Zorggroep Liante sluit zich aan bij Netwerk Dementie Fryslân

Ook Zorggroep Liante heeft zich op 18 januari j.l. aangesloten bij het Netwerk Dementie Fryslân. Het gezamenlijke doel is het ondersteunen van mensen met dementie én hun naasten. De andere aangesloten organisaties zijn Alliade, Antonius, KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en ZuidOostZorg, Buurtzorg, Aardema Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten.

Efficiënte organisatie zonder concurrentie

Het Netwerk Dementie Fryslân heeft de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt. Bij het ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten wordt nauw samengewerkt door alle betrokken partijen.  Zo zijn de werkwijzen op elkaar afgestemd en worden de aanmeldingen onderling verdeeld. Er zijn vaste aanspreekpunten omdat casemanagers zijn gekoppeld aan huisartsenpraktijken. Ook is de samenwerking met de wijkverpleging versterkt. Hierdoor kunnen wijkverpleegkundigen in stabiele situaties de zorg voor cliënten overnemen.

Samenwerken is cuciaal

Samenwerking met huisartsen, wijkverpleging, andere zorgorganisaties, en familie en naasten van mensen met dementie is van cruciaal belang. Door deze samenwerking krijgen mensen met dementie de best mogelijke ondersteuning. Verwacht wordt dat tegen 2040 het aantal mensen met dementie in Fryslân zal stijgen tot ruim 21.000. De organisaties die zijn aangesloten bij Netwerk Dementie Fryslân zullen samen deze uitdaging aangaan.

Laatste nieuws

Specifieke vragen of spoed?

Neem direct contact op.

Lees voor

    3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw