Uitnodigingen herhaalprikken

De laatste dagen ontvangen diverse bewoners (lang niet allemaal) een brief van het Rijk (zie PDF voorbeeldbrief) met de oproep voor een herhaalprik. Deze brieven worden persoonsgericht verstuurd omdat uit de administratie van het Rijk/RIVM blijkt dat een bewoner nog een coronaprik kan halen.

Wat is ons advies?

Er staat óók dat de uitnodiging mogelijk achterhaald is. Dit kan omdat iemand inmiddels al een herhaalprik (1e of 2e booster) gehaald kan hebben. We krijgen hier vanuit bewoners en (zorg)medewerkers vragen over. Ons advies hierin is als volgt:
– Als een bewoner nog een herhaalprik kan halen omdat hij/zij de 2e booster nog niet heeft kunnen halen (vanwege een besmetting destijds of dit niet wilde) dan adviseren we dit te doen. Hiervoor moet men de instructie in de brief volgen;
– Een bewoner en zijn/haar familielid en/of naasten is zelf verantwoordelijk voor het halen van deze prik. In de ontvangen brief (als men die heeft gekregen) staat hoe dit werkt.

Geen vaccinaties op locaties

Op de locaties van Zorggroep Liante worden geen nieuwe ‘prikacties’ georganiseerd. Dit kan eenvoudigweg niet vanwege de complexiteit:  Wie heeft wel/niet een 2e booster gehad? Wie was destijds besmet en hoe lang is dit geleden? Daarnaast is de huisarts hoofdbehandelaar en loopt de coördinatie altijd via deze lijn. En als laatste heeft Zorggroep Liante geen administratie ten aanzien van vaccinatie (privacy) omdat dit bij de huisarts en RIVM ligt. Vandaar ook dat de brieven vanuit het RIJK/RIVM persoonsgericht worden verstuurd.

Komt er een nieuw landelijk vaccinatieprogramma?

Als er in het najaar eventueel weer een landelijk gecoördineerd vaccinatieprogramma komt zal worden bekeken welke rol wij als Zorggroep Liante hierin krijgen. Op dit moment is daar nog niets over bekend.

Laatste nieuws

Specifieke vragen of spoed?

Neem direct contact op.

Lees voor