1. Corona
  2. Extra verscherpte (bezoek)maatregelen

Extra verscherpte (bezoek)maatregelen

Afgelopen maandag is in Friesland het hoogste risiconiveau afgekondigd vanwege de grote toename van het aantal COVID-19 besmettingen in de provincie. Dit betekent dat de Friese zorgorganisaties hebben besloten dat de bezoekregeling bij woonzorglocaties verder aangescherpt moet worden. Helaas betekent dit dat we de bezoekregeling – ook tijdens de kerstdagen – bij onze locaties moeten bijstellen. Ook moet bezoek zich vooraf aanmelden. Het zijn geen maatregelen die we, zo vlak voor de kerst, graag nemen. Maar vanwege ieders gezondheid en veiligheid is besloten deze stap te zetten.

Aanscherping maatregelen:
1. Vanaf donderdagochtend 24 december mag u nog maar met maximaal twee bezoekers (ouder dan 13 jaar) per dag op bezoek komen, ook tijdens de kerstdagen.

2. Alle bezoekers moeten zich vooraf aanmelden bij de locatie. Per locatie kan de manier waarop men zich moet aanmelden verschillen. Contactpersonen en bewoners zijn hierover geïnformeerd. Bezoek dat niet is aangemeld kan niet meer worden toegelaten.

3. We adviseren families en bekenden van bewoners dringend om hun familielid en/of naaste tijdens de kerstdagen niet op te halen. Dit advies is niet lichtvaardig genomen (in samenspraak met o.a. Central Cliëntenraad) en gezien de ernst van de situatie in onze provincie (zie ook onderstaand artikel uit de LC van heden) noodzakelijk. Alle bewoners en hun contactpersonen zijn geïnformeerd.

Alle maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021.

Artikel: Leeuwarder Courant 23 december 2020

De genomen maatregelen zijn helaas nodig. We beseffen dat dit geen prettige boodschap is, maar we rekenen, net als bij de andere maatregelen dat alle betrokkenen ook nu begrip opbrengen en meewerken. We willen nogmaals benadrukken dat het ons spijt dat we deze stap hebben moeten zetten, maar het belang van ieders veiligheid en gezondheid blijft voorop staan. Laten we samen nog even volhouden, want met de naderende vaccinatie gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Menu
Intranet login