Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Waar denkt u aan bij het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’? Misschien denkt u aan een spaarlamp, of aan het inkopen van houten kozijnen, die komen uit ‘duurzaam beheerd’ bos.

Zorggroep Liante streeft naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Waarom doen wij dat, en hoe geeft de organisatie invulling aan dit onderwerp? In onderstaande vraag & antwoord een toelichting.

Kortgezegd gaat het bij MVO om ondernemen met respect voor mens en milieu. Bij Zorggroep Liante raakt het MVO aan gebieden zoals inkoop, milieu, personeelszaken en de zorg voor onze cliënten.

Je zou kunnen zeggen: Zorggroep Liante verleent zorg en heeft al een maatschappelijke functie. Dat klopt, maar tegelijk vinden dat wij deze functie breder kunnen oppakken. De organisatie staat al langere tijd voor voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Vanuit idealistisch, maar ook vanuit praktisch oogpunt. Met MVO-beleid geven wij graag nog gerichter sturing aan nieuwe initiatieven binnen de organisatie.

Om het MVO-beleid in een praktische vorm te gieten, maken wij beleid via drie ‘duurzame pijlers’: duurzame zorgverlening, duurzame werkgever en samen duurzamer. Per pijler zijn MVO stellen we doelen op. Dit gebeurt op basis van verschillende thema’s:
 
Thema’s Peiler Duurzame zorgverlening
 • Bedrijfsvoering algemeen
 • Duurzame inkoop
 • Woonomgeving cliënten
 • Zorgverlening
 • Energie/milieu
Thema’s Peiler Duurzame werkgever
 • Werkomgeving
 • Ontwikkeling van medewerkers
 • Integriteit en gelijkheid van medewerkers
 • Duurzaam inzetbare medewerkers
Thema’s Samen duurzamer
 • Bevorderen duurzaamheid in de keten
 • Lokale relaties
 • Bijdrage aan vakgebied
 • Transparante organisatie
Jaarlijks bepalen we welke thema’s prioriteit krijgen en welke maatregelen hierbij horen.
We startten in 2016 met de thema’s:
 • Thema 1: Energie besparen en de schade aan het milieu als gevolg van haar activiteiten minimaliseren
 • Thema 2: Vitale medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn

Zorggroep Liante heeft een zogeheten ISO 26000 Zelfverklaring opgesteld. Met de verklaring bekrachtigen we dat we onze MVO-ambities ook waarmaken. Zorggroep Liante verklaart, volgens voorschriften van de NEN, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen via de principes en richtlijnen van de ISO 26000. De ISO 26000 richtlijn* helpt hierbij te bepalen wat MVO voor onze organisatie betekent. De richtlijn helpt verder om te herkennen waar de belangrijkste uitdagingen liggen op MVO-gebied.

*De ISO 26000 is geen certificeerbare norm, maar biedt inspiratie als het gaat om MVO-gerelateerde thema’s binnen de organisatie en praktische handvaten om MVO te implementeren in de bedrijfsvoering.

Als onderbouwing van onze ambities hebben wij de bijbehorende referentiematrix ingevuld. In deze matrix zijn de gemaakte keuzes ten aanzien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uitgewerkt op de volgende gebieden:

 • Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
 • Identificeren en betrekken van stakeholders.
 • De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.
 • Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Wij hebben als doelstelling om jaarlijks een nieuwe MVO zelfverklaring op te stellen.

Heeft u vragen over ons MVO-beleid? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.