Cliëntenraden

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De leden van de centrale cliëntenraad vertolken de stem van de cliënten en treden op als gesprekspartner van de bestuurder. De belangrijkste taak van de centrale cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

Lokale cliëntenraad 

Binnen elke locatie van Zorggroep Liante functioneert een lokale cliëntenraad. Zij vergadert over zaken die de cliënten van de betreffende locatie rechtstreeks aangaan. Elke lokale cliëntenraad heeft daarnaast een vertegenwoordiging in de centrale cliëntenraad. Deze heeft op geregelde tijden overleg met het bestuur en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de stichting en de vertegenwoordigde cliëntenraden. De samenstelling van de lokale cliëntenraad zal een afspiegeling zijn van de cliënten uit de diverse functies en diensten. Cliënten kunnen zich laten vertegenwoordigen in de raad. Dit kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn. Het is natuurlijk belangrijk dat de vertegenwoordiger de woon/leefsituatie van de cliënt in de zorginstelling kent. Het belangrijkste doel van de cliëntenraad is het opkomen voor de belangen van alle cliënten van het woonzorgcentrum. Eén van de belangrijkere taken van de cliëntenraad is na te gaan hoe de cliënten de zorg- en dienstverlening ervaren vanuit het woonzorgcentrum. 

Momenteel zoeken we voor de lokale cliëntenraden diverse leden:

  • Leden voor de lokale cliëntenraad van Sinnehiem in Haulerwijk
  • Leden voor de lokale cliëntenraad van Riemsoord in Appelscha
  • Leden voor de lokale cliëntenraad van Lycklama Stins in Wolvega

Vragen of contact?

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Laat het ons weten via clientenraad@liante.nl of bel met Afra Tio, ondersteuner medezeggenschap via 0516 568 770. U kunt ook onderstaand contactformulier gebruiken als u dat wenst.