Over Zorggroep Liante

Wie we zijn

Zorggroep Liante bestaat sinds 1 januari 2012. Voorheen was onze stichting bekend onder de naam Et Bientwark. Liante staat voor bindmiddel. En het verbinden van mensen is precies wat we doen. Niet alleen mensen die bij ons wonen, maar ook medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en mantelzorgers. Zorggroep Liante is er voor iedereen. Wat je leeftijd ook is, waar je ook woont.

Ons werkgebied

Het accent voor onze zorg en dienstverlening ligt bij de verschillende woonzorgcentra. U komt ons tegen in Drachten, Oosterwolde, Haulerwijk, Appelscha, Wolvega en Noordwolde. Ons centrale kantoor is gevestigd in Wolvega. Van hieruit ondersteunen we al onze locaties.

Bekijk hier meer over onze organisatie:

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Wonen bij Zorggroep Liante

Kiezen voor één van onze woonlocaties is kiezen voor de zekerheid van goede zorg. U vindt ze in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega.

Waar staat Zorggroep Liante voor?
Wij vinden dat iedereen het verdient om zo gelukkig mogelijk ouder te worden in hun eigen omgeving. Daarom maken wij deel uit van de lokale samenleving waar ouderen kunnen wonen, elkaar ontmoeten, activiteiten ontplooien of zorg en ondersteuning kunnen krijgen via onze wijkverpleging en in onze woonzorgcentra. En daarbij zijn we een sparringpartner voor samenwerkingspartners in het zorgnetwerk. Uiteindelijk zorgt dit er voor dat onze cliënt of bewoner zegt:

“Ik voel mij gekend, begrepen en ondersteund door de mensen van Liante die het mij mogelijk maken ouder te worden in mijn eigen omgeving.”

Onze kernwaarden die we daarbij hanteren zijn:

  • Persoonsgericht
  • Vriendelijk en liefdevol
  • Lokaal verbonden
  • Vertrouwd
  • Resultaatgericht

Op ons Centraal kantoor in Wolvega nemen we onder meer de financiële administratie en personeels- en organisatiezaken voor onze rekening. Maar we gaan verder. We willen samen met alle aangesloten locaties wonen, welzijn en zorg naar een hoger niveau tillen. Op een manier waarop eigen identiteit geborgd wordt, maar met een gezamenlijke droom.

We willen niet voortkabbelen, maar doelgericht nog beter worden en optimaal inspelen op ontwikkelingen. De veranderende wereld om ons heen vraagt om een frisse kijk op wonen, welzijn en zorg.  Wat willen de klanten van morgen? Hoe gaan we om met vergrijzing? Hoe kunnen we onze omgeving nog meer betrekken? Hoe zorgen we er voor dat we met elkaar elke dag inspireren en uitdagen?

Allemaal vragen waarmee we ons dagelijks bezig houden. Zorggroep Liante fungeert in deze beweging als coach en aanjager. Door kennis te delen, in gesprek te gaan, te innoveren en te inspireren brengen we met elkaar de ouderenzorg van morgen dichterbij.

Zorggroep Liante is per 1 januari 2012 een feit. De stichting is voortgekomen uit Et Bientwark, dat is ontstaan vanuit de protestants-christelijke stichting Sinnehiem te Haulerwijk, de stichting Ouderenzorg de Stellingwerven te Oosterwolde en de stichting Lycklama te Wolvega.

Deze stichtingen exploiteerden de woonzorgcentra Sinnehiem te Haulerwijk en Rikkingahof te Oosterwolde, Sickenga-Oord en Lycklama Stins te Wolvega. Ook het wooncomplex Krommestede in Noordwolde en het appartementencomplex Lenna in Wolvega zijn aangesloten bij de stichting.

Op 1 januari 2009 zijn de stichtingen De Warrenhove in Drachten en het toenmalige Et Bientwark gefuseerd. Daarbij is de stichting De Warrenhove opgeheven. Ook woon(zorg)centra De Warrenhove en ‘t Suderhiem zijn toen aangesloten.

Werken en leren bij Zorggroep Liante

Bij Zorggroep Liante werk je met je hoofd én met je hart. Je werkt in een inspirerende omgeving met boeiende mensen. Hier ben je welkom om te groeien en verder te komen in je vak. Werken, leren én genieten van je werk: daarvoor zit je bij ons helemaal goed.