1. Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Samen komen we verder. Doordat de locaties ervaringen en kennis onderling delen, zet Zorggroep Liante als geheel elke dag stappen naar een nog betere dienstverlening. Ons bestuursmodel zorgt er voor dat we de juiste koers blijven varen. Onderstaand een kort overzicht.

Raad van Toezicht

Zorggroep Liante heeft als toezichthoudend orgaan een Raad van Toezicht. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor Zorggroep Liante maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Samenstelling Raad van Toezicht  Zorggroep Liante:

Mw. M. Jager-Wöltgens (voorzitter)
Dhr. A. Alserda (vicevoorzitter)
Mevr. D. Husselman
Dhr. A.P. de Ruiter
Dhr. R. Oeben
Mw. M. Oosterwijk

Klik hier voor de visie op toezicht en hier voor het declaratiereglement van de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Het bestuur van Zorggroep Liante is door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad van Bestuur. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Bestuur behoren die aangelegenheden welke dienen tot het bereiken van het doel van Zorggroep Liante. De Raad van Bestuur van Zorggroep Liante is éénhoofdig, Mw. J.C. Groenenberg is directeur-bestuurder.

Klik hier voor het declaratiereglement van de Raad van Bestuur.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 1e kwartaal van 2020.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 2e kwartaal van 2020.
Klik hier voor de onkostendeclaratie van het 3e kwartaal van 2020.

Management

Het managementteam heeft, samen met de directeur-bestuurder, de verantwoordelijkheid voor het geven van leiding in de organisatie zodat de doelstelling van Zorggroep Liante bereikt wordt.
Het managementteam bestaat uit:
Mevr. L. van der Goot, HR manager
Mevr. J. Ouwejan, controller
Dhr. P. Rietveld, facilitair manager
Dhr. G.J. Schuinder, manager ZorgThuis
Dhr. J. Vaneman, bestuurssecretaris
Dhr. J. Vos, manager zorg

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De leden van de Centrale Cliëntenraad vertolken de stem van de cliënten en treden op als gesprekspartner van de bestuurder. De belangrijkste taak van de Centrale Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Kijk voor meer informatie en een contactmogelijkheid op de pagina Centrale Cliëntenraad.

Ondernemingsraad

Zorggroep Liante heeft een ondernemingsraad. In de ondernemings raad hebben medewerkers vanuit verschillende locaties zitting. De ondernemings raad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De belangrijkste taak van de ondernemings raad is belangenbehartiging van de medewerkers in dienst van Zorggroep Liante. Kijk voor meer informatie op de pagina Ondernemingsraad.

Meer informatie over Zorggroep Liante leest u in het Jaardocument.

Onze locaties

Zorggroep Liante heeft locaties in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Menu
Intranet login