ANBI

Zorggroep Liante is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI’s een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Zorggroep Liante overzichtelijk op een rijtje. Daarnaast is voor de volledigheid het Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen toegevoegd.

Naam instelling/organisatie

Zorggroep Liante

RSIN-nummer

803401012

Post- of bezoekadres

Sickengaoord 1, 8471 BS Wolvega 

Telefoon
0516 – 568 770

E-mail

info@liante.nl

Doelstelling volgens de regelgeving

De statuten van Zorggroep Liante vindt u in deze bijlage. Hierin staan onze doelstellingen beschreven.

Onze visie & kernwaarden

Lees hier onze visie en missie.

De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuursleden

Deze onderdelen zijn beschreven en gepubliceerd op onze website. U kunt deze lezen op onze pagina organisatiestructuur.

Strategische koers en statuten

Onze strategische koers en de statuten worden ieder jaar aangeboden op de website van Zorggroep Liante. U vindt de documenten op onze pagina organisatiestructuur.