Update datalek Carenzorgt

In het bericht van 10 november gaven we aan dat er helaas een datalek was opgetreden bij Carenzorgt.nl en dat gegevens van 94 bewoners en cliënten gehackt en gedownload zijn. Er waren toen geen aanwijzingen van verspreiding van deze gegevens. Inmiddels weten we meer.

Geen verspreiding van gegevens

Nedap – de eigenaar van het Carenzorgt.nl systeem – heeft ons laten weten dat het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de verdachte bekend heeft. Hij heeft verklaard de documenten te hebben gedownload en vervolgens te hebben verwijderd. De verdachte heeft ontkend de documenten verder te hebben verspreid. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat er geen reden is om te twijfelen aan de verklaringen van de verdachte. Bij het onderzoek is geen verspreiding van gehackte gegevens vastgesteld. Hiermee is het dossier gesloten. Ook de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft laten weten dat er geen verder onderzoek nodig is en dat ook hier het dossier gesloten is.

De getroffen bewoners en cliënten en hun contactpersonen zijn inmiddels op de hoogte gebracht middels een brief met dit positieve nieuws.

Zorggroep Liante vindt de privacy en de bescherming van gegevens van haar bewoners en cliënten heel belangrijk en dit heeft continu onze aandacht.

Laatste nieuws

Specifieke vragen of spoed?

Neem direct contact op.

Lees voor