Organisatiestructuur

Samen komen we verder. Doordat de locaties ervaringen en kennis onderling delen, zet Zorggroep Liante als geheel elke dag stappen naar een nog betere dienstverlening. Ons bestuursmodel zorgt er voor dat we de juiste koers blijven varen. Onderstaand een kort overzicht.

Raad van Toezicht

Zorggroep Liante heeft als toezichthoudend orgaan een Raad van Toezicht. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Toezicht behoort het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De leden hebben allen een verschillende voor Zorggroep Liante maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Samenstelling Raad van Toezicht Zorggroep Liante:

 • Mw. M. Jager-Wöltgens (voorzitter)
 • Dhr. A. Alserda (vicevoorzitter)
 • Mevr. D. Husselman
 • Dhr. R. Voerman
 • Mw. M. Oosterwijk

Klik hier voor de visie op toezicht en hier voor het declaratiereglement van de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Het bestuur van Zorggroep Liante is door de Raad van Toezicht opgedragen aan de Raad van Bestuur. Tot de belangrijkste taak van de Raad van Bestuur behoren die aangelegenheden welke dienen tot het bereiken van het doel van Zorggroep Liante. De Raad van Bestuur van Zorggroep Liante is éénhoofdig, Mw. M. Hommes is directeur-bestuurder.

Onkostendeclaraties

Werken en leren bij Zorggroep Liante

Bij Zorggroep Liante werk je met je hoofd én met je hart. Je werkt in een inspirerende omgeving met boeiende mensen. Hier ben je welkom om te groeien en verder te komen in je vak. Werken, leren én genieten van je werk: daarvoor zit je bij ons helemaal goed.

Management

Het managementteam heeft, samen met de directeur-bestuurder, de verantwoordelijkheid voor het geven van leiding in de organisatie zodat de doelstelling van Zorggroep Liante bereikt wordt.

Het managementteam bestaat uit:

 • Mevr. M. Hommes, directeur-bestuurder a.i.
 • Mevr. J. Sietzema, manager wonen, welzijn en zorg
 • Mevr. H. Schulkes, manager wonen, welzijn en zorg
 • Dhr. J. de Roos, manager bedrijfsvoering
 • Mevr. L. van der Goot, manager mens & organisatie
 • Dhr. H. del Grosso, businesscontroller
 • Dhr. A. van Nugteren, bestuurssecretaris

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De leden van de Centrale Cliëntenraad vertolken de stem van de cliënten en treden op als gesprekspartner van de bestuurder. De belangrijkste taak van de Centrale Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Kijk voor meer informatie en een contactmogelijkheid op de pagina Centrale Cliëntenraad.

Ondernemingsraad

Zorggroep Liante heeft een ondernemingsraad. In de ondernemings raad hebben medewerkers vanuit verschillende locaties zitting. De ondernemings raad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De belangrijkste taak van de ondernemings raad is belangenbehartiging van de medewerkers in dienst van Zorggroep Liante. Kijk voor meer informatie op de pagina Ondernemingsraad.

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)

Zorggroep Liante heeft een VVAR. Deze onafhankelijke adviesraad geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de bestuurder van de organisatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te waarborgen. Ze doet dit zowel gevraagd als ongevraagd vanuit de optiek van haar achterban. De VVAR stimuleert de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen, verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en houd zich bezig met beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk van de verpleegkundigen en verzorgenden. Op deze manier wordt tevens de betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie geborgd. Kijk voor meer informatie op de pagina VVAR.

Liante in positie – Strategische koers ’24-‘26

De wereld van zorg is volop in beweging. De krapte op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie: het is maar een greep uit de vele veranderingen. Met dit soort ontwikkelingen in gedachten staan we voor de nodige uitdagingen en keuzes. 

Om Liante toekomstbestendig te maken zullen we de manier waarop we onze zorg organiseren moeten actualiseren. In onze strategische koers ’24-’26 hebben we omschreven hoe wij als organisatie willen anticiperen op de vele veranderingen en uitdagingen in de zorg én waar onze focus ligt de komende jaren.

Download hier de volledige publicatie Liante in positie – Strategische koers ’24 – ‘26

Jaarverslagen

Meer informatie over Zorggroep Liante leest u in onze jaarverslagen: