Kwaliteit

Zorggroep Liante verstaat onder kwaliteit het professioneel bieden van zorg, welzijn en behandeling die voldoet aan de geldende kwaliteitskaders. Wonen, zorg en welzijn staan in het teken van het welbevinden en de behoeftes van de individuele cliënt of bewoner. Kortom; maatwerk en specifiek persoonsgericht denken en doen. Kwaliteit is in onze ogen dan ook nooit af. Daarom is het werken aan kwaliteit een continu proces van verbeteren, leren en ontwikkelen binnen alle disciplines in de organisatie. Zo ontwikkelen we een transparante cyclus van leren, doen, toetsen en de uiteindelijke borging in doen en laten. 

Dit doen we niet alleen binnen onze organisatie, maar we zoeken nadrukkelijk de samenhang binnen de driehoek medewerker, cliënt/bewoner en vrijwilligers/mantelzorgers. En van daaruit zoeken we de verbinding en nauwe samenwerking met andere professionals en zorgpartners om de kwaliteit gezamenlijk te verbeteren. Alleen op deze manier kan Zorggroep Liante optimaal veilige zorg (op tijd en effectief), comfort en kwaliteit op maat (juiste zorg op de juiste plek) volgens de nieuwste inzichten (innovaties) blijven realiseren. 

Kwaliteitsjaarverslag 2022

Zorggroep Liante heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Natuurlijk wil eenieder optimale kwaliteit leveren. Dat staat nooit ter discussie, maar daarmee zijn we er nog niet. Wat is kwaliteit? Of wat is goede kwaliteit? Op deze vragen is niet zomaar een antwoord te geven. Bovendien kan de beleving van mens tot mens verschillen. Om daar enige structuur en houvast in aan te brengen zijn een aantal jaren geleden het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging ontwikkeld, ervan uit gaande dat als een organisatie dat als leidraad hanteert en zo goed mogelijk invulling geeft aan de voorwaarden. Dat reduceert risico’s en komt de zorg ten goede. 

Zo is dat binnen Liante opgepakt als een doorlopend leer- en verbeterproces en het is dan ook iets om trots op te zijn dat de PDCA-cyclus zichtbaar steeds beter wordt gevolgd. De kwaliteit van zorg wordt steeds beter geborgd. In 2022 zijn mooie stappen gezet, die in 2023 zeker een vervolg zullen krijgen. Het team kwaliteit is hierin de drijvende en enthousiasmerende kracht, maar uiteindelijk doen we het samen! Dank daarvoor. In het Kwaliteitsjaarverslag 2022 kunt u meer lezen over de stappen die gezet zijn en nog zullen volgen.

Wolvega, 1 juni 2023,
Margriet Hommes
Directeur bestuurder a.i.

Benieuwd naar eerdere kwaliteitsjaarverslagen? Lees hier het verslag uit 2021 en 2020.

Ervaringen delen

Bij Zorggroep Liante horen we graag wat onze bewoners/cliënten en hun familie/naasten vinden van de door ons geleverde zorg. Die ervaringen verzamelen we op onafhankelijk platform ZorgkaartNederland. We horen graag wat u vindt! 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Liante is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Suggesties of klachten

We streven iedere dag naar tevreden mensen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een suggestie of klacht heeft. Op deze pagina leest u wat u in dat geval kunt doen.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Zorggroep Liante werkt samen met een vertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang. Deze is onafhankelijk en niet in dienst bij Zorggroep Liante. Dit borgt de onafhankelijkheid. Deze vertrouwenspersoon is er om u te helpen of te ondersteunen. Op deze pagina leest u in welke gevallen u contact op kunt nemen en hoe u dat doet.