestuurder Hof en Hiem
Amanda Wennekendonk, manager Zorggroep Liante
Auke-Jan Martens, kwaliteitscoördinator Zorggroep Liante
Anneke Groenenberg, directeur-bestuurder Zorggroep Liante

In 2017 werd ook een overeenkomst getekend met de Saxenburgh Groep.
De ondertekening vond destijds plaats door Aukje van Kalsbeek, voorzitter Raad van Bestuur a.i. van Zorggroep Liante en Refik Kaplan, lid Raad van Bestuur Saxenburgh Groep.

Laatste nieuws

Specifieke vragen of spoed?

Neem direct contact op.

Lees voor